Propozycje

DROGA IKONY realizuje swoje warsztaty w trzech pracowniach mieszczących się: w Warszawie na Mokotowie i na Pradze oraz w Poznaniu a także tygodniowe sesje warsztatowe w Domu Rekolekcyjnym oo.Jezuitów w Kaliszu oraz w Szkole Drzewnej w Garbatce-Letnisku.
 
 
Warsztaty LATO 2023

IKONOPISANIE
 
MALARSTWO TABLICOWE

MOZAIKA

POZŁOTNICTWOWarsztaty w trybie ZDALNYM z prowadzeniem indywidualnym:


 
Warsztaty STACJONARNE:

KALISZ 
Dom Rekolekcyjny (DFD) oo. Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2:  
 
 

WARSZAWA-MOKOTÓW
Pracownia przy parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1:    
   


WARSZAWA-PRAGA  
Pracownia przy parafii księży Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej 12:   
 

 
POZNAŃ 
Pracownia Działań Twórczych przy Galerii U JEZUITÓW, ul. Dominikańska 10:
 

CZERWIŃSK N./ WISŁĄ 
Klasztor Ojców Salezjanów : ...
 "Pracownie ikonopisania" - warsztaty pracy indywidualnej
Osoby, które ukończyły kurs ikonopisania 1-stopnia (jest to warunek konieczny) zapraszamy także do skorzystania z zajęć typu "pracownia", polegających na pracy indywidualnej pod opieką prowadzącego, służących podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności zdobytych na kursach podstawowych oraz warsztatach tematycznych. Możliwe jest uczestniczenie w następujących "pracowniach":

a) WARSZAWA-MOKOTÓW: przy parafii św. Szczepana, ul. Szczepana 1:
w poniedziałki, g. 17.00 - 20.45 (początek 6 lutego 2023)
w środy, g. 10.00 - 13.45 (początek 1 lutego 2023)
w środy, g. 17.00- 20.45 (początek 1 lutego 2023) 
w czwartki, g. 17.00- 20.45 (początek 2 lutego 2023) 
Zapisy: info.drogaikony@gmail.com

b) WARSZAWA-PRAGA: przy parafii św. Wincentego Pallotiego, ul. Skaryszewska 12:
w poniedziałki, g. 17.00 - 20.45 (początek 2 lutego 2023)
we wtorki, g. 10.00 - 13.45 (początek 7 lutego 2023)
Zapisy: info.drogaikony@gmail.com

c) POZNAŃ: w Pracowni Działań Twórczych, ul. Dominikańska 10:
w poniedziałki, g. 18.00- 21.00 (początek 13 lutego 2023)
Zapisy: epifanon@gmail.com
* * * 
Święci Archaniołowie

3 - 9 lipca 2023

Garbatka-Letnisko

  
Powstawanie ikony to proces malarsko-duchowy. Każda autentyczna ikona „zstępuje z góry”. Człowiek-ikonopis jest tylko „narzędziem” jej pojawienia się w świecie. Dlatego tygodniowe warsztaty można potraktować jak podróż duchową i osobiste rekolekcje.

Zapraszamy na tematyczne warsztaty ikonopisania "Święci Archaniołowie", w plenerowym otoczeniu urokliwej Garbatki-Letnisko na Mazowszu.

Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego z uczestników ikony św. Archanioła - Michała lub Gabriela, w ujęciu cało postaciowym lub "3/4", w klasycznej technice temperowej na gruntowanym podobraziu drewnianym. Pracować będziemy na podobraziach o wymiarze 26x50 cm lub 30x40 cm (jedno do wyboru).

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które ukończyły kursy ikonopisania 1. i 2. stopnia (czyli cały kurs podstawowy) prowadzone przez Pracownię Działań Twórczych - “Droga Ikony” lub posiadają rzetelną wiedzę w zakresie podstaw ikonopisania nabytą w innych ośrodkach.

Do wzięcia udziału w warsztatach wymagane jest posiadanie własnego zestawu do malarstwa temperowego* (jak z kursu 1-stopnia).

(* zestaw taki można nabyć dodatkowo w cenie 250 zł; zestaw zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

Koszt uczestnictwa: 1490 zł (obejmuje udział w warsztatach oraz pobyt, tj. noclegi i wyżywienie)

Możliwe są również następujące warianty udziału w warsztatach:
bez noclegów + pełne wyżywienie: 1250 zł
bez noclegów + obiady: 1130 zł
bez noclegów i bez wyżywienia: 950 zł

  
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 950 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

Warsztaty odbędą się w ośrodku Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko, ul. H. Lewandowicz 4; 26-930 Garbatka Letnisko. (Sprawdź na mapie)

Zakwaterowanie w internacie szkolnym w pokojach 2 i 3 osobowych.

Warsztaty rozpoczną się w poniedziałek 3 lipca o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 9 lipca obiadem o godz. 12:00.
  
Zajęcia poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ 


* * * 
Matka Boża "Znak"

24 - 29 lipca 2023
 
w godz. 9:30-16:00
  
Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu

 

Zapraszamy na warsztaty tematyczne z ikoną Matki Bożej Oranty. Wizerunek ten jest jednym z najstarszych przedstawień Maryi, popularny był już w sztuce wczesnochrześcijańskiej i w Cesarstwie Bizantyńskim. Maryja w geście modlitwy obie ręce wznosi ku niebu, jako orędowniczka ludzkich spraw wstawia się u swojego Syna za wiernymi. Wzniesione dłonie symbolizują także oddanie się Bogu i zawierzenie Jego woli, niczym w momencie Zwiastowania, gdy wypowiada słowa „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”.  

Podczas warsztatów nauczymy się jak namalować ikonę Matki Bożej Oranty w oparciu o przedstawienie przygotowane przez prowadzącego. Na zajęciach poznamy także historię i symbolikę tego wizerunku. W trakcie zajęć prowadzący zademonstruje jak od początku do końca namalować ikonę, uczestnicy będą mieli czas na indywidualną pracę i możliwość skorzystania z korekt prowadzącego.  

Będziemy pracować w technice tempery jajowej na płaskich podobraziach o wymiarach 26x35 cm (uczestnicy otrzymają je w ramach opłaty za zajęcia). Prowadzący przygotuje wydrukowany podlinnik.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które ukończyły 2. stopień warsztatów ikonopisania.

Zajęcia składać się będą z 6 spotkań, od poniedziałku do soboty, w godz. 9:30-16:00 (z półgodzinną przerwą)


Liczba miejsc na warsztatach: 14 (grupa minimalna 10)
Koszt: 850 zł

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań.

Warsztaty poprowadzi: o. Mateusz Orłowski SJ


* * * 
Oblicze Chrystusa - "Mandylion" 

kurs 1-stopnia
* kurs 1-stopnia "PLUS" - wersja z Aniołami

31 lipca - 6 sierpnia 2023

Dom Formacji Duchowej w KALISZU

 
Powstawanie ikony to proces malarsko-duchowy. Każda autentyczna ikona „zstępuje z góry”. Człowiek-ikonopis jest tylko „narzędziem” jej pojawienia się w świecie. Dlatego tygodniowe warsztaty można potraktować jak podróż duchową i osobiste rekolekcje.

Zapraszamy na tygodniowe warsztaty ikonopisania 1-go stopnia wprowadzające w duchowy i malarski świat ikony. Będą to zajęcia praktyczne połączone z codzienną modlitwą. Poznamy czym jest ikona - obraz sakralny - na przykładzie przedstawienia Oblicza Chrystusa ukazanego na "Mandylionie", tj. na chuście.

Celem 7-dniowych zajęć jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy o ikonie oraz nabycie praktycznych podstaw ikonopisarskiego warsztatu: poznanie techniki temperowej i nauka samodzielnego przygotowania farby z suchych pigmentów, poznanie elementów pozłotnictwa oraz nauka “pisania ikony” według zasad tradycyjnego warsztatu.

Zajecia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących jak i posiadających już pewne doświadczenie ikonopisarskie. Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Oblicza Chrystusa w technice tempery chudej na gruntowanym podobraziu drewnianym o wym. 30x35 cm.

* Osoby, które już wcześniej ukończyły warsztaty 1-stopnia będą mogły realizować program 1-stopień "PLUS", tj. podjąć prace nad ikoną "Mandylionu" w wersji z Aniołami trzymającymi chustę ma podobraziu o wym. 33x40 cm. Proszę zaznaczyć w formularzu zgłoszenia.

Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały warsztatowe.  

Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

Koszt uczestnictwa: 1850 zł (obejmuje materiały warsztatowe i pobyt w domu rekolekcyjnym - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym) 

            Wypełnij formularz zgłoszenia
  

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 1000 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

Warsztaty odbędą się w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz.
 
Warsztaty rozpoczną się w poniedziałek 31 lipca o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 6 sierpnia obiadem o godz. 12:00.
  
Warsztaty poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ  
 
 
* * * 
w technice tempery:
“Madonny Dawnych Mistrzów”
 
Madonna z Dzieciątkiem (XVI w.)
Vincenzo di Biagio Catena 

31 lipca - 5 sierpnia 2023
 
w godz. 9:00 - 15:30

Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu
 
 

Serdecznie zapraszamy na semestralne warsztaty malarstwa tablicowego z cyklu "Madonny Dawnych Mistrzów" w technice tempery jajecznej.

Tym razem tematem zajęć będzie "Madonna z Dzieciątkiem" autorstwa włoskiego artysty renesansowego Vincenzo di Biagio Catena (XVI w.).

Obraz przedstawia Marię siedzącą na minimalistycznym tronie, trzymającą w objęciach Dzieciątko Jezus. Kompozycja obrazu jest spokojna i niedramatyczna. Postacie i tron umieszczone są centralnie. W tle, po prawej i lewej stronie, widoczny jest krajobraz. Dzieciątko Jezus przedstawione jest nago, co symbolizuje niewinność i prawdę. Wzrok ma skierowany w dal , na wizję swojego przyszłego ukrzyżowania. Maria ubrana jest w czerwoną suknię i niebieską tunikę. Dziewica czule obejmuje syna, chcąc nawiązać z Nim kontakt wzrokowy. 

Sposób przedstawienia duchowości obrazu poprzez pełne miłości spojrzenie matki na dziecko, jest typowy dla sztuki renesansu. Obraz jest pogodny i pozbawiony zbytniej wyrazistości, aby uzyskać bardzo formalny, poważnie religijny ton.
   

W czasie zajęć skupimy się na dokładnym przedstawieniu obu postaci, subtelnych karnacjach i kształtach. Kluczowe będzie namalowanie światłocieni zarówno twarzy, jak i draperii. Ciekawostką będzie namalowanie po bokach, renesansowego krajobrazu w perspektywie powietrznej.
 
Dzieło znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Będziemy pracować na podobraziach o wym. 40x33 cm (uczestnicy otrzymają je w ramach opłaty za zajęcia). 
 
Do wzięcia udziały warsztatach wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu do malarstwa temperowego (np. zestaw do ikonopisania) *, tj. 2-3 pędzle z włosia naturalnego, najlepiej sobolowego (kolinsky), podstawowe pigmenty, moździerz ceramiczny, plastikowa paleta malarska.

* Podstawowy zestaw malarski będzie można nabyć dodatkowo w pracowni w cenie 250 zł (3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 suchych pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

Zajęcia składać się będą z 6 spotkań, od poniedziałku do soboty w godz. 9:00-15:30 (z półgodzinną przerwą).


Liczba miejsc na warsztatach: 12 (grupa minim. 7)
Koszt940 zł

  
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań.

Warsztaty poprowadzi: Halina Sobolewska 
  
 
* * * 
Mozaika artystyczna 
według metody klasycznej

3 - 6 lipca 2023

w godz. 9:30-16:30
  
Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu


Zapraszamy na spotkania z mozaiką artystyczną. Proponowany blok warsztatowy poświęcony będzie tradycyjnej metodzie układania wzoru z tzw. tesserów, czyli małych kostek lub innych nieregularnych elementów uzyskanych z cięcia płytek ceramicznych. Technika ta umożliwia pracę w metodzie bezpośredniej jak i odwróconej.

Pracować będziemy na jednym z wybranych formatów: koło fi 30 cm, kwadrat 30x30 cm, prostokąt 30x40 cm.

Warsztaty adresowane są do osób początkujących jak i z doświadczeniem.

Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały.

Uczestnicy będą mogli pracować nad jednym z zaproponowanych wzorów (około 100 różnych propozycji) lub nad własnym projektem mozaikowym.

Zajęcia składać się będą z 4 spotkań:
poniedziałek - środa, w godz. 9:30-16:30 (z godzinną przerwą)
czwartek, w godz. 9:30-12:30

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 6)
Koszt570 zł 

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań.
     
Warsztaty poprowadzi: Ewa Jankowska-Przepióra


 
 * * *
Złocenie w technice pulmentowej 
- poler, mat, satyna

7 - 8 lipca 

piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 
Zapraszamy na weekendowe Warsztaty pozłotnicze 1-stopnia. Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy z zakresu pozłacania na podłożu pulmentowym oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania złoceń na powierzchnia płaskich na ikonie (nimby, tła) w technice na mat, poler i satynę, z zastosowaniem zdobień wklęsłych - puncowania i grawerowania.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Książeczkę złota (25 płatków) oraz zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni.

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 420 zł


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


* * * 
Dekoracje złoceń - ornament wypukły 
  
14 - 15 lipca 
 
piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00


 
Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze z cyklu "dekoracje złoceń".

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia ornamentów wypukłych lanych gruntem na ikonie oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonania złoceń w technice pulmentowej na poler i mat. 

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Książeczkę złota (25 płatków) oraz zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni.

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 420 zł

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska * * *
Oblicze Chrystusa Pantokratora

kurs 1-stopnia w trybie ZDALNYM

14 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line 
(możliwe także konsultacje bezpośrednie) 

prowadzenie indywidualne
   


Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 1. stopnia w temacie Oblicza Chrystusa Pantokratora, wprowadzające w duchowy i malarski świat ikony. Zajęcia prowadzone są indywidualnie w trybie zdalnym *.

Celem kursu jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy o ikonie oraz nabycie praktycznych podstaw ikonopisarskiego warsztatu: poznanie techniki temperowej i nauka samodzielnego przygotowania farby z suchych pigmentów, poznanie elementów pozłotnictwa oraz nauka “pisania ikony” według zasad tradycyjnego warsztatu.

Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących jak i posiadających już pewne doświadczenie ikonopisarskie, ale chcących uporządkować dotychczas nabytą wiedzę warsztatową. Owocem zdalnego kursu będzie wykonanie przez uczestnika ikony Oblicza Chrystusa, w technice tempery chudej, na gruntowanym podobraziu drewnianym o wym. 30x35 cm.

*Zajęcia można rozpocząć w dowolnym momencie. Polegają one na tym, że uczestnik otrzymuje w rytmie cotygodniowym (lub innym, ustalonym indywidualnie) link do pobrania filmu instruktażowego (długości poszczególnych filmów od 40 do 80 min., w formacie MP4 do odtworzenia na komputerze, tablecie lub smartfonie). Każdy z 14 filmów dotyczy określonego etapu pracy nad ikoną. Efekty swoich działań malarskich uczestnik może konsultować poprzez przesłanie e-mailem zdjęcia swojej ikony w celu otrzymania korekty. Istnieje również możliwość konsultacji osobistej w Pracowni Działań Twórczych w Poznaniu.

 
Zobacz skrót filmów instruktażowych kursu zdalnego 1-stopnia:
Organizator zapewnia wszystkie materiały warsztatowe.  
W ramach opłaty za warsztaty uczestnik otrzyma: 
  • podstawowy zestaw do malarstwa temperowego (zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 suchych pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)
  • zagruntowane podobrazie drewniane o wym. 26x35 cm
  • wzornik (podlinnik) i materiały teoretyczne
  • materiały pozłotnicze (szlagmetal, mikstion akrylowy, szelak - w ilości wymaganej do wykonania pozłoty na ikonie)
Materiały warsztatowe zostaną wysłane przesyłką kurierską (DPD) lub paczkomatem inPost (preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia) po dokonaniu wpłaty.

Koszt uczestnictwa1030 zł
  
            Wypełnij formularz zgłoszenia
 
 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, uczestnik będzie poproszony o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto. 

Warsztaty zdalne poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ  
  


 * * *
Matka Boża "Czuła" (Eleusa)

kurs 2-stopnia w trybie ZDALNYM

13 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line 
(możliwe także konsultacje bezpośrednie) 

prowadzenie indywidualne


 
Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 2-stopnia w temacie ikony Matki Bożej "Czułej" (Eleusy) w ujęciu popiersia, w klasycznej technice temperowej na gruntowanym podobraziu drewnianym. Kurs prowadzony będzie w trybie zdalnym w rytmie indywidualnym każdego uczestnika.

Zajęcia można rozpocząć w każdym momencie. Będą one polegały na tym, że uczestnik w rytmie cotygodniowym (lub też innym, ustalonym indywidualnie) będzie otrzymywać link do pobrania filmu instruktażowego (długości jednostki około 1 godz. w formacie MP4 do odtworzenia na komputerze, tablecie lub smartfonie). Każdy film dotyczył będzie określonego etapu pracy nad ikoną. Efekt swojej pracy na danym etapie uczestnicy będą mogli konsultować poprzez przesłanie e-mailem zdjęcia swojej ikony w celu otrzymania korekty. Jest również możliwość przeprowadzenia konsultacji osobistych na miejscu w Pracowni Działań Twórczych w Poznaniu.

Zobacz skrót filmów instruktażowych kursu zdalnego 2-stopnia:


 

Warsztaty 2-stopnia przeznaczone są dla osób, które ukończyły kurs 1-stopnia (czyli kurs podstawowy) prowadzone przez Pracownię Działań Twórczych - “Droga Ikony” lub posiadają rzetelną wiedzę w zakresie podstaw ikonopisania nabytą w innych ośrodkach.

Do wzięcia udziały warsztatach 2-stopnia wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu malarskiego * z kursu 1-stopnia. 

(* Podstawowy zestaw do malarstwa temperowego można nabyć dodatkowo w cenie 250 zł; zestaw zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

W ramach opłaty za warsztaty każdy uczestnik otrzyma następujące materiały: 
  • zagruntowane podobrazie o wym. 26x35 cm
  • wzorniki (podlinnik oraz 3 kolorowe wydruki)
  • materiały pozłotnicze (szlagmetal, mikstion akrylowy, szelak - w ilości wymaganej do wykonania pozłoty na ikonie)
Materiały warsztatowe zostaną wysłane przesyłką kurierską (DPD) lub paczkomatem inPost (preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia) po dokonaniu wpłaty.

Koszt uczestnictwa: 830 zł
 
            Wypełnij formularz zgłoszenia
 

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto.

Warsztaty zdalne poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ  
  

ikona Jezusa Miłosiernego

warsztaty w trybie ZDALNYM

15 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line

prowadzenie indywidualne
 


Zapraszamy na warsztaty z ikoną Jezusa Miłosiernego
Ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47). 
Obraz Jezusa Miłosiernego powstał z woli samego Jezusa. Wraz z rozpowszechnieniem się orędzia o Bożym Miłosierdziu, które zostało przekazane przez siostrę Faustynę, wizerunek ten szybko stał się jednym z najpopularniejszych i otaczanych kultem obrazów Chrystusa w Kościele Katolickim. Malowanie obrazu Jezusa Miłosiernego nie tylko może pomóc na nowo, osobiście odkryć prawdę o Bożym Miłosierdziu ale także będzie realizacją polecenia Jezusa by przez malowanie tego obrazu nieść prawdę o Miłosierdziu innym. 


Będziemy pracować w technice tempery jajowej na płaskich podobraziach o wymiarach 26 x 50 cm w oparciu o podlinnik przygotowany przez prowadzącego 

Warsztaty obejmą 15 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line. W rytmie cotygodniowym - lub ustalonym indywidualnie - prowadzący będzie udostępniał film instruktażowy z kolejnym etapem pracy. W trakcie tygodnia uczestnicy warsztatów będą mogli przesłać zdjęcia swojej pracy i ewentualne pytania by uzyskać korektę prowadzącego. Filmy instruktażowe zawierać będą wszystkie etapy pracy nad ikoną jak również wyjaśnienie zastosowanych technik malarskich, opis użytych pędzli, pigmentów, etc. Uczestnicy warsztatów będą mieli dostęp do filmów instruktażowych przez 12 miesięcy od rozpoczęcia warsztatów. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób po 2-stopniu ikonopisania
 
Materiały warsztatowe - zagruntowane podobrazie i wzorniki - zostaną wysłane przesyłką kurierską lub paczkomatem inPost po dokonaniu wpłaty. Preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia.
 
Koszt uczestnictwa850 zł
  
 

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto.

Warsztaty zdalne poprowadzi: o.Mateusz Orłowski SJ
 
 
  
  * * * 
ikona Trójcy Świętej

warsztaty w trybie ZDALNYM

rozpoczęcie i tryb indywidualny

16 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line

 


Zapraszamy na warsztatowe spotkanie z ikoną Trójcy Świętej 
Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego». A oni mu rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś». Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: «Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki». Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go: «Gdzie jest twoja żona, Sara?» - Odpowiedział im: «W tym oto namiocie». Rzekł mu [jeden z nich]: «O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna». (Rdz 18, 1-10)

Inspirowana przekazem starotestamentalnym ikona Trójcy Świętej autorstwa Andrieja Rublowa cieszy się w Kościele Katolickim ogromnym uznaniem. Jest uważana zarówno za piękną jak i pełną duchowej głębi. Nie tylko zaprasza w głąb tajemnicy samej Trójcy ale także wyraża ideę jedności człowieka z Bogiem oraz jedność między ludźmi na wzór Trójcy Świętej. Każdy z nas jest zaproszony do włączenia się w relację z Trójcą, to dla nas bowiem zostawione jest wolne miejsce za stołem.  

Na warsztatach namalujemy ikonę Trójcy Świętej głównie w oparciu o ikonę Andrieja Rublowa. W trakcie pracy będziemy poznawać także jej historię, symbolikę i teologię. 


Warsztaty obejmą 16 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line

W rytmie cotygodniowym prowadzący będzie udostępniał film instruktażowy z kolejnym etapem pracy. W trakcie tygodnia uczestnicy warsztatów będą mogli przesłać zdjęcia swojej pracy i ewentualne pytania by uzyskać korektę prowadzącego. Filmy instruktażowe zawierać będą wszystkie etapy pracy nad ikoną jak również wyjaśnienie zastosowanych technik malarskich, opis użytych pędzli, pigmentów, etc. Uczestnicy warsztatów będą mieli dostęp do filmów instruktażowych przez 12 miesięcy od rozpoczęcia warsztatów.  

Będziemy pracować w technice tempery jajowej na płaskich podobraziach o wymiarach 33 x 40 cm w oparciu o podlinnik przygotowany przez prowadzącego  

Zajęcia przeznaczone są dla osób po 2. stopniu ikonopisania. 

Materiały warsztatowe - zagruntowane podobrazie i wzorniki - zostaną wysłane przesyłką kurierską lub paczkomatem inPost po dokonaniu wpłaty. Preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia.

Koszt uczestnictwa870 zł

 
 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto.
  
Warsztaty zdalne poprowadzi: o. Mateusz Orłowski SJ* * * 
Matka Boża "Czuła"
kurs 2-stopnia
*kurs 2-stopnia "PLUS" - przestawienie pół postaciowe

15 - 21 maja 2023
 
Dom Formacji Duchowej w Kaliszu
 
Powstawanie ikony to proces malarsko-duchowy. Każda autentyczna ikona „zstępuje z góry”. Człowiek-ikonopis jest tylko „narzędziem” jej pojawienia się w świecie. Dlatego tygodniowe warsztaty można potraktować jak podróż duchową i osobiste rekolekcje. 
Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 2-stopnia, które odbędą się w domu rekolekcyjnym oo. Jezuitów w Kaliszu.

Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Matki Bożej „Eleusa” (Czuła, Współczującaj) w ujęciu popiersia, w klasycznej technice temperowej na gruntowanym podobraziu drewnianym.

* Osoby, które już wcześniej ukończyły warsztaty 2-stopnia będą mogły realizować program 2-stopień "plus", czyli podjąć prace nad ikoną Bogarodzicy w wersji "do pasa", tj. z całą postacią Dzieciątka na podobraziu o wym. 30x40 cm.

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które ukończyły warsztaty 1-stopnia (kurs podstawowy) prowadzone przez Prcownię Działań Twórczych - “Droga Ikony” lub posiadają rzetelną wiedzę w zakresie podstaw ikonopisanian nabytą w innych ośrodkach.

Do wzięcia udziały warsztatach 2-stopnia wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu do malarstwa temperowego* (z kursu 1-stopnia).

(* zestaw taki można nabyć dodatkowo w cenie 250 zł; zestaw zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

Koszt uczestnictwa: 1750 zł (obejmuje materiały warsztatowe i pobyt w domu rekolekcyjnym - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym)

   
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 850 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

Warsztaty odbędą się w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz.

Zajęcia rozpoczną się w poniedziałek 15 maja o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 21 maja obiadem o godz. 12:00.
  
Warsztaty poprowadzą: o. Jacek Wróbel SJ
 
 
* * * 

Ikona Matki Bożej
kurs 2-stopnia
  
styczeń - kwiecień 2023

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie

soboty w godz. 9:00 - 17:00
(początek 28 stycznia)

 
 
Zapraszamy na  sobotni kurs ikonopisania 2 stopnia. Będą to zajęcia praktyczne i teoretyczne połączone z modlitwą. Każdy uczestnik w ramach zajęć wykona jedną ikonę –  przedstawienie półpostaciowe Matki Bożej z dzieciątkiem w typie Eleusy lub Hodogetrii.

W ramach opłaty za kurs uczestnicy otrzymują podobrazie, uzupełniający zestaw pigmentów oraz materiały pozłotnicze. Prosimy przynieść na zajęcia podstawowy zestaw malarski z kursu 1-stopnia.

Kurs przeznaczony jest dla osób po 1-stopniu ikonopisania.

Warsztaty obejmą 6 sobót w godz. 9:00 - 17:00 (z godzinną przerwą na posiłek w trakcie zajęć).

Kalendarz spotkań: 28 stycznia; 4, 18 lutego; 4, 18 marca; 1 kwietnia 2023 r.


Liczba miejsc na warsztatach: 18 (min. 12) 
Koszt: 900 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzi: Urszula Klimowicz i Jolanta Wroczyńska  
 
 
   
 * * * 

Partie cielesne w malarstwie ikonowym, część 2
   
luty - czerwiec 2023

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie

soboty w godz. 8:30-13:30 
(początek 25 lutego)Zapraszamy na kurs „Partie cielesne w malarstwie ikonowym", cz. 2 , który kontynuuje naukę rysunku, malarstwa i kompozycji według ikonograficznej stylistyki. Na warsztaty zapraszamy uczestników kursu „Partie cielesne w malarstwie ikonowym", cz. 1.

Kurs obejmuje naukę rysunku i malowania partii cielesnych na ikonach, czyli stóp i dłoni w różnych ustawieniach, części twarzy, zaczynając od nosa, uszu, ust, oczu poprzez włosy i brody tak,  aby w drugiej części kursu samodzielnie malować twarze w różnych ujęciach, np.: en face, en trois quarts, z głową wyprostowaną i pochyloną oraz różnych postaci, np.: twarze kobiece, aniołów, twarz Emmanuela i Pana Jezusa, twarze młodzieńców i starców.

Proszę mieć na uwadze, że oprócz ćwiczeń w czasie zajęć nieodzowna będzie systematyczna, samodzielna praca w domu – tylko pod tym warunkiem można opanować program i  osiągnąć zamierzone efekty.

Warsztaty obejmą 10 spotkań z przerwą, które będą odbywać się :

w soboty w godz. 8:30 - 13:30 w dniach:
25 luty, 11, 18, 25 marca, 15 kwietnia, 13, 27 maja, 10 czerwca 2023 r 
w soboty  w godz.  8:30 - 12:30 w dniach:

17, 24 czerwca 2023 r

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów w razie zaistnienia takiej konieczności.

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 840 zł

W cenie kursu: zestaw pigmentów, 4 sklejki  A4, 1 arkusz papieru czerpanego A2, taśma wodna, zestaw kolorowych wydruków, dostęp do pigmentów będących na wyposażeniu pracowni.

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com

Nabór na warsztaty podlega kwalifikacji. O jej wynikach poinformujemy mailowo.

Pobierz formularz zgłoszeniowy  (nabór już zamknięty)
  

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

W przypadku, gdy obostrzenia sanitarne co do liczby uczestników będą nadal obowiązywać, grupa zostanie podzielona na dwa podzespoły pracujące osobno. Natomiast jeśli z powodu sytuacji epidemiologicznej dalsze prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej stanie się niemożliwe, kurs będzie kontynuowany w formie online.  

Warsztaty poprowadzi: Joanna Piaskowska

Absolwentka Studiów Arteterapii APS, uczestniczka: w latach 2015 – 2017 kursów organizowanych przez warszawską pracownię Drogi Ikony, w latach 2017-2019 kursów prowadzonych przez Stowarzyszenie Ecclesia w Krakowie,  w 2017r. warsztatów Teodourosa Papadoulosa, w 2019r. warsztatów ojca Antoniego Gunina,  kursu rysunku u Teodory Bozhikowej,  słuchaczka 4 letniego studium ikonograficznego w Atelier św. Eliasza w Warszawie.
 

 
* * * 

Chrystus „Oko, które nie śpi”


marzec - maj 2023

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie-Mokotowie

piątek 16.30 - 21.30 i sobota 10.00- 18.00 
(początek 10 marca)


 
Zapraszamy na weekendowe spotkania warsztatowe z ikoną Chrystus „Oko, które nie śpi”.
„Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się twej nodze ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże. Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem...” (Ps 121, 2-4)
”Zbawco, jako lew zasnąłeś w ciele, jako młode lwiątko powstajesz z martwych, odrzuciwszy cielesną starość” (Liturgia Jutrzni wielkiej soboty)

Ikona Chrystusa „Oko, które nie śpi” nazywana też „Niedrzemiące oko”wywodzi się z ikonografii bizantyjskiej i powstała w XIV wieku. Najstarsze wyobrażenie tego typu znajdują się na górze Athos w Grecji. Ikona trafiła na Ruś najprawdopodobniej w XV wieku gdzie rozpowszechniła się w XVI i XVII stuleciu.

Źródeł ikonograficznych wyobrażenia należy doszukiwać się w ikonografii Chrystusa Emmanuela, jak również sceny Zwiastowania. Obecność w ikonie Marii i Archanioła Gabriela stwarza analogię do wydarzeń z Nazaretu, kiedy mocą Ducha Świętego „Słowo stało się Ciałem”. Odniesienie do ikony Emmanuela podkreśla wypełnienie się uniwersalnej ekonomii zbawczej przez wcielenie przedwiecznego Słowa Boga. Teologiczną podbudowę ikony stanowią teksty biblijnych proroctw, psalmów jak również apokryficznych legend.

Na tych warsztatach zajmiemy się medytacją ikony Chrystusa „Oko, które nie śpi”. Zdobędziemy wiedzę teoretyczną i ikonograficzną.

Zajęcia przeznaczone są dla osób po II stopniu ikonopisania, które chcą doskonalić i pogłębiać swoje umiejętności, zyskać wiedzę na temat nowej symboliki i możliwość wspólnej pracy nad nad tym niezwykłym przedstawianiem.

Będziemy pracować na podobraziach 50 cm x 40 cm

Podobrazie zagruntowane i wyszlifowane płatne osobno. Podobrazie i złoto będzie można kupić bezpośrednio na warsztatach.

Warsztaty obejmą 5 spotkań weekendowych w systemie piątek 16.30 - 21.30 i sobota 10.00- 18.00 (z przerwą obiadową). 

Terminy spotkań :  
10-11 marca, 24-25 marca, 14-15 kwietnia, 28-29 kwietnia, 26-27 maja 2023 r.
 
 
Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 6)
Koszt: 1100 zł zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia będą się odbywać w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzi: Joanna Zabagło


* * * 

Odczytywanie greckich napisów na ikonach
   
marzec - czerwiec 2023

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
piątki w godz. 18:00-19:30

(początek 17 marca)
  


Zajęcia przeznaczone są dla osób, które mają doświadczenie ikonopisarskie i chcą nauczyć się rozumienia napisów na ikonach bizantyjskich. Po uzyskaniu podstawowej wiedzy, nauczeniu się alfabetu i poznaniu skrótów odczytywanie informacji zawartych na ikonach stanie się całkiem możliwe. 

Proponujemy dwie lekcje greki starożytnej po 1,5 godziny:
Lekcja 1: wprowadzenie, alfabet, bizantyński krój liter, znaki diakrytyczne, ligatury.
Lekcja 2: wspólne czytanie i tłumaczenie napisów (skrótów i epitetów) na wybranych ikonach Chrystusa, Bogurodzicy i świętych.

Uczestnicy dostaną skrypty/kserokopie, w sali będzie projektor i tablica. Należy przynieść ze sobą zeszyt/notatnik i długopis.

Po pierwszej lekcji słuchacze mają dwa miesiące na ćwiczenia w domu, aby przygotować się do drugiej lekcji - czytania i tłumaczenia.


Zajęcia odbywać się będą: 17 marca i 2 czerwca, w piątki w godz. 18:00-19:30.

Liczba miejsc na warsztatach: 15 (grupa minimalna 7)
Koszt: 160 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzi: Igor Wieremiejuk, wykładowca, filozof i ikonograf


* * * 

10 - 11 marca 2023

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
piątek w godz. 17:00-21:00; sobota w godz. 10:00-18:00Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze w technice "na asyst"..

Asyst jest to dekoracja wykonana w formie złotych kresek na kolorowej podmalówce. Metoda ta jest często stosowana w malarstwie ikonowym. Zdobienia tego typu były wykonywane przy użyciu różnych technik i materiałów.

Na kursie uczestnicy mają możliwość poznania kilku metod zarówno historycznych jak i bardziej współczesnych. Niektóre z nich są  oparte na klejach i spoiwach pochodzenia naturalnego: wygotowane piwo (tzw. susło), guma arabska, czosnek inne na spoiwach czy klejach akrylowych (np.mixtion akrylowy). W jednych złote kreseczki wykonuje się złotą farbą z dodatkiem prawdziwego złota lub złota mineralnego w pozostałych na wcześniej położony klej kładziemy płatki złota.

Do wykonania takich zdobień potrzebne będą przede wszystkim dobre  cienkie pędzle sobolowe lub syntetyczne o ostrej końcówce. Metoda ta wymaga dużo cierpliwości i skupienia ale efekt końcowy powinien wynagrodzić poświęcony trud.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni


Zajęcia odbywać się będą: w piątek w godz. 17:00-21:00; w sobotę w godz. 10:00-18:00

Liczba miejsc na warsztatach: 11 (grupa minimalna 6)
Koszt: 420 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony w Warszawie (Mokotów) przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1.

Warsztaty poprowadzi: Gabriela Janik 
* * * 

Złocenie na pulment
w technice na mat i na poler
kurs 1, 2 i 3 stopnia
   
14 - 15 kwietnia 2023

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
piątek w godz. 17:00-21:00; sobota w godz. 10:00-18:00

  

Warsztaty pozłotnicze pozwolą poznać technikę złocenia na pulment. Jest to technika tradycyjna, która pozwala wykonanie złoceń zarówno matowych jak i polerowanych. Połączenie jednych i drugich daje bardzo ciekawe, przestrzenne rezultaty.

Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze:

1-stopnia: osoby, które dotychczas nie miały styczności z tą metodą złocenia albo są początkujące. Celem kursu ma być zapoznanie się uczestników z materiałami, sposobem wykonania pulmentu i nakładania go na powierzchnie przeznaczone pod złocenia. Poza tym założeniem kursu jest zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami pozłotniczymi takimi jak: poduszka pozłotnicza, nóż do krojenia złota, pędzel transferowy oraz agat do polerowania złota. W konsekwencji kursanci wykonują złocenia wybranych przez siebie ikon. Złocenia te maja zawierać w sobie powierzchnie matowe i polerowane w postaci ornamentu z elementami puncowania.

2-stopnia: osoby, które ukończyły 1-stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment, wprowadzając w technikę wykonania ornamentów oraz ich pozłoceniu. Ornamenty te będą wykonywane w obrębie tła ikony, według zaproponowanych wzorów. Celem kursu ma być zapoznanie uczestników z zaawansowanymi technikami pozłotniczymi oraz posługiwania się potrzebnymi do tego narzędziami, w tym specjalistycznymi puncami pozłotniczymi.

3-stopnia: osoby, które ukończyły 1 i  2 -stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment. Podobnie jak na 2 stopniu będą wykonywane ornamenty w obrębie tła ikony. Będą to ornamenty wgłębne, rzeźbione przy użyciu różnych dłut. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się również z łączeniami różnego koloru złota.Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni


Zajęcia odbywać się będą: w piątek w godz. 17:00-21:00; w sobotę w godz. 10:00-18:00

Liczba miejsc na warsztatach: 11 (grupa minimalna 6)
Koszt: 420 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony w Warszawie (Mokotów) przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1.

Warsztaty poprowadzi: Gabriela Janik


* * * 

Złocenie na pulment
w technice na mat i na poler
kurs 1, 2 i 3 stopnia
   
26 - 27 maja 2023

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
piątek w godz. 17:00-21:00; sobota w godz. 10:00-18:00

  

Warsztaty pozłotnicze pozwolą poznać technikę złocenia na pulment. Jest to technika tradycyjna, która pozwala wykonanie złoceń zarówno matowych jak i polerowanych. Połączenie jednych i drugich daje bardzo ciekawe, przestrzenne rezultaty.

Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze:

1-stopnia: osoby, które dotychczas nie miały styczności z tą metodą złocenia albo są początkujące. Celem kursu ma być zapoznanie się uczestników z materiałami, sposobem wykonania pulmentu i nakładania go na powierzchnie przeznaczone pod złocenia. Poza tym założeniem kursu jest zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami pozłotniczymi takimi jak: poduszka pozłotnicza, nóż do krojenia złota, pędzel transferowy oraz agat do polerowania złota. W konsekwencji kursanci wykonują złocenia wybranych przez siebie ikon. Złocenia te maja zawierać w sobie powierzchnie matowe i polerowane w postaci ornamentu z elementami puncowania.

2-stopnia: osoby, które ukończyły 1-stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment, wprowadzając w technikę wykonania ornamentów oraz ich pozłoceniu. Ornamenty te będą wykonywane w obrębie tła ikony, według zaproponowanych wzorów. Celem kursu ma być zapoznanie uczestników z zaawansowanymi technikami pozłotniczymi oraz posługiwania się potrzebnymi do tego narzędziami, w tym specjalistycznymi puncami pozłotniczymi.

3-stopnia: osoby, które ukończyły 1 i  2 -stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment. Podobnie jak na 2 stopniu będą wykonywane ornamenty w obrębie tła ikony. Będą to ornamenty wgłębne, rzeźbione przy użyciu różnych dłut. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się również z łączeniami różnego koloru złota.Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni


Zajęcia odbywać się będą: w piątek w godz. 17:00-21:00; w sobotę w godz. 10:00-18:00

Liczba miejsc na warsztatach: 11 (grupa minimalna 6)
Koszt: 420 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony w Warszawie (Mokotów) przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1.

Warsztaty poprowadzi: Gabriela Janik


* * * 

Złocenie na pulment
w technice na mat i na poler
kurs 1, 2 i 3 stopnia
   
23 - 24 czerwca 2023

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
piątek w godz. 17:00-21:00; sobota w godz. 10:00-18:00

  

Warsztaty pozłotnicze pozwolą poznać technikę złocenia na pulment. Jest to technika tradycyjna, która pozwala wykonanie złoceń zarówno matowych jak i polerowanych. Połączenie jednych i drugich daje bardzo ciekawe, przestrzenne rezultaty.

Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze:

1-stopnia: osoby, które dotychczas nie miały styczności z tą metodą złocenia albo są początkujące. Celem kursu ma być zapoznanie się uczestników z materiałami, sposobem wykonania pulmentu i nakładania go na powierzchnie przeznaczone pod złocenia. Poza tym założeniem kursu jest zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami pozłotniczymi takimi jak: poduszka pozłotnicza, nóż do krojenia złota, pędzel transferowy oraz agat do polerowania złota. W konsekwencji kursanci wykonują złocenia wybranych przez siebie ikon. Złocenia te maja zawierać w sobie powierzchnie matowe i polerowane w postaci ornamentu z elementami puncowania.

2-stopnia: osoby, które ukończyły 1-stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment, wprowadzając w technikę wykonania ornamentów oraz ich pozłoceniu. Ornamenty te będą wykonywane w obrębie tła ikony, według zaproponowanych wzorów. Celem kursu ma być zapoznanie uczestników z zaawansowanymi technikami pozłotniczymi oraz posługiwania się potrzebnymi do tego narzędziami, w tym specjalistycznymi puncami pozłotniczymi.

3-stopnia: osoby, które ukończyły 1 i  2 -stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment. Podobnie jak na 2 stopniu będą wykonywane ornamenty w obrębie tła ikony. Będą to ornamenty wgłębne, rzeźbione przy użyciu różnych dłut. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się również z łączeniami różnego koloru złota.Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni


Zajęcia odbywać się będą: w piątek w godz. 17:00-21:00; w sobotę w godz. 10:00-18:00

Liczba miejsc na warsztatach: 11 (grupa minimalna 6)
Koszt: 420 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony w Warszawie (Mokotów) przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1.

Warsztaty poprowadzi: Gabriela Janik

 * * * 

Sgraffito na powierzchni złoconej
   
28 - 29 lipca 2023

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
piątek w godz. 17:00-21:00; sobota w godz. 10:00-18:00Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze w technice Sgraffito.

Celem kursu jest poznanie tej zdobniczej techniki i próby jej wykorzystania w procesie tworzenia ikony. Była to technika popularna w okresie renesansu i baroku ale stosowano ją również w XIX wieku. Wykorzystywana przede wszystkim do tworzenia ram.

Podczas pracy powstają subtelne, świetliste ornamenty w wyniku misternego wydrapywania obranego wzoru w kontrastującej kolorowej warstwie malarskiej położonej na złoconej powierzchni.

Warsztaty oparte są o dwie techniki: złocenia na pulment i wspomnianego wyżej sgraffito.
Warsztaty dedykowane są przede wszystkim dla osób, które chcą poznać drugą z technik. Dlatego dobrze byłoby gdyby uczestnicy mieli już pewne doświadczenie w złoceniu na pulment.

Złocenia wykonane podczas kursu będą na deskach lipowych z zaprawą kredowo-klejową.

Technika ta może być stosowana do zdobień w różnych partiach ikon:  tło, ramy, aureole.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni


Zajęcia odbywać się będą: w piątek w godz. 17:00-21:00; w sobotę w godz. 10:00-18:00

Liczba miejsc na warsztatach: 11 (grupa minimalna 6)
Koszt: 420 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony w Warszawie (Mokotów) przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1.

Warsztaty poprowadzi: Gabriela Janik

 
* * * 

Oblicze Chrystusa "Mandylion"
kurs 1-stopnia

marzec – maj 2023

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie-Pradze

piątki 17:30 - 21:00; soboty 9:00 - 17:30
(początek 10 marca)
 
 
Zapraszamy na semestralny sobotni kurs ikonopisania 1 stopnia. Będą to zajęcia praktyczne i teoretyczne połączone z modlitwą, wprowadzające w duchowy świat ikony. 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z praktycznymi podstawami warsztatu ikonopisarskiego: przygotowaniem farby temperowej wg tradycyjnych metod, elementami pozłotnictwa, i praktyką pisania ikony. 

Uczestnicy otrzymają wszystkie potrzebne materiały do wykonania jednej ikony.


Warsztaty w systemie: 
piątek w godz. 17:30 - 21:00 i sobota w godz. 9:00 - 17:30 (z godzinną przerwą na posiłek)

Kalendarz spotkań: 10-11 marca, 24-25 marca, 14-15 kwietnia, 12-13 maja 2023 r.
 

Liczba miejsc na warsztatach: 18 (grupa minimalna 12)
Koszt: 900 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia będą się odbywać w salach parafii księży Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej 12 (Warszawa Praga).

Warsztaty poprowadzą: Urszula Klimowicz i Ewa Krygiel

  
 
* * *  
Mała forma witrażowa 

27 maja 2023

w godz. 10:00-16:00
  
Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu
 
 
Zapraszamy na warsztaty wykonywania witrażu. Na zajęciach każdy dowie się, czym jest witraż, gdzie jest używany i jak należy go wykonać. Nauczmy się wycinać kolorowe szkło witrażowe za pomocą odpowiedniego noża, owijać poszczególne elementy taśmą witrażową oraz lutować je specjalną lutownicą. Nauczymy się wielu różnych drobiazgów ze sztuki witrażowej, aby móc samodzielnie wykonać i cieszyć się pięknym witrażem, który będziemy mogli umieścić we własnym domu lub obdarować nim osobę, która jest nam droga.
 
Każdy uczestnik wykona małą formę witrażową o wymiarach około 20 x 20 cm.

Podczas zajęć uczestnicy będą posługiwali się profesjonalnymi narzędziami warsztatowymi.


Liczba miejsc na warsztatach: 8 (grupa minimalna 6)
Koszt: 450 zł

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się 27 maja w godz. 10:00 - 16:00 w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań.

Warsztaty poprowadzą: Andrzej i Swietłana Slauk


 
* * * 
Dekoracje złoceń - ornament wypukły 
  
24 - 25 marca 
 
piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00


 
Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze z cyklu "dekoracje złoceń".

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia ornamentów wypukłych lanych gruntem na ikonie oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonania złoceń w technice pulmentowej na poler i mat. 

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Książeczkę złota (25 płatków) oraz zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni.

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 420 zł

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


* * * 
Osadzanie kamieni na powierzchni złoconej

21 - 22 kwietnia
  
piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00


Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności pozwalających uczestnikom wykonać samodzielnie złocenie w technice pulmentowej na poler i mat z zastosowaniem zdobień na powierzchniach płaskich, nie tylko na ikonie.

Podczas zajęć wykonamy zdobienia wykorzystując techniki takie jak grawerowanie na gruncie, puncowanie na warstwie gruntu i złota oraz osadzania kamieni szlachetnych i pereł dla podkreślenia kolorystyki i uzyskania efektu szlachetności.

Wykorzystanie kamieni szlachetnych kontrastujących ze złotym tłem daje efektowne rezultaty. Jest doskonałe do zdobień na aureolach, szatach postaci na ikonach a także na ramach do obrazów.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Książeczkę złota (25 płatków) oraz zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni.

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 420 zł


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.
  
Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową). 

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska

 * * * 
z cyklu: złote Anioły w mistrzowskim wykonaniu

"Anioł Zwiastowania - Fra Angelico 1450- 1455 r."

2 - 3 czerwca

piątek, godz. 17:30-21:30; sobota, godz. 9:00-20:00 
 
Zapraszamy na fascynującą podróż do świata włoskiego rzemiosła i sztuki.
Pod okiem mistrza pozłotnictwa, od lat pracującego w Muzeum Narodowym w Poznaniu, będzie można wykonać kopię Anioła autorstwa Fra Angelico złotem w pulmentowej technice pozłotniczej na poler i mat. 

W trakcie zajęć pogłębimy wiedzę na temat włoskiej tradycji pozłotniczej: 
- zapoznamy się i będziemy korzystać z kopii oryginalnych narzędzi z okresu średniowiecza i renesansu 
- poznamy stare traktaty pozłotnicze
- dokonamy analizy najlepszych przykładów złoceń na obrazach Fra Angelico, 

poszukując odpowiedzi na pytanie: jakich narzędzi i technik należy używać by uzyskać tak spektakularne efekty? 

Przez dwa dni w miłej, twórczej atmosferze masz szansę doświadczyć podróży w czasie, poznając tajniki renesansowego warsztatu pozłotniczego oraz zgłębiając arkana wiedzy i umiejętności w gronie pasjonatów. 

Twoja praca może zapoczątkować niezwykłą kolekcję Aniołów.

Będziemy pracować na podobraziu o wym. 15x15 cm.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Książeczkę złota (25 płatków) oraz zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni.

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 480 zł


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-21:30; sobota, godz. 9:00-20:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska 
 
   
* * *  
 
w Czerwińsku nad Wisłą

1 - 10 sierpnia 2023
  
 

Zapraszamy na X letni Plener ikonopisarski Drogi Ikony, który w tym roku rozpocznie się obiadem 1 sierpnia (wtorek) i zakończy obiadem 10 sierpnia (czwartek). Nastąpiła zmiana w dotychczasowym terminie ze względu na inne grupy i w tym roku nie mamy możliwości przyjazdu ani dzień wcześniej, ani pozostania dzień dłużej!

6 sierpnia, w niedzielę, zrobimy w wirydarzu wystawę naszych prac, dlatego każdy uczestnik powinien zabrać ze sobą co najmniej jedną skończoną ikonę do pokazania.

Pracujemy i mieszkamy w zespole klasztornym z XII wieku w gościnie u Ojców Salezjanów pod opieką Matki Bożej Czerwińskiej. Standard turystyczny: noclegi w pokojach kilkuosobowych, do dyspozycji łóżko, koc i poduszka – polecamy zabranie śpiworów lub pościeli; łazienki i prysznice wspólne. Kuchnia klasztorna serwuje trzy posiłki dziennie, a w kawiarence mamy kawę i herbatę. 

Dojazd oraz deski, materiały pozłotnicze, malarskie, pigmenty, pędzle etc.– we własnym zakresie. Zapewniamy medium do tempery, miłą atmosferę do pracy oraz dzielenie się wiedzą i umiejętnościami.

Temat: „Wierzę w Kościół Chrystusowy” to tegoroczne hasło duszpasterskie przypomina nam, że jesteśmy Kościołem jako rzeczywistością Bosko-ludzką, którą tworzymy razem ze Świętymi. Na ikonę można wybrać sobie patrona - Świętego, który wg nas najbardziej przysłużył się Kościołowi Chrystusowemu i jest nam po prostu bliski.

Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych to mało znane cudowne miejsce, które uzyskało tytuł „Pomnika Historii” i odzyskało – utracone po powstaniu styczniowym – prawa miejskie. Położone na uboczu, przy drodze z Warszawy do Płocka, stanowi piękne i doskonałe miejsce do twórczej pracy i wypoczynku. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia – znajdujące się na polskiej drodze św. Jakuba – odwiedzane jest przez pielgrzymki ze względu na słynną ikonę Matki Bożej Czerwińskiej oraz ciekawe zbiory pamiątek misyjnych Salezjanów. 

Codziennie można uczestniczyć w Mszy św. w Bazylice, a na indywidualną modlitwę mamy klasztorną kaplicę MB Ostrobramskiej. Zapraszamy do wspólnego doświadczenia modlitwy i pracy w gronie pasjonatów.

Zapisy wysyłając e-mail na adres: info.drogaikony@gmail.com

Koszt całego pleneru: 1100 zł
Pobyty jedno-trzydniowe po 130 zł za dobę.

Wpłata zaliczki 100 PLN w terminie podanym w mailu. Zaliczka jest rezerwacją miejsca na plenerze, stanowi opłatę za pierwszą dobę i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w plenerze.