piątek, 10 czerwca 2016

Wystawy naszych ikon śśw. Cyryla i Metodego

Zapraszamy na ostatnią odsłonę wystawy naszych ikon śśw. Cyryla i Metodego, które od dwóch lat krążą po Polsce, a na zakończenie zostaną pokazane w Galerii Anielskiej przy kościele parafialnym Matki Bożej Królowej Aniołów Warszawa-Bemowo, ul. Ks. Br. Markiewicza 1.

Wystawa "Śladami Cyryla i Metodego – od Moraw do Chorwacji" w postaci plansz informacyjnych została przygotowana przez Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji w Polsce, ale jej ubogaceniem są nasze ikony powstałe w pracowni Droga Ikony.

Wernisaż w piątek, 10 czerwca 2016 r. po Mszy św. o godz. 18.00.

Wystawa potrwa do 22 czerwca.
 W 863 roku rozpoczęła się w państwie Wielkomorawskim misja chrystianizacyjna, którą prowadzili przybyli z Salonik bracia Cyryl i Metody. Znając język Słowian Cyryl stworzył alfabet – głagolicę, w którym zapisał ewangielię i niezbędne księgi liturgiczne. Pomimo niewątpliwych sukcesów w głoszeniu Słowa Bożego i masowym przyjmowaniu wiary w Chrystusa przez Słowian, misja miała także przeciwników, zwłaszcza wśród wpływowego kleru niemieckiego. Po śmierci Metodego w 885 roku doprowadzili oni do wygnania z Moraw misjonarzy – uczniów Cyryla i Metodego.

Część z nich zamieszkała na północnych wybrzeżach Morza Adriatyckiego i kontynuowała misję wśród słowiańskich Chorwatów. Włączenie się w krąg misji Świętych Braci miało istotne znaczenie dla oblicza politycznego i kulturowego formującego się dopiero państwa, w którym ścierały się wpływy Bizancjum i łacińskiego Zachodu. Przyjęcie liturgii słowiańskiej i głagolicy było wybraniem przez Chorwację niezależnej drogi, która została zaakceptowana przez Stolicę Apostolską – co było ewenementem w ówczesnym Kościele rzymskokatolickim.  

Głagolicą zapisywano nie tylko księgi i teksty liturgiczne. Weszła ona również do powszechnego użytku czego świadectwem są statuty miast, protokoły notarialne i testamenty, księgi metrykalne, a nawet literatura piękna. Z czasem stała się tak popularna, że zaczęła być utożsamiana z językiem chorwackim i traktowana jako znak jedności i tożsamości narodowej. Dzięki tzw. głagolaszom – mnichom z zakonu benedyktynów i franciszkanów, którzy obok obrządku łacińskiego mieli prawo odprawiania liturgii w języku starocerkiewnosłowiańskim, dzieło Cyryla – głagolica, przetrwała w Kościele rzymskokatolickim do dziś.

Obecnie w Chorwacji następuje odrodzenie zainteresowania głagolicą. Jest ona inspiracją do różnego typu działań artystycznych. Powstają ośrodki nauki pisania i ścieżki edukacyjne. Głęboki szacunek i kultywowanie tradycji głagolicy jest istotnym wkładem Chorwacji w dziedzictwo kulturowe Europy.

Warto przy okazji dodać, że grupa uczniów Cyryla i Metodego, która z po wygnaniu z Moraw dotarła na tereny Macedonii i Bułgarii, opracowała (wzorując sie na greckim), odrębny alfabet – nazwany cyrylicą. Upowszechnił się on wśród Słowian, którzy zamieszkując tereny południowo-wschodniej i wschodniej Europy pozostawali pod wpływem Bizancjum i Kościoła prawosławnego.

Wystawa została przygotowana przez Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji w Polsce, a wzbogacają ją ikony, które wykonały osoby stowarzyszone w Drodze Ikony.

Kuratorami wystawy są: Dubravka Pascuttinii-Mossor, Marek Stawski i Marek Zalewski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.