Propozycje

DROGA IKONY realizuje swoje warsztaty w trzech pracowniach mieszczących się: w Warszawie na Mokotowie i na Pradze oraz w Poznaniu.

Warsztaty w okresie letnim 2019


    Letnie weekendowe studium ikonograficzne 
      prowadzi o. Mateusz Orłowski SJ: Semestr jesienny 2019

WARSZAWA-MOKOTÓW 
Pracownia przy parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1:   

    
WARSZAWA-PRAGA
Pracownia przy parafii św. Wincentego Pallotiego, ul. Skaryszewska 12: 
  •  
(informacje wkrótce...)


   
POZNAŃ 
Pracownia Działań Twórczych przy Galerii U JEZUITÓW, ul. Dominikańska 10:

KALISZ 
Dom Rekolekcyjny (DFD) oo. Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2:  

 ...
 "Pracownie ikonopisania" - warsztaty pracy indywidualnej
Osoby, które ukończyły kurs ikonopisania 1-stopnia (jest to warunek konieczny) zapraszamy także do skorzystania z zajęć typu "pracownia", polegających na pracy indywidualnej pod opieką prowadzącego, służących podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności zdobytych na kursach podstawowych oraz warsztatach tematycznych. Możliwe jest uczestniczenie w następujących "pracowniach":

a) WARSZAWA-MOKOTÓW: przy parafii św. Szczepana, ul. Szczepana 1:
w poniedziałki, g. 17.00 - 20.45 (początek 2 września 2019)
w środy, g. 10.00 - 13.45 (początek 4 września 2019)
w środy, g. 17.00- 20.45 (początek 4 września 2019)
w czwartki, g. 17.00- 20.45 (początek 5 września 2019)
Zapisy: info.drogaikony@gmail.com

b) WARSZAWA-PRAGA: przy parafii św. Wincentego Pallotiego, ul. Skaryszewska 12:
w poniedziałek, g. 17.00 - 20.45 (początek 2 września 2019)
Zapisy: info.drogaikony@gmail.com

c) POZNAŃ: w Pracowni Działań Twórczych, ul. Dominikańska 10:
w poniedziałek - 18.00- 21.00 (początek 7 października 2019)
Zapisy: epifanon@gmail.com* * *
św. Maria Magdalena

3 - 10 sierpnia 2019

początek: 3 VIII o godz. 10:00

Pracownia Drogi Ikony w WarszawieZapraszamy na tygodniowe wakacyjne warsztatowe spotkania z ikoną „Święta Maria Magdalena”
Święta Mario Magdaleno, byłaś zawsze wierna Jezusowi i pozostałaś przy Nim także w najtrudniejszych chwilach, wstawiaj się za wszystkimi kobietami, aby tak jak Ty – potrafiły zawsze chodzić po śladach Mistrza, a słuchając Jego słów, umiały coraz lepiej go naśladować. Święta Patronko, wspieraj wszystkich doświadczanych różnego rodzaju pokusami, aby w chwilach próby, potrafili przezwyciężać słabości mocą Chrystusa...
Święta Maria Magdalena jest postacią bardzo szczególną w Ewangelii. To Pierwszy świadek Zmartwychwstania Pan Jezusa. Z grona niewiast, które spotkały Zmartwychwstałego Ewangeliści wyróżniają właśnie Marię Magdalenę. Zmartwychwstały Pan powierza jej dobrą nowinę, paschalne orędzie. To wyróżnienie jest zgodne z ewangeliczną logiką, że ostatni będą pierwszymi... Jest tą pierwszą,  która niesie dobrą nowinę o Zmartwychwstaniu. Z tego powodu nazywano ją w pierwotnym Kościele "apostołką apostołów". To pokazuje także jak szczególna jej jest rola.


Na tych warsztatach zajmiemy się medytacją ikony ”Świętej Marii Magdaleny ”. Zdobędziemy wiedzę teoretyczną i ikonograficzną na temat tej niezwykłej świętej równej apostołom.
Zajęcia przeznaczone są dla osób po I i  II stopniu ikonopisania, które chcą doskonalić i pogłębiać swoje umiejętności, zyskać wiedzę na temat nowej symboliki i możliwość wspólnej pracy nad nad ikoną.


Będziemy pracować na podobraziach o wymiarach 40 x 28 cm.

Podobrazie zagruntowane i wyszlifowane płatne osobno. Podobrazie i złoto będzie można kupić bezpośrednio na warsztatach.

Zajęcia obejmą 7 spotkań od soboty 3 sierpnia do soboty 10 sierpnia 2019 r.:
od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 22.00
w soboty w godz. 10.00 - 18.00 (z przerwą obiadową)

Liczba miejsc na warsztatach: 8 
Koszt680 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres:  info.drogaikony@gmail.com 


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26 lipca 2019r

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty prowadzi: Joanna Zabagło* * * 
Ikona Bogurodzicy
ikona w typie Eleusa i Hodegetria

kurs 2-stopnia

5 - 11 sierpnia 2019

Garbatka Letnisko (woj. mazowieckie) Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 2-stopnia w temacie ikony Bogurodzicy.

Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Matki Bożej „Eleusa” (Czuła, Współczującaj) lub Matki Bożej Kazańskiej (typ Hodegetrii, czyli Wskazującej drogę) w ujęciu popiersia, w klasycznej technice temperowej na gruntowanym podobraziu drewnianym.

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które ukończyły warsztaty 1-stopnia (kurs podstawowy) prowadzone przez Prcownię Działań Twórczych - “Droga Ikony” lub posiadają rzetelną wiedzę w zakresie podstaw ikonopisanian nabytą w innych ośrodkach.

Do wzięcia udziały warsztatach 2-stopnia wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu ikonopisarskiego z kursu 1-stopnia (podstawowe pędzle, pigmnety, moździeż, paleta). W ramach uczestnictwa w warsztacie 2-stopnia uczestnik otrzyma materiały teoretyczne, uzupełniający zestaw pigmentów oraz zagruntowane podobrazie o wym. 30x35 cm.


Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minim. 12)
Koszt uczestnictwa (obejmuje materiały warsztatowe i pobyt): 1200 zł

Możliwe są również następujące warianty udziału w warsztatach:
bez noclegów + pełne wyżywienie: 1060 zł
bez noclegów + obiady: 920 zł
bez noclegów i bez wyżywienia: 800 zł

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (pokoje 3-osobowe, 2 łazienki w korytarzu) oraz wyżywienie w szkolnej stołówce (dobre, domowe jedzenie). Opcjonalnie, istnieje możliwość noclegów w kwaterach prywatnych na terenie Garbatki - organizacja noclegów we własnym zakresie.


W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

            Pobierz formularz zgłoszeniowy - ikona-2


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 800 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

Warsztaty odbędą się w ośrodku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko, ul. H. Lewandowicz 4; 26-930 Garbatka Letnisko. (Sprawdź na mapie)

Zajęcia rozpoczną się w poniedziałek, 5 VIII, o godz. 9:00 i zakończą w niedzielę, 11 VIII, obiadem o godz. 12.00.

Zjazd uczestników w niedzielę 4 VIII w godz. 17:00 - 21:00 (dla osób, które wybrały nocleg w internacie)
  
Warsztaty poprowadzą: o. Jacek Wróbel SJ i Monika Feltzke

* * * 
"Złote lato w ogrodzie Eden"
Dekoracje złoceń - ornament wypukły

19 - 20 lipca 2019

Puszczykowo

piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze z zakresu dekoracji złoceń. Celem zajęć jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia ornamentów wypukłych lanych gruntem na ikonie lub innej powierzchni oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonania złoceń w technice pulmentowej na poler i mat. 

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych. 

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno: 
- książeczka złota (25 pł.) - 140 zł 
- podobrazie płaskie szpongowane 25x30 cm - 90 zł 
- podobrazie płaskie (bez szpongów) 20x25 cm - 60 zł.
- skrzyneczka drewniana - 23 zł
  
Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 290 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.
  
Warsztaty odbędą się w Puszczykowie; w przywiezionym z gór, wyremontowanym wiejskim domku z drewnianych bali, położonym w starym sadzie na terenie Puszczykowa (Wielkopolski Park Narodowy) oddalonego 17 km od centrum Poznania. Dokładny adres zostanie podny uczestnikom przyjętych na warsztaty.

Osoby przyjezdne, potrzebujące noclegu, będą mogły skorzystać z oferty domu pielgrzyma prowadzonego przez Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie. Dokładny adres i kontakt zostanie udostępniony na prośbę zainteresowanych.

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska

  


* * * 

podobrazi do ikon

25 - 27 lipca 2019

czwartek, piątek, godz. 18:00-21:00; sobota, godz. 9:00-17:00
  

Zapraszamy na warsztaty z gruntowania.

Na zajęciach poznamy poszczególne etapy gruntowania podobrazi do ikon: przeklejenie deski, przyklejenie płótna, przygotowanie gruntu klejowo kredowego, nakładanie, szlifowanie. Dowiemy się jakie materiały i narzędzia są konieczne do sporządzenia i nałożenia gruntu.

Podczas warsztatów uczestnicy sami zagruntują dwa podobrazia o rozmiarach 20x25cm oraz 25x30cm (w cenie kursu).

Korzystać będziemy ze wspólnie przygotowanego w pracowni gruntu. Każdy uczestnik otrzyma także zestaw narzędzi potrzebny do gruntowania (pędzel, szpachelki, papier ścierny).

Zajęcia składać się będą z 3 spotkań:
czwartek i piątek w godz. 18:00-21:00
sobota w godz. 9:00-17:00


Liczba miejsc na warsztatach: 12 (grupa minimalna 6)
Koszt: 290 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań.

Dla osób przyjezdnych, potrzebujących noclegów, jest możliwość zakwaterowania w znajdującym się nieopodal akademiku prowadzonym przez Siostry Sacre Cuore lub jeszcze bliżej ustytuowanym hostelu. Informacje szczegółowe zostaną podane na prośbę osoby zainteresowanej.

Warsztaty poprowadzi: o. Mateusz Orłowski SJ
* * * 
ikon

20 - 21 września 2019
   
piątek, godz. 18:00-21:00; sobota, godz. 9:00-17:00
  

Zapraszamy na warsztaty z werniksowania.

Na zajęciach poznamy proces zabezpieczania ukończonej ikony. Zaprezentowane zostaną różnego rodzaju werniksy, ich właściwości, wady i zalety. Poznamy między innymi olifę, olej twardoschnący, Capaplex oraz werniks akrylowy. Nauczymy się jakimi metodami i narzędziami powinno się nakładać poszczególne werniksy. Dowiemy się także jak właściwie zabezpieczyć tylnią stronę i boki ukończonej ikony.

Uczestnicy podczas warsztatów będą mogli korzystać z materiałów pracowni i sami położyć werniks na przyniesionych przez siebie ikonach. Będzie można zabezpieczyć dwie lub trzy ikony. Uczestnicy w ramach warsztatów otrzymają odpowiednie pędzle do werniksowania.

Zajęcia składać się będą z 2 spotkań:
piątek w godz. 18:00-21:00
sobota w godz. 9:00-17:00


Liczba miejsc na warsztatach: 14 (grupa minimalna 6)
Koszt: 250 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań.

Dla osób przyjezdnych, potrzebujących noclegów, jest możliwość zakwaterowania w znajdującym się nieopodal akademiku prowadzonym przez Siostry Sacre Cuore lub jeszcze bliżej ustytuowanym hostelu. Informacje szczegółowe zostaną podane na prośbę osoby zainteresowanej.

Warsztaty poprowadzi: o. Mateusz Orłowski SJ* * * 
Oblicze Chrystusa
studium rysunkowe

19 - 20 lipca 2019
   
piątek, godz. 17:00-21:00; sobota, godz. 9:00-17:00
  

Zapraszamy na weekendowe studium ikonograficzne „Oblicze Chrystusa”.

Celem warsztatów jest zasygnalizowanie znaczenia rozwijania umiejętności rysunkowych w ikonopisaniu. Tematem będzie oblicze Chrystusa. Warsztat będzie miał charakter demonstracyjno-wykładowy przeplatany krótkimi ćwiczeniami. Zajmiemy się studium geometrii, proporcji, waloru, kreski oraz pozostałych elementów składających się na artystyczne i duchowe piękno ikony. Podczas warsztatów wykorzystane będą najbardziej podstawowe techniki rysunkowe takie jak ołówek i tusz.

Uczestnicy będą korzystać z własnych materiałów do rysowania (lista potrzebnych materiałów zostanie podana przed warsztatami).

Zajęcia składać się będą z 2 spotkań: 
piątek 19 lipca 17:00-21:00
sobota 20 lipca 9:00 - 17:00

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 6)
Koszt: 260 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzi: o. Mateusz Orłowski SJ* * * 
Oblicze Maryi
studium rysunkowe

23 - 24 sierpnia 2019
   
piątek, godz. 17:00-21:00; sobota, godz. 9:00-17:00
  

Zapraszamy na weekendowe studium ikonograficzne „Oblicze Maryi”.

Celem warsztatów jest zasygnalizowanie znaczenia rozwijania umiejętności rysunkowych w ikonopisaniu. Tematem będzie oblicze Maryi. Warsztat będzie miał charakter demonstracyjno-wykładowy, przeplatany krótkimi ćwiczeniami. Zajmiemy się studium geometrii, proporcji, waloru, kreski oraz pozostałych elementów składających się na artystyczne i duchowe piękno ikony. Podczas warsztatów wykorzystane będą najbardziej podstawowe techniki rysunkowe takie jak ołówek i tusz.

Uczestnicy będą korzystać z własnych materiałów do rysowania (lista potrzebnych materiałów zostanie podana przed warsztatami)

Zajęcia składać się będą z 2 spotkań: 
piątek 23 sierpnia 17:00-21:00
sobota 24 sierpnia 9:00 - 17:00

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 6)
Koszt: 260 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.comPo otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzi: o. Mateusz Orłowski SJ* * * 
Oblicze Maryi
studium malarskie

13 - 14 września 2019
   
piątek, godz. 17:00-21:00; sobota, godz. 9:00-17:00
  

Zapraszamy na weekendowe malarskie studium ikonograficzne „Oblicze Maryi”.

Celem warsztatów będzie prezentacja i wyjaśnienie procesu  malowania ikony Maryi. Zajęcia będą miały charakter demonstracyjno-wykładowy. Uczestnicy poza krótkimi ćwiczeniami zasadniczo nie będą sami malować co umożliwi spokojną i wnikliwą obserwację procesu malowania oblicza od początku do ostatnich blików. W ramach zajęć prowadzący namaluje oblicze Maryi, omówi poszczególne kroki, techniki nakładania farby, użyte kolory, inne materiały etc. Nie zabraknie czasu na pytania uczestników.

Uczestnicy będą korzystać z własnych materiałów do malowania (lista potrzebnych materiałów zostanie podana przed warsztatami).

Zajęcia składać się będą z 2 spotkań: 
piątek 13 września 17:00-21:00
sobota 14 września 9:00 - 17:00

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 6)
Koszt: 260 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzi: o. Mateusz Orłowski SJ
* * * 

św. Anioł Stróż
- Towarzysz i Opiekun człowieka

sierpień – październik 2019

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
soboty, w godz. 9.00 - 16.00
  


Zapraszamy na warsztatowe spotkania z ikoną św. Anioła Stróża – towarzysza i opiekuna człowieka.
Będziemy pracować nad przedstawieniem Anioła Stróża w całej postaci na podobraziu o wym. 46x22 cm. Nauczymy się rozjaśniać twarz anioła krok po kroku oraz poznamy różne sposoby malowania anielskich włosów i skrzydeł.

Podczas kolejnych zajęć będziemy poznawać, na przykładzie wybranych tekstów, kim są Aniołowie, w jaki sposób współpracowali z różnymi świętymi oraz w jaki sposób pomagają nam w codziennym życiu.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które ukończyły 2. stopień ikonopisania.

Podobrazie zagruntowane i wyszlifowane płatne osobno.
Podobrazie i złoto będzie można kupić bezpośrednio na warsztatach.


Terminy spotkań : 24 i 31 sierpnia, 7 i 21 września, 5 i 19 października 2019 r.

Zajęcia będą się odbywać w soboty w godz. 9:00 - 16:00 z przerwą na posiłek.Liczba miejsc na warsztatach: 8 
Koszt: 650 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 24  lipca 2019 r. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzi: Agnieszka Namiotko


* * * 

Oblicze Chrystusa Pantokratora

wrzesień – grudzień 2019

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
soboty, w godz. 9:00 - 17:00

początek 7 września
  


Zapraszamy na semestralny sobotni kurs ikonopisania 1 stopnia. Będą to zajęcia praktyczne i teoretyczne połączone z modlitwą, wprowadzające w duchowy świat ikony. 
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z praktycznymi podstawami warsztatu ikonopisarskiego: przygotowaniem farby temperowej wg tradycyjnych metod, elementami pozłotnictwa, i praktyką pisania ikony. 

W ramach opłaty za zajęcia uczestnicy otrzymają wszystkie potrzebne materiały do wykonania jednej ikony.


Kurs obejmuje 6 sobót, zajęcia w godzinach 9:00 - 17:00 (z 1-godzinną przerwą na posiłek)

Kalendarz spotkań: 
7 września, 28 września, 5 października, 26 października, 9 listopada, 14 grudnia 2019 r.

Liczba miejsc na warsztatach: 18 (grupa minimalna 13)
Koszt: 780 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 września 2019 r. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzą: Urszula Żakowska i Urszula Klimowicz
* * * 

Matka Boża Nieustającej Pomocy

wrzesień – grudzień 2019

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
wtorki, w godz. 17:00 - 21:00

początek 10 września
  


Zapraszamy na warsztaty ikonopisania, których tematem będzie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  Na warsztatach zapoznamy się z historią i teologią ikony. Uczestnicy rozwijać będą warsztat malarski zdobyty na kursie 2-stopnia podczas pracy nad ekspresjami oblicz i gestów miłującej Matki, Dzieciątka i aniołów oraz zdobnymi szatami postaci. Tło będziemy złocili na pulment z użyciem szablonów zaś szaty na klej.

Kontemplacja Ikony Matki Bożej wskazującej i trzymającej małego Pana Jezusa poprzez uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i czas Adwentu doprowadzi uczestników do Świąt Bożego Narodzenia.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które ukończyły kurs ikonopisania 2 stopnia. Będziemy pracować na podobraziach o wymiarach 40 x 30 cm.

Zajęcia odbywać się będą we wtorki w godzinach od 17:00 do 21:00 
Kalendarz spotkań: 
10, 17 września; 8, 15, 22, 29 października; 5,12, 19 listopada; 3,10, 17 grudnia 2019 r.

Liczba miejsc na warsztatach: 8 (grupa minimalna 4)
Koszt: 680 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 września 2019 r. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzi: Krzysztof Mędza

   

* * * 

Złocenie na pulment
w technice na mat i na poler
kurs 1, 2 i 3 stopnia
   
25 - 26 października 2019

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
piątek w godz. 17:30-20:30; sobota w godz. 10:00-18:00

 

Warsztaty pozłotnicze pozwolą poznać technikę złocenia na pulment. Jest to technika tradycyjna, która pozwala wykonanie złoceń zarówno matowych jak i polerowanych. Połączenie jednych i drugich daje bardzo ciekawe, przestrzenne rezultaty.

Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze:

1-stopnia: osoby, które dotychczas nie miały styczności z tą metodą złocenia albo są początkujące. Celem kursu ma być zapoznanie się uczestników z materiałami, sposobem wykonania pulmentu i nakładania go na powierzchnie przeznaczone pod złocenia. Poza tym założeniem kursu jest zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami pozłotniczymi takimi jak: poduszka pozłotnicza, nóż do krojenia złota, pędzel transferowy oraz agat do polerowania złota. W konsekwencji kursanci wykonują złocenia wybranych przez siebie ikon. Złocenia te maja zawierać w sobie powierzchnie matowe i polerowane w postaci ornamentu z elementami puncowania.

2-stopnia: osoby, które ukończyły 1-stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment, wprowadzając w technikę wykonania ornamentów oraz ich pozłoceniu. Ornamenty te będą wykonywane w obrębie tła ikony, według zaproponowanych wzorów. Celem kursu ma być zapoznanie uczestników z zaawansowanymi technikami pozłotniczymi oraz posługiwania się potrzebnymi do tego narzędziami, w tym specjalistycznymi puncami pozłotniczymi.

3-stopnia: osoby, które ukończyły 1 i  2 -stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment. Podobnie jak na 2 stopniu będą wykonywane ornamenty w obrębie tła ikony. Będą to ornamenty wgłębne, rzeźbione przy użyciu różnych dłut. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się również z łączeniami różnego koloru złota.Uczestnicy warsztatów będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych potrzebne do wykonania złoceń.

Na zajęciach będzie można zakupić osobno:
- zagruntowane podobrazie o wym. 21x30 cm w cenie 90 zł
- książeczkę złota płatkowego (25 płatków) w cenie ok. 140 zł (cena uzależniona od aktualnych cen złota)

Zajęcia odbywać się będą: w piątek w godz. 17:30-20:30; w sobotę w godz. 10:00-18:00

Liczba miejsc na warsztatach: 9 (grupa minimalna 6)
Koszt: 290 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października 2019 r. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzi: Gabriela Janik

   

* * * 

Złocenie na pulment
w technice na mat i na poler
kurs 1, 2 i 3 stopnia
   
29 - 30 listopada 2019

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
piątek w godz. 17:30-20:30; sobota w godz. 10:00-18:00

  

Warsztaty pozłotnicze pozwolą poznać technikę złocenia na pulment. Jest to technika tradycyjna, która pozwala wykonanie złoceń zarówno matowych jak i polerowanych. Połączenie jednych i drugich daje bardzo ciekawe, przestrzenne rezultaty.

Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze:

1-stopnia: osoby, które dotychczas nie miały styczności z tą metodą złocenia albo są początkujące. Celem kursu ma być zapoznanie się uczestników z materiałami, sposobem wykonania pulmentu i nakładania go na powierzchnie przeznaczone pod złocenia. Poza tym założeniem kursu jest zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami pozłotniczymi takimi jak: poduszka pozłotnicza, nóż do krojenia złota, pędzel transferowy oraz agat do polerowania złota. W konsekwencji kursanci wykonują złocenia wybranych przez siebie ikon. Złocenia te maja zawierać w sobie powierzchnie matowe i polerowane w postaci ornamentu z elementami puncowania.

2-stopnia: osoby, które ukończyły 1-stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment, wprowadzając w technikę wykonania ornamentów oraz ich pozłoceniu. Ornamenty te będą wykonywane w obrębie tła ikony, według zaproponowanych wzorów. Celem kursu ma być zapoznanie uczestników z zaawansowanymi technikami pozłotniczymi oraz posługiwania się potrzebnymi do tego narzędziami, w tym specjalistycznymi puncami pozłotniczymi.

3-stopnia: osoby, które ukończyły 1 i  2 -stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment. Podobnie jak na 2 stopniu będą wykonywane ornamenty w obrębie tła ikony. Będą to ornamenty wgłębne, rzeźbione przy użyciu różnych dłut. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się również z łączeniami różnego koloru złota.Uczestnicy warsztatów będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych potrzebne do wykonania złoceń.

Na zajęciach będzie można zakupić osobno:
- zagruntowane podobrazie o wym. 21x30 cm w cenie 90 zł
- książeczkę złota płatkowego (25 płatków) w cenie ok. 140 zł (cena uzależniona od aktualnych cen złota)

Zajęcia odbywać się będą: w piątek w godz. 17:30-20:30; w sobotę w godz. 10:00-18:00

Liczba miejsc na warsztatach: 9 (grupa minimalna 6)
Koszt: 290 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października 2019 r. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzi: Gabriela Janik

   

* * * 

Złocenie na pulment
w technice na mat i na poler
kurs 1, 2 i 3 stopnia
   
13 - 14 grudnia 2019

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
piątek w godz. 17:30-20:30; sobota w godz. 10:00-18:00

  

Warsztaty pozłotnicze pozwolą poznać technikę złocenia na pulment. Jest to technika tradycyjna, która pozwala wykonanie złoceń zarówno matowych jak i polerowanych. Połączenie jednych i drugich daje bardzo ciekawe, przestrzenne rezultaty.

Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze:

1-stopnia: osoby, które dotychczas nie miały styczności z tą metodą złocenia albo są początkujące. Celem kursu ma być zapoznanie się uczestników z materiałami, sposobem wykonania pulmentu i nakładania go na powierzchnie przeznaczone pod złocenia. Poza tym założeniem kursu jest zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami pozłotniczymi takimi jak: poduszka pozłotnicza, nóż do krojenia złota, pędzel transferowy oraz agat do polerowania złota. W konsekwencji kursanci wykonują złocenia wybranych przez siebie ikon. Złocenia te maja zawierać w sobie powierzchnie matowe i polerowane w postaci ornamentu z elementami puncowania.

2-stopnia: osoby, które ukończyły 1-stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment, wprowadzając w technikę wykonania ornamentów oraz ich pozłoceniu. Ornamenty te będą wykonywane w obrębie tła ikony, według zaproponowanych wzorów. Celem kursu ma być zapoznanie uczestników z zaawansowanymi technikami pozłotniczymi oraz posługiwania się potrzebnymi do tego narzędziami, w tym specjalistycznymi puncami pozłotniczymi.

3-stopnia: osoby, które ukończyły 1 i  2 -stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment. Podobnie jak na 2 stopniu będą wykonywane ornamenty w obrębie tła ikony. Będą to ornamenty wgłębne, rzeźbione przy użyciu różnych dłut. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się również z łączeniami różnego koloru złota.Uczestnicy warsztatów będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych potrzebne do wykonania złoceń.

Na zajęciach będzie można zakupić osobno:
- zagruntowane podobrazie o wym. 21x30 cm w cenie 90 zł
- książeczkę złota płatkowego (25 płatków) w cenie ok. 140 zł (cena uzależniona od aktualnych cen złota)

Zajęcia odbywać się będą: w piątek w godz. 17:30-20:30; w sobotę w godz. 10:00-18:00

Liczba miejsc na warsztatach: 9 (grupa minimalna 6)
Koszt: 290 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października 2019 r. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzi: Gabriela Janik

   
 * * *

Ikona Trójcy Świętej 

październik 2019 - luty 2020

wtorki, w godz. 18:00-21:00 

(początek 8 października)Zapraszamy na warsztatowe spotkanie z ikoną Trójcy Świętej (według Andrzeja Rublowa).

Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego». A oni mu rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś». Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: «Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki». Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go: «Gdzie jest twoja żona, Sara?» - Odpowiedział im: «W tym oto namiocie». Rzekł mu [jeden z nich]: «O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna». Rdz 18, 1-10

Ikona Trójcy Świętej cieszy się w Kościele Katolickim ogromnym uznaniem. Jest uważana za jedną z najbardziej niezwykłych i najpiękniejszych ikon.  Jednakże to nie tylko w jej pięknie tkwi siła ale także w głębi teologicznej. Odsłanianie tajemnicy Trójcy Świętej jest niezwykle trudnym zadaniem dla teologów. Nasz rozum nigdy do końca nie zrozumie w jaki to sposób Jeden równa się Troje. Patrząc na ikonę Trójcy nasz rozum może odpocząć i włączyć się kontemplację sceny inspirowanej przez biblijny opis wizyty Aniołów u Abrahama. Każdy z nas zaproszony jest do włączenia się w relację z Trójcą, to dla nas bowiem zostawione jest wolne miejsce za stołem.

Na warsztatach zajmiemy się ikoną Trójcy Świętej. W trakcie pisania ikony będziemy poznawać jej historię, symbolikę i teologię.

Zajęcia przeznaczone są dla osób po II stopniu ikonopisania.

Uczestnicy będą korzystać z własnych zestawów malarskich, które otrzymali w ramach warsztatów i. i II. stopnia.

Będziemy pracować na płaskich podobraziach o wymiarach 40x33 cm (uczestnicy otrzymają je w ramach opłaty za zajęcia).


Zajęcia składać się będą z 15 spotkań 3 godzinnych.

Kalendarium spotkań:
październik: 8, 15, 22, 29
listopad: 5, 12, 19, 26
grudzień: 3, 10, 17
styczeń: 7, 14, 21
luty: 4

Liczba miejsc na warsztatach: 16 (grupa minimalna 12)
Koszt: 570 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań; wtorki w godz. 18:00-21:00.

Warsztaty poprowadzi: o. Mateusz Orłowski SJ 


* * * 

Elementy krajobrazu ikonowego 
kurs dla zaawansowanych 
   
październik 2019 - styczeń 2020

czwartki w godz. 18:00 - 21:00

(początek 10 października)  
 
Zapraszamy na kurs ikonopisarski „Elementy Krajobrazu Ikonowego”. Na cotygodniowych spotkaniach zostaną zaprezentowane sposoby wykonania kilkunastu ćwiczeń malarskich przedstawiających rośliny, góry, architekturę i wodę.

Piękno ikony pochodzi z kunsztu, harmonii każdej najdrobniejszej linii, plamy barwnej. Pochylenie się nad pozornie błahym i drugoplanowym potężnie owocuje przy pracy nad tym, co bardziej złożone i wymagające. Poprzez ćwiczenia form roślin, uczymy się odkrywać ich dynamikę, podporządkowywać linię ruchowi obserwowanemu w naturze. Studium wody skłaniają do dyscypliny rytmu, mieniące się fale jeziora okazują się być idealnym warsztatem przedstawień włosów, wąsów i bród.

Warsztaty będą polegały na opracowaniu poszczególnych elementów techniką tempery jajowej na papierze czerpanym. Pierwsze zajęcia poświęcone będą systematyzacji pojęć, uporządkowaniu wiedzy na temat pigmentów i pędzli, pokazie sposobów krycia farbą, naklejeniu mokrego papieru na podkład, co stanowi podstawę do wykonania dalszych ćwiczeń.

Celem kursu jest próba wykonania samodzielnego projektu krajobrazu ikonowego, a poprzez ćwiczenie prostych form uporządkowanie wiedzy o technikach malarstwa ikonowego, zwiększenie świadomości na temat pochodzenia form, konstrukcji i światłocieni w ikonie oraz sposobów ich ukazywania, zrozumienie i samodzielność poprzez powtarzanie i kończenie ćwiczeń w domu. Praca poza godzinami zajęć jest konieczna, aby efekt kursu był satysfakcjonujący. Kurs zakończymy wystawą prac uczestników.


Uczestnik kursu otrzyma następujące materiały: zestaw pigmentów do ćwiczeń, dwa podkłady do naklejenia papieru, papier czerpany, taśmę wodną, podręcznik opracowany przez Irinę Gorbunową – Lomax wraz z polskim tłumaczeniem w formie skryptu, zestaw kolorowych wydruków.
Dla chętnych przygotowany jest specjalny rabat na zakupienie pędzli z włosia wiewiórki i sobola (Roubloff).

Szczegóły będą omawiane na pierwszych zajęciach - obecność uczestników jest obowiązkowa.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły przynajmniej dwa stopnie warsztatów podstawowych ikonopisania.

Z powodu organicznej liczby miejsc nastąpi kwalifikacja zgłoszeń na podstawie wypełnionego i przesłanego formularza oraz dobrej jakości zdjęć od trzech do pięciu samodzielnie napisanych ikon.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 września.

Kurs w semestrze jesiennym stanowi pierwszą część rocznego cyklu. Ze względu na złożoność tematyki drugiego semestru poświęconemu draperiom, uczestnikami kursu "Draperie w ikonografii" będą absolwenci pierwszego semestru.


Zajęcia składać się będą z 16 spotkań 3-godzinnych.

Kalendarium spotkań:
październik: 10, 17, 24, 31
listopad: 7, 14, 21, 28
grudzień: 5, 12, 19
styczeń: 2, 9, 16, 23, 30
   
W ciągu trwania semestru, 23 listopada, przewidziany jest wykład otwarty poświęcony problematyce ikonograficznej.
Wykład wygłosi Igor Wieremiejuk, na stałe współpracujący z Atelier św. Eliasza w Warszawie. Pan Wieremiejuk pochodzi z Podlasia, jest absolwentem Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim. 

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 8)
Koszt930 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań: czwartki, godz. 18:00-21:00
  
Warsztaty poprowadzi: Weronika Kaszub OPs

Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, kursów ikonograficznych Drogi Ikony w latach 2014-2016, współprowadząca warsztatów pracy indywidualnej w Pracowni Działań Twórczych, uczestniczka 4 letniego studium ikonograficznego w Atelier św. Eliasza w Warszawie. Od 2018 roku zawodowo zajmuje się pisaniem ikon.* * * 


Mozaika artystyczna 
motyw figuratywny

październik - listopad 2019

środy, w godz. 18:00 - 21:00
(początek 16 października)Zapraszamy na kolejne warsztaty mozaiki artystycznej. Zajęcia kierowane są głównie do osób początkujących. Kursanci zostaną zapoznani z tzw. bezpośrednią metodą układania mozaiki. W pracy używać będziemy przygotowanych wcześniej kosteczek ceramicznych. 

Na naszych zajęciach sięgamy po wzory mozaiki antycznej i wczesnochrześcijańskiej - odwzorowując typowe dla tego okresu motywy: symboliczne przedstawienia ptaków, ryb, roślin czy ornamentów. 

Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały.


Warsztaty składać się będą z 6 spotkań 3-godzinnych, w środy w godz.18:00-21:00. 

Kalendarium spotkań:
październik: 16, 23, 30
listopad: 6, 13, 20


Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 7)
Koszt440 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań.
     
Warsztaty poprowadzi: Ewa Jankowska-Przepióra


* * * 
Oblicze Chrystusa Pantokratora
kurs 1-stopnia

13 - 19 stycznia 2020

Dom Formacji Duchowej w Kaliszu


Powstawanie ikony to proces malarsko-duchowy. Każda autentyczna ikona „zstępuje z góry”. Człowiek-ikonopis jest tylko „narzędziem” jej pojawienia się w świecie. Dlatego tygodniowe warsztaty można potraktować jak podróż duchową i osobiste rekolekcje.

Zapraszamy na tygodniowe warsztaty ikonopisania 1-go stopnia wprowadzające w duchowy i malarski świat ikony. Będą to zajęcia praktyczne połączone z codzienną modlitwą. Poznamy czym jest obraz sakralny na przykładzie ikony Oblicza Chrystusa w typie Pantokrator, stanowiącej źródło całej ikonografii chrześcijańskiej.

Celem tygodniowego spotkania jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy o ikonie oraz nabycie praktycznych podstaw ikonopisarskiego warsztatu: poznanie techniki temperowej i nauka samodzielnego przygotowania farby z suchych pigmentów, poznanie elementów pozłotnictwa oraz nauka “pisania ikony” według zasad tradycyjnego warsztatu.

Warsztaty przeznaczone są zarówno dla osób początkujących jak i posiadających już pewne doświadczenie ikonopisarskie. Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Oblicza Chrystusa w technice tempery chudej na gruntowanym podobraziu drewnianym. Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały warsztatowe.

Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

Koszt uczestnictwa (obejmuje materiały warsztatowe i pobyt w domu rekolekcyjnym):
1290 zł - zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
1440 zł - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 800 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

Warsztaty odbędą się w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz.

Warsztaty rozpoczną się w poniedziałek 13 stycznia o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 19 stycznia obiadem o godz. 12:30.
  
Warsztaty poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ i Przemysław Juszczak