Propozycje

DROGA IKONY realizuje swoje warsztaty w trzech pracowniach mieszczących się: w Warszawie na Mokotowie i na Pradze oraz w Poznaniu a także tygodniowe sesje warsztatowe w Domu Rekolekcyjnym oo.Jezuitów w Kaliszu oraz w Szkole Drzewnej w Garbatce-Letnisku.
 

Warsztaty w trybie ZDALNYM z prowadzeniem indywidualnym:


 
Warsztaty STACJONARNE:

KALISZ 
Dom Rekolekcyjny (DFD) oo. Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2:  
 
 

WARSZAWA-MOKOTÓW
Pracownia przy parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1:    WARSZAWA-PRAGA  
Pracownia przy parafii księży Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej 12:   
 

 
POZNAŃ 
Pracownia Działań Twórczych przy Galerii U JEZUITÓW, ul. Dominikańska 10:
 


 
CZERWIŃSK N./ WISŁĄ 
Klasztor Ojców Salezjanów : ...
 "Pracownie ikonopisania" - warsztaty pracy indywidualnej
Osoby, które ukończyły kurs ikonopisania 1-stopnia (jest to warunek konieczny) zapraszamy także do skorzystania z zajęć typu "pracownia", polegających na pracy indywidualnej pod opieką prowadzącego, służących podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności zdobytych na kursach podstawowych oraz warsztatach tematycznych. Możliwe jest uczestniczenie w następujących "pracowniach":

a) WARSZAWA-MOKOTÓW: przy parafii św. Szczepana, ul. Szczepana 1:
w poniedziałki, g. 17.00 - 20.45 (początek 7 lutego 2022)
w środy, g. 9.00 - 12.45 (początek 2 lutego 2022)
w środy, g. 17.00- 20.45 (początek 2 lutego 2022)
w czwartki, g. 17.00- 20.45 (początek 3 lutego 2022)
Zapisy: info.drogaikony@gmail.com

b) WARSZAWA-PRAGA: przy parafii św. Wincentego Pallotiego, ul. Skaryszewska 12:
w poniedziałki, g. 17.00 - 20.45 (początek 7 lutego 2022)
we wtorki, g. 10.00 - 13.45 (początek 1 lutego 2022)
Zapisy: info.drogaikony@gmail.com

c) POZNAŃ: w Pracowni Działań Twórczych, ul. Dominikańska 10:
w poniedziałki, g. 18.00- 21.00 (początek 7 lutego 2022)
Zapisy: epifanon@gmail.com * * *
Oblicze Chrystusa Pantokratora

kurs 1-stopnia w trybie ZDALNYM

14 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line 
(możliwe także konsultacje bezpośrednie) 

prowadzenie indywidualne
   


Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 1. stopnia w temacie Oblicza Chrystusa Pantokratora, wprowadzające w duchowy i malarski świat ikony. Zajęcia prowadzone są indywidualnie w trybie zdalnym *.

Celem kursu jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy o ikonie oraz nabycie praktycznych podstaw ikonopisarskiego warsztatu: poznanie techniki temperowej i nauka samodzielnego przygotowania farby z suchych pigmentów, poznanie elementów pozłotnictwa oraz nauka “pisania ikony” według zasad tradycyjnego warsztatu.

Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących jak i posiadających już pewne doświadczenie ikonopisarskie, ale chcących uporządkować dotychczas nabytą wiedzę warsztatową. Owocem zdalnego kursu będzie wykonanie przez uczestnika ikony Oblicza Chrystusa, w technice tempery chudej, na gruntowanym podobraziu drewnianym o wym. 30x35 cm.

*Zajęcia można rozpocząć w dowolnym momencie. Polegają one na tym, że uczestnik otrzymuje w rytmie cotygodniowym (lub innym, ustalonym indywidualnie) link do pobrania filmu instruktażowego (długości poszczególnych filmów od 40 do 80 min., w formacie MP4 do odtworzenia na komputerze, tablecie lub smartfonie). Każdy z 14 filmów dotyczy określonego etapu pracy nad ikoną. Efekty swoich działań malarskich uczestnik może konsultować poprzez przesłanie e-mailem zdjęcia swojej ikony w celu otrzymania korekty. Istnieje również możliwość konsultacji osobistej w Pracowni Działań Twórczych w Poznaniu.

 
Zobacz skrót filmów instruktażowych kursu zdalnego 1-stopnia:
Organizator zapewnia wszystkie materiały warsztatowe.  
W ramach opłaty za warsztaty uczestnik otrzyma: 
  • podstawowy zestaw do malarstwa temperowego (zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 suchych pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)
  • zagruntowane podobrazie drewniane o wym. 26x35 cm
  • wzornik (podlinnik) i materiały teoretyczne
  • materiały pozłotnicze (szlagmetal, mikstion akrylowy, szelak - w ilości wymaganej do wykonania pozłoty na ikonie)
Materiały warsztatowe zostaną wysłane przesyłką kurierską (DPD) lub paczkomatem inPost (preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia) po dokonaniu wpłaty.

Koszt uczestnictwa1030 zł
 
 
W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, uczestnik będzie poproszony o dokonanie wpłaty 1030 zł na podane w e-mailu konto. 

Na opcjonalne konsultacje bezpośrednie zapraszamy do Pracowni Działań Twórczych - Droga Ikony: w Poznaniu, ul. Dominikańska 10, albo w Warszawie, ul. Św. Szczepana 1, w uprzednio uzgodnionym terminie.

Warsztaty zdalne poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ  
Konsultacje bezpośrednie: o. Jacek Wróbel SJ (Poznań), Urszula Klimowicz (Warszawa)
  


 * * *
Matka Boża "Czuła" (Eleusa)

kurs 2-stopnia w trybie ZDALNYM

13 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line 
(możliwe także konsultacje bezpośrednie) 

prowadzenie indywidualne


 
Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 2-stopnia w temacie ikony Matki Bożej "Czułej" (Eleusy) w ujęciu popiersia, w klasycznej technice temperowej na gruntowanym podobraziu drewnianym. Kurs prowadzony będzie w trybie zdalnym w rytmie indywidualnym każdego uczestnika.

Zajęcia można rozpocząć w każdym momencie. Będą one polegały na tym, że uczestnik w rytmie cotygodniowym (lub też innym, ustalonym indywidualnie) będzie otrzymywać link do pobrania filmu instruktażowego (długości jednostki około 1 godz. w formacie MP4 do odtworzenia na komputerze, tablecie lub smartfonie). Każdy film dotyczył będzie określonego etapu pracy nad ikoną. Efekt swojej pracy na danym etapie uczestnicy będą mogli konsultować poprzez przesłanie e-mailem zdjęcia swojej ikony w celu otrzymania korekty. Jest również możliwość przeprowadzenia konsultacji osobistych na miejscu w Pracowni Działań Twórczych w Poznaniu.

Zobacz skrót filmów instruktażowych kursu zdalnego 2-stopnia:


 

Warsztaty 2-stopnia przeznaczone są dla osób, które ukończyły kurs 1-stopnia (czyli kurs podstawowy) prowadzone przez Pracownię Działań Twórczych - “Droga Ikony” lub posiadają rzetelną wiedzę w zakresie podstaw ikonopisania nabytą w innych ośrodkach.

Do wzięcia udziały warsztatach 2-stopnia wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu malarskiego * z kursu 1-stopnia. 

(* Podstawowy zestaw do malarstwa temperowego można nabyć dodatkowo w cenie 250 zł; zestaw zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

W ramach opłaty za warsztaty każdy uczestnik otrzyma następujące materiały: 
  • zagruntowane podobrazie o wym. 26x35 cm
  • wzorniki (podlinnik oraz 3 kolorowe wydruki)
  • materiały pozłotnicze (szlagmetal, mikstion akrylowy, szelak - w ilości wymaganej do wykonania pozłoty na ikonie)
Materiały warsztatowe zostaną wysłane przesyłką kurierską (DPD) lub paczkomatem inPost (preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia) po dokonaniu wpłaty.

Koszt uczestnictwa: 830 zł


W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty 830 zł na podane w e-mailu konto.

Na opcjonalne konsultacje bezpośrednie zapraszamy do Pracowni Działań Twórczych - Droga Ikony: w Poznaniu, ul. Dominikańska 10, albo w Warszawie, ul. Św. Szczepana 1, w uprzednio uzgodnionym terminie.

Warsztaty zdalne poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ  
Konsultacje bezpośrednie: o. Jacek Wróbel SJ (Poznań), Urszula Klimowicz (Warszawa)
  

Jezus Miłosierny

warsztaty w trybie ZDALNYM

15 lutego - 24 maja 2022 (wtorki)

15 filmów instruktażowych plus konsultacje on-lineZapraszamy na warsztaty z ikoną Jezusa Miłosiernego
Ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47). 
Obraz Jezusa Miłosiernego powstał z woli samego Jezusa. Wraz z rozpowszechnieniem się orędzia o Bożym Miłosierdziu, które zostało przekazane przez siostrę Faustynę, wizerunek ten szybko stał się jednym z najpopularniejszych i otaczanych kultem obrazów Chrystusa w Kościele Katolickim. Malowanie obrazu Jezusa Miłosiernego nie tylko może pomóc na nowo, osobiście odkryć prawdę o Bożym Miłosierdziu ale także będzie realizacją polecenia Jezusa by przez malowanie tego obrazu nieść prawdę o Miłosierdziu innym. 


Będziemy pracować w technice tempery jajowej na płaskich podobraziach o wymiarach 26 x 50 cm w oparciu o podlinnik przygotowany przez prowadzącego 

Warsztaty obejmą 15 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line. W rytmie cotygodniowym prowadzący będzie udostępniał film instruktażowy z kolejnym etapem pracy. W trakcie tygodnia uczestnicy warsztatów będą mogli przesłać zdjęcia swojej pracy i ewentualne pytania by uzyskać korektę prowadzącego. Filmy instruktażowe zawierać będą wszystkie etapy pracy nad ikoną jak również wyjaśnienie zastosowanych technik malarskich, opis użytych pędzli, pigmentów, etc. Uczestnicy warsztatów będą mieli dostęp do filmów instruktażowych przez 12 miesięcy od rozpoczęcia warsztatów. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób po 2-stopniu ikonopisania
 
Materiały warsztatowe - zagruntowane podobrazie i wzorniki - zostaną wysłane przesyłką kurierską (DPD) lub paczkomatem inPost po dokonaniu wpłaty. Preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia.
 
Koszt uczestnictwa850 zł
 
W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zgłoszenia będą przyjmowane do końca lutego.

Na opcjonalne konsultacje bezpośrednie zapraszamy do Pracowni Działań Twórczych - Droga Ikony w Poznaniu, ul. Dominikańska 10, w uprzednio uzgodnionym terminie.

Warsztaty poprowadzi: o.Mateusz Orłowski SJ
 
  
  
* * * 
Matka Boża "Czuła"
kurs 2-stopnia
*kurs 2-stopnia "plus" - przestawienie pół postaciowe

16 - 22 maja 2022
 
Dom Formacji Duchowej w Kaliszu
 
Powstawanie ikony to proces malarsko-duchowy. Każda autentyczna ikona „zstępuje z góry”. Człowiek-ikonopis jest tylko „narzędziem” jej pojawienia się w świecie. Dlatego tygodniowe warsztaty można potraktować jak podróż duchową i osobiste rekolekcje. 
Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 2-stopnia, które odbędą się w domu rekolekcyjnym oo. Jezuitów w Kaliszu.

Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Matki Bożej „Eleusa” (Czuła, Współczującaj) w ujęciu popiersia, w klasycznej technice temperowej na gruntowanym podobraziu drewnianym.

* Osoby, które już wcześniej ukończyły warsztaty 2-stopnia będą mogły realizować program 2-stopień "plus", czyli podjąć prace nad ikoną Bogarodzicy w wersji "do pasa", tj. z całą postacią Dzieciątka na podobraziu o wym. 30x40 cm.

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które ukończyły warsztaty 1-stopnia (kurs podstawowy) prowadzone przez Prcownię Działań Twórczych - “Droga Ikony” lub posiadają rzetelną wiedzę w zakresie podstaw ikonopisanian nabytą w innych ośrodkach.

Do wzięcia udziały warsztatach 2-stopnia wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu ikonopisarskiego* z kursu 1-stopnia (pędzle z włosia naturalnego, podstawowe pigmnety, moździeż, plastikowa paleta malarska). W ramach uczestnictwa w warsztacie 2-stopnia uczestnik otrzyma materiały teoretyczne, uzupełniający zestaw pigmentów oraz zagruntowane podobrazie o wym. 26x35 cm.

(* zestaw taki można nabyć dodatkowo w cenie 250 zł; zestaw zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

Koszt uczestnictwa (obejmuje materiały warsztatowe i pobyt w domu rekolekcyjnym):
1500 zł - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 850 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

Warsztaty odbędą się w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz.

Zajęcia rozpoczną się w poniedziałek 16 maja o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 22 maja obiadem o godz. 12:00.
  
Warsztaty poprowadzą: o. Jacek Wróbel SJ i Przemysław Juszczak

* * * 
Oblicze Chrystusa Pantokratora 

kurs 1-stopnia
* oraz kurs 1-stopnia "PLUS" - Pantokrator w pół postaci

15 - 21 VIII 2022

Dom Formacji Duchowej w KALISZU


Powstawanie ikony to proces malarsko-duchowy. Każda autentyczna ikona „zstępuje z góry”. Człowiek-ikonopis jest tylko „narzędziem” jej pojawienia się w świecie. Dlatego tygodniowe warsztaty można potraktować jak podróż duchową i osobiste rekolekcje.

Zapraszamy na tygodniowe warsztaty ikonopisania 1-go stopnia wprowadzające w duchowy i malarski świat ikony. Będą to zajęcia praktyczne połączone z codzienną modlitwą. Poznamy czym jest obraz sakralny na przykładzie ikony Oblicza Chrystusa w typie Pantokrator, stanowiącej źródło całej ikonografii chrześcijańskiej.

Celem tygodniowego spotkania jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy o ikonie oraz nabycie praktycznych podstaw ikonopisarskiego warsztatu: poznanie techniki temperowej i nauka samodzielnego przygotowania farby z suchych pigmentów, poznanie elementów pozłotnictwa oraz nauka “pisania ikony” według zasad tradycyjnego warsztatu.

Warsztaty przeznaczone są zarówno dla osób początkujących jak i posiadających już pewne doświadczenie ikonopisarskie. Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Oblicza Chrystusa w technice tempery chudej na gruntowanym podobraziu drewnianym. Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały warsztatowe.

* Osoby, które już wcześniej ukończyły kurs ikonopisania 1-stopnia w temacie Oblicza Chrystusa Pantokratora mogą wybrać opcję "PLUS", aby pracować podczas warsztatów nad ikoną półpostaciową Chrystusa Pantokratora (z błogosławieństwem i księga - według jednego z trzech zaprezentowanych wyzej wzorów.

Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

Koszt uczestnictwa: 1700 zł (obejmuje materiały warsztatowe i pobyt w domu rekolekcyjnym - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym) 

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 1000 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

Warsztaty odbędą się w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz.

Warsztaty rozpoczną się w poniedziałek 15 sierpnia o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 21 sierpnia obiadem o godz. 12:00.
  
Warsztaty poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ  * * * 
Ikona Matki Bożej
kurs 2-stopnia
  
luty - kwiecień 2022

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie

początek 19 lutego

 
 
Zapraszamy na  sobotni kurs ikonopisania 2 stopnia. Będą to zajęcia praktyczne i teoretyczne połączone z modlitwą. Każdy uczestnik w ramach zajęć wykona jedną ikonę –  przedstawienie półpostaciowe Matki Bożej z dzieciątkiem w typie Eleusy lub Hodogetrii.

W ramach opłaty za kurs uczestnicy otrzymują podobrazie, uzupełniający zestaw pigmentów oraz materiały pozłotnicze. Prosimy przynieść na zajęcia podstawowy zestaw malarski z kursu 1-stopnia.

Kurs przeznaczony jest dla osób po 1-stopniu ikonopisania.

Warsztaty obejmą 6 sobót (z godzinną przerwą na posiłek w trakcie zajęć).

Kalendarz spotkań: 
19 luty 2022, w godz.      8.30 - 17.00
26 luty 2022, w godz.      8.30 - 17.00 
12 marca 2022, w godz.      8.30 - 17.00 
26 marca 2022, w godz.      8.30 - 17.00 
9 kwietnia 2022, w godz. 8.30 - 14.30 
23 kwietnia 2022, w godz. 8.30 - 16.30


Liczba miejsc na warsztatach: 18 (min. 12) 
Koszt: 820 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzi: Urszula Klimowicz i Jolanta Wroczyńska  


* * * 

Ikona Krzyża świętego
   
luty - maj 2022

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
wtorki, w godz. 17:30-21:00

(początek 15 lutego)
  

 
Zapraszamy na warsztatowe spotkanie z przedstawieniem Krzyża Świętego. 
W trakcie pisania ikony Krzyża Świętego będziemy poznawać jej historię, symbolikę i teologię.

Zajęcia przeznaczone są dla osób po I stopniu ikonopisania.
"Jak możemy nauczyć się dostrzegać w krzyżu chwałę? Niektórzy święci nauczali, że krzyż jest jak księga, którą, aby ją poznać, trzeba otworzyć i przeczytać. Nie wystarczy kupić księgę, rzucić na nią okiem i wystawić na widocznym miejscu w domu. To samo dotyczy krzyża: jest on namalowany lub wyrzeźbiony w każdym zakątku naszych kościołów. Krucyfiksy są wszędzie: na szyi, w domu, w samochodzie, w kieszeni. Ale na nic się to zda, jeśli nie zatrzymamy się, by spojrzeć na Krucyfiks i nie otworzymy na niego naszych serc, jeśli nie pozwolimy się zadziwić jego otwartymi dla nas ranami, jeśli nasze serca nie napełnią się wzruszeniem i nie zapłaczą przed Bogiem zranionym z miłości do nas. Jeśli tego nie uczynimy, krzyż pozostanie księgą nieczytaną, której tytuł i autora dobrze znamy, ale która nie wywiera wpływu na życie. Nie sprowadzajmy krzyża do przedmiotu kultu, a tym bardziej do symbolu politycznego, do znaku prestiżu religijnego i społecznego."  
(fragment Homilii papieża Franciszka podczas Boskiej Liturgii w Preszowie 14 września 2021 r.)

Będziemy pracować na podobraziach w kształcie krzyża o wymiarach 50 x 40 cm. Podobrazia i złoto będzie można kupić bezpośrednio na warsztatach.

Warsztaty obywać się będą we wtorki w godz. 17:30 - 21:00 

Terminy spotkań: 
15, 22 lutego; 1, 8, 15, 22, 29 marca; 5, 19, 26 kwietnia; 10, 17 maja 2022 r.


Liczba miejsc na warsztatach: 8 (grupa minimalna 5)
Koszt: 750 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzi: Krzysztof Mędza


* * * 

Złocenie na pulment
w technice na mat i na poler
kurs 1, 2 i 3 stopnia
   
18 - 19 lutego 2022
 
Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
piątek w godz. 17:30-20:30; sobota w godz. 10:00-18:00

  

Warsztaty pozłotnicze pozwolą poznać technikę złocenia na pulment. Jest to technika tradycyjna, która pozwala wykonanie złoceń zarówno matowych jak i polerowanych. Połączenie jednych i drugich daje bardzo ciekawe, przestrzenne rezultaty.

Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze:

1-stopnia: osoby, które dotychczas nie miały styczności z tą metodą złocenia albo są początkujące. Celem kursu ma być zapoznanie się uczestników z materiałami, sposobem wykonania pulmentu i nakładania go na powierzchnie przeznaczone pod złocenia. Poza tym założeniem kursu jest zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami pozłotniczymi takimi jak: poduszka pozłotnicza, nóż do krojenia złota, pędzel transferowy oraz agat do polerowania złota. W konsekwencji kursanci wykonują złocenia wybranych przez siebie ikon. Złocenia te maja zawierać w sobie powierzchnie matowe i polerowane w postaci ornamentu z elementami puncowania.

2-stopnia: osoby, które ukończyły 1-stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment, wprowadzając w technikę wykonania ornamentów oraz ich pozłoceniu. Ornamenty te będą wykonywane w obrębie tła ikony, według zaproponowanych wzorów. Celem kursu ma być zapoznanie uczestników z zaawansowanymi technikami pozłotniczymi oraz posługiwania się potrzebnymi do tego narzędziami, w tym specjalistycznymi puncami pozłotniczymi.

3-stopnia: osoby, które ukończyły 1 i  2 -stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment. Podobnie jak na 2 stopniu będą wykonywane ornamenty w obrębie tła ikony. Będą to ornamenty wgłębne, rzeźbione przy użyciu różnych dłut. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się również z łączeniami różnego koloru złota.Uczestnicy warsztatów będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych potrzebnych do wykonania złoceń.

Na zajęciach będzie można zakupić osobno zagruntowane podobrazie oraz książeczkę złota.


Zajęcia odbywać się będą: w piątek w godz. 17:30-20:30; w sobotę w godz. 10:00-18:00

Liczba miejsc na warsztatach: 9 (grupa minimalna 6)
Koszt: 360 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzi: Gabriela Janik
 
 
* * * 

Sgraffito na powierzchni złoconej
   
4 - 5 marca 2022

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
piątek w godz. 17:30-20:30; sobota w godz. 10:00-18:00Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze w technice Sgraffito.

Celem kursu jest poznanie tej zdobniczej techniki i próby jej wykorzystania w procesie tworzenia ikony. Była to technika popularna w okresie renesansu i baroku ale stosowano ją również w XIX wieku. Wykorzystywana przede wszystkim do tworzenia ram.

Podczas pracy powstają subtelne, świetliste ornamenty w wyniku misternego wydrapywania obranego wzoru w kontrastującej kolorowej warstwie malarskiej położonej na złoconej powierzchni.

Warsztaty oparte są o dwie techniki: złocenia na pulment i wspomnianego wyżej sgraffito.
Warsztaty dedykowane są przede wszystkim dla osób, które chcą poznać drugą z technik. Dlatego dobrze byłoby gdyby uczestnicy mieli już pewne doświadczenie w złoceniu na pulment.

Złocenia wykonane podczas kursu będą na deskach lipowych z zaprawą kredowo-klejową.

Technika ta może być stosowana do zdobień w różnych partiach ikon:  tło, ramy, aureole.


Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni


Zajęcia odbywać się będą: w piątek w godz. 17:30-20:30; w sobotę w godz. 10:00-18:00

Liczba miejsc na warsztatach: 9 (grupa minimalna 6)
Koszt: 360 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzi: Gabriela Janik
  
 
* * * 
Draperie w ikonografii
   
marzec - lipiec 2022

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
soboty w godz. 8:00-12:00 

początek 5 marca
 
  
 

Zapraszamy na kurs „Draperie w ikonografii”, który stanowi dalszy ciąg "Elementy pejzażu w ikonografii" i kontynuuje naukę rysunku, malarstwa i kompozycji według ikonograficznej stylistyki. Na warsztaty zapraszamy absolwentów poprzednich edycji kursu „Elementy pejzażu...”

Celem niniejszego kursu jest przygotowanie uczestnika do:

  • samodzielnej pracy z historycznymi ikonami, czyli umiejętności wyboru udanych i odrzucanie gorszych przedstawień,
  • świadomego i  kopiowania i rekonstruowania,
  • a przede wszystkim do tworzenia oryginalnych, autorskich kompozycji.


Kurs opiera się na ćwiczeniach rozwijających poczucie rytmu i proporcji, pewnej ręki, kaligrafii, myślenia przestrzennego i pojmowania konstrukcji. Ćwiczenia kolorystyczne będą polegały na opracowywaniu  fragmentów szat prowadzących do nauki swobodnego „drapowania” materiału za pomocą pędzla: rozciągania, układania fałd, "podwieszania", "podwiewania",  narzucania im dowolnego położenia. Po opanowaniu tych umiejętności uczestnicy kursu spróbują „układać” tkaninę na sylwetce człowieka, zgodnie z  zasadami anatomii i równowagi statycznej i dynamicznej.


Proszę mieć na uwadze, że oprócz ćwiczeń w czasie zajęć nieodzowna będzie systematyczna, samodzielna praca w domu – tylko pod tym warunkiem można opanować program i  osiągnąć zamierzone efekty.


Warsztaty obejmą 12 spotkań, które będą odbywać się w soboty w godz. 8:00 - 12:00 z przerwą.


Terminy spotkań: 5, 19 marca; 2, 9, kwietnia; 7, 14, 28 maja; 4, 18, 25 czerwca; 2, 9, lipca 2022 r.

 
Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 780 zł

W cenie kursu: 1 arkusz papieru czerpanego A2, taśma wodna, zestaw kolorowych wydruków, dostęp do pigmentów będących na wyposażeniu pracowni.


Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

W przypadku, gdy obostrzenia sanitarne co do liczby uczestników będą nadal obowiązywać, grupa zostanie podzielona na dwa podzespoły pracujące osobno. Natomiast jeśli powodu sytuacji epidemiologicznej zajęcia  stacjonarne staną się niemożliwe, kurs będzie kontynuowany w formie online.

Prowadząca: Joanna Piaskowska

Absolwentka Studiów Arteterapii APS, uczestniczka: w latach 2015 – 2017 kursów organizowanych przez warszawską pracownię Drogi Ikony, w latach 2017-2019 kursów prowadzonych przez Stowarzyszenie Ecclesia w Krakowie,  w 2017 r. warsztatów Teodourosa Papadoulosa, w 2019 r. warsztatów ojca Antoniego Gunina,  kursu rysunku prowadzonego przez Teodorę Bozhikową, słuchaczka 4 letniego studium ikonograficznego w Atelier św. Eliasza w Warszawie.
 

* * * 
Elementy pejzażu w ikonografii
   
marzec - lipiec 2022

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
soboty w godz. 12:30-16:30 

początek 5 marca

 

Zapraszamy na kolejną edycję kursu „Elementy pejzażu w ikonografii”. Celem kursu jest nauka świadomej kompozycji, rysunku i pracy z kolorem przy opracowywaniu gór, wody, roślinności i elementów architektonicznych charakterystycznych dla malarstwa ikonowego. 

Podczas warsztatów malujemy temperą jajeczną, na wysokiej jakości papierze czerpanym.

Warsztat obejmuje naukę:
prowadzenia wszelkiego rodzaju linii pędzlem, zmieniania grubości linii w kierunku od jej początku do końca oraz w drugą stronę;  zakończania linii ostro lub prowadzenia do jej stopniowego zanikania,
nakładania tempery równą warstwą, w granicach konturu, bez szczelin, zacieków, i nagromadzeń farby i nieregularnych śladów pędzla – poznanie klasycznych technik „odborki” i „zaliwki”,
jako wstęp do opracowania góry, przedstawiania równoległościanu w klasycznym rzucie, pozwalającym widzieć jego trzy krawędzie,
nauka wyświetleń, rytmu i uzyskiwania kształtu przez wyświetlenie na przykładzie dachówek i kopuł,
rysowania gór w różnych ujęciach,
prowadzenia kaligraficznych linii przy okazji malowania roślinności,
graficznego przedstawiania rytmicznego ruchu fal,
przedstawiania takich akwenów, jak: morze zamknięte ze wszystkich stron z drobnymi falami,  źródło i potok z niego wypływający, wodospad, wiry i woda, opływająca wyspy i przylądki, meandrująca rzeka,
malowania prostych elementy architektonicznych i złożonych budowli spotykanych w kompozycjach ikonowych,

Warsztat stanowi także przygotowanie do późniejszego kursu, który będzie obejmować naukę malowania szat (szeroko pojętej draperii) w ikonografii. Kurs został opracowany w oparciu o metodę Iriny Gorbunowej-Lomax z Brukselskiej Szkoły Ikonografii dzięki uprzejmości siostry Mateuszy Drewniak z Atelier Św. Eliasza w Warszawie.

Proszę mieć na uwadze, że oprócz ćwiczeń w czasie zajęć nieodzowna będzie systematyczna, samodzielna praca w domu – tylko pod tym warunkiem można opanować program i  osiągnąć zamierzone efekty.Warsztaty obejmą 12 spotkań, które będą odbywać się w soboty w godz. 12:30 – 16:30 z  przerwą.


Terminy spotkań5, 19 marca; 2, 9, kwietnia; 7, 14, 28 maja; 4, 18, 25 czerwca; 2, 9, lipca 2022 r. 


Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 780 zł

W cenie kursu: zestaw pigmentów, 4 sklejki  A4, 1 arkusz papieru czerpanego A2, taśma wodna, zestaw kolorowych wydruków, dostęp do pigmentów będących na wyposażeniu pracowni.


Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

W przypadku, gdy obostrzenia sanitarne co do liczby uczestników będą nadal obowiązywać, grupa zostanie podzielona na dwa podzespoły pracujące osobno. Natomiast jeśli z powodu sytuacji epidemiologicznej dalsze prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej stanie się niemożliwe, kurs będzie kontynuowany w formie online.  

Warsztaty poprowadzi: Joanna Piaskowska

Absolwentka Studiów Arteterapii APS, uczestniczka: w latach 2015 – 2017 kursów organizowanych przez warszawską pracownię Drogi Ikony, w latach 2017-2019 kursów prowadzonych przez Stowarzyszenie Ecclesia w Krakowie,  w 2017r. warsztatów Teodourosa Papadoulosa, w 2019r. warsztatów ojca Antoniego Gunina,  kursu rysunku u Teodory Bozhikowej,  słuchaczka 4 letniego studium ikonograficznego w Atelier św. Eliasza w Warszawie.
 


 * * * 

Złocenie na pulment
w technice na mat i na poler
kurs 1, 2 i 3 stopnia
   
29 - 30 kwietnia 2022
 
Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
piątek w godz. 17:30-20:30; sobota w godz. 10:00-18:00

  

Warsztaty pozłotnicze pozwolą poznać technikę złocenia na pulment. Jest to technika tradycyjna, która pozwala wykonanie złoceń zarówno matowych jak i polerowanych. Połączenie jednych i drugich daje bardzo ciekawe, przestrzenne rezultaty.

Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze:

1-stopnia: osoby, które dotychczas nie miały styczności z tą metodą złocenia albo są początkujące. Celem kursu ma być zapoznanie się uczestników z materiałami, sposobem wykonania pulmentu i nakładania go na powierzchnie przeznaczone pod złocenia. Poza tym założeniem kursu jest zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami pozłotniczymi takimi jak: poduszka pozłotnicza, nóż do krojenia złota, pędzel transferowy oraz agat do polerowania złota. W konsekwencji kursanci wykonują złocenia wybranych przez siebie ikon. Złocenia te maja zawierać w sobie powierzchnie matowe i polerowane w postaci ornamentu z elementami puncowania.

2-stopnia: osoby, które ukończyły 1-stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment, wprowadzając w technikę wykonania ornamentów oraz ich pozłoceniu. Ornamenty te będą wykonywane w obrębie tła ikony, według zaproponowanych wzorów. Celem kursu ma być zapoznanie uczestników z zaawansowanymi technikami pozłotniczymi oraz posługiwania się potrzebnymi do tego narzędziami, w tym specjalistycznymi puncami pozłotniczymi.

3-stopnia: osoby, które ukończyły 1 i  2 -stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment. Podobnie jak na 2 stopniu będą wykonywane ornamenty w obrębie tła ikony. Będą to ornamenty wgłębne, rzeźbione przy użyciu różnych dłut. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się również z łączeniami różnego koloru złota.Uczestnicy warsztatów będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych potrzebnych do wykonania złoceń.

Na zajęciach będzie można zakupić osobno zagruntowane podobrazie oraz książeczkę złota.


Zajęcia odbywać się będą: w piątek w godz. 17:30-20:30; w sobotę w godz. 10:00-18:00

Liczba miejsc na warsztatach: 9 (grupa minimalna 6)
Koszt: 360 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzi: Gabriela Janik


 
* * * 
św. Antoni Padewski
   
maj - czerwiec 2022

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie

piątek, w godz. 16:30-21-30; sobota, w godz. 10:00-18:00


początek 20 maja


"A zatem proszę was, niechaj zamilkną słowa, a odezwą się czyny. U nas tym czasem pełno słów, ale czynów prawdziwe pustkowie (...) Mowa zaś jest skuteczna wówczas, kiedy przemawiają czyny". Święty Antoni z Padwy

Zapraszamy na weekendowe spotkania warsztatowe z ikoną „Święty Antoni Padewski”.

Święty Antoni Padewski należy do najpopularniejszych świętych Kościoła katolickiego. Patron ludzkich spraw... Za życia niósł pomoc i pociechę wszystkim potrzebującym. Jeden z pierwszych świętych franciszkańskich, Doktor Kościoła. Miarą czci, jaką został otoczony, jest fakt, że jego kanonizacja nastąpiła już rok po śmierci. Świętemu Antoniemu towarzyszyła łaska Boża, która sprawiła, że jego nauki przyniosły obfity plon. Rozpalał ludzkie serca miłością do Chrystusa. Chwalił dobroć Boga i dobroć ludzkich czynów. Do naszych czasów przetrwały napisane w XIII wieku żywoty Świętego. Znajdujemy w nich opisy licznych cudów zdziałanych za przyczyną św. Antoniego.  Powszechna ufność w skuteczność orędowania św. Antoniego ma swoje pełne pokrycie w charyzmatach i w mocy cudotwórczej, jaką Opatrzność szczodrze obdarzyła swojego wybrańca już za życia. Nie ma w Kościele drugiego Świętego, który by cieszył się tak wielka popularnością wśród wiernych, jak św. Antoni Padewski. We wszystkich niemal zakątkach świata znajdziesz jego: kościoły, kaplice, ołtarze, czy bodaj wizerunki. Jest on wyznawany we wszystkich troskach codziennych i kłopotach, których jest przecież tak wiele. Słusznie papież Leon XIII nazwał św. Antoniego z Padwy „Świętym całego świata”...
 
Na tych warsztatach zajmiemy się medytacją ikonograficzną „Święty Antoni Padewski”. Zdobędziemy wiedzę teoretyczną i ikonograficzną.

Zajęcia przeznaczone są dla osób po 2. stopniu ikonopisania, które chcą doskonalić i pogłębiać swoje umiejętności, zyskać wiedzę na temat nowej symboliki i możliwość wspólnego działania nad ikoną. 


Będziemy pracować na podobraziach 30 x 40 cm.

Podobrazie zagruntowane i wyszlifowane płatne osobno. Podobrazie i złoto będzie można kupić bezpośrednio na warsztatach.

Warsztaty w systemie: piątek w godz. 16:30 - 21:30, sobota w godz. 10:00 - 18:00 (z przerwą obiadową).


Terminy spotkań : 20-21 maja,  27-28 maja , 3-4 czerwca, 17-18 czerwca 2022 r.


Liczba miejsc na warsztatach: 10 (min. 6) 
Koszt: 820 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzi: Joanna Zabagło  

  
* * * 

Złocenie na pulment
w technice na mat i na poler
kurs 1, 2 i 3 stopnia
   
10 - 11 czerwca 2022

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
piątek w godz. 17:30-20:30; sobota w godz. 10:00-18:00

  

Warsztaty pozłotnicze pozwolą poznać technikę złocenia na pulment. Jest to technika tradycyjna, która pozwala wykonanie złoceń zarówno matowych jak i polerowanych. Połączenie jednych i drugich daje bardzo ciekawe, przestrzenne rezultaty.

Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze:

1-stopnia: osoby, które dotychczas nie miały styczności z tą metodą złocenia albo są początkujące. Celem kursu ma być zapoznanie się uczestników z materiałami, sposobem wykonania pulmentu i nakładania go na powierzchnie przeznaczone pod złocenia. Poza tym założeniem kursu jest zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami pozłotniczymi takimi jak: poduszka pozłotnicza, nóż do krojenia złota, pędzel transferowy oraz agat do polerowania złota. W konsekwencji kursanci wykonują złocenia wybranych przez siebie ikon. Złocenia te maja zawierać w sobie powierzchnie matowe i polerowane w postaci ornamentu z elementami puncowania.

2-stopnia: osoby, które ukończyły 1-stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment, wprowadzając w technikę wykonania ornamentów oraz ich pozłoceniu. Ornamenty te będą wykonywane w obrębie tła ikony, według zaproponowanych wzorów. Celem kursu ma być zapoznanie uczestników z zaawansowanymi technikami pozłotniczymi oraz posługiwania się potrzebnymi do tego narzędziami, w tym specjalistycznymi puncami pozłotniczymi.

3-stopnia: osoby, które ukończyły 1 i  2 -stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment. Podobnie jak na 2 stopniu będą wykonywane ornamenty w obrębie tła ikony. Będą to ornamenty wgłębne, rzeźbione przy użyciu różnych dłut. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się również z łączeniami różnego koloru złota.Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni


Zajęcia odbywać się będą: w piątek w godz. 17:30-20:30; w sobotę w godz. 10:00-18:00

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 6)
Koszt: 360 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzi: Gabriela Janik


* * * 
Chrystus Pantokrator z Góry Synaj 

16 - 23 lipca 2022


Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
Zapraszamy na weekendowe warsztatowe spotkania z ikoną „Chrystus Pantokrator ” z góry Synaj.


O Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego oblicza! Szukam, o Panie, Twojego oblicza” (Ps 27, 8).

„Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14)

    

Wśród bogactwa sztuki sakralnej przechowywanej w klasztorze szczególną uwagę zwracają trzy najstarsze zachowane ikony: Chrystusa Pantokratora, Matki Bożej oraz św. Piotra i Pawła. Dwie pierwsze ikony pochodzą z czasów, gdy ten rodzaj sztuki sakralnej jeszcze się kształtował i są  datowane na VI wiek. Dostrzec w nich można echo sztuki późno antycznej z charakterystycznym dla niej naturalizmem. Na kształt ikon wpływ miała także sztuka wczesnochrześcijańska z obecnymi w niej popularnymi motywami. Wizerunek Dobrego Pasterza stał się motywem istotnym dla ikonicznego wizerunku Chrystusa Pantokratora. Znany nam ostateczny kanon ikony to także oddziaływanie sztuki bizantyjskiej – jej powagi, hieratyzmu i uduchowienia.Ikona Chrystusa Pantokratora jest zapisem prawd wiary, ukazuje boskość i człowieczeństwo Jezusa Chrystusa.


Na tych warsztatach zajmiemy się medytacją ikonograficzną „Chrystusa Pantokratora”, ikony pochodzącej z VI wieku i znajdującej się obecnie w klasztorze św. Katarzyny na górze Synaj. Zdobędziemy wiedzę teoretyczną i ikonograficzną na temat tego przedstawiania Jezusa Chrystusa.

Zajęcia przeznaczone są dla osób po I  stopniu ikonopisania, które chcą doskonalić i pogłębiać swoje umiejętności, zyskać wiedzę na temat nowej symboliki i możliwość wspólnej pracy nad ikoną „Chrystus Pantokrator”.

Będziemy pracować na podobraziach o wymiarach 40 cm na 22 cm 

Podobrazie zagruntowane i wyszlifowane płatne osobno. Podobrazie i złoto będzie można kupić bezpośrednio na warsztatach.


Warsztaty obejmą 7 spotkań: od soboty 16 lipca do soboty 23 lipca 2022 r.


Zajęcia w tygodniu od poniedziałku do piątku odbywać się będą w godz. 16:00 - 22:00,

w soboty w godz. 10:00 - 19:00 ( z przerwą obiadową )Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 6)
Koszt: 820 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzi: Joanna Zabagło
  

* * * 
św. Archanioł Michał
MasterClass  

17 - 23 sierpnia

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie-Mokotowie
środa - wtorek 9:00 - 17:00 (bez niedzieli)


 
Zapraszamy do udziału w letnich sześciodniowych warsztatach ikonopisania (MasterClass) pod kierunkiem mistrza i nauczyciela ikonografii z Ukrainy – prof. Romana Vasylyka, kierownika Katedry Sztuki Sakralnej na Państwowej Akademi Sztuk Pięknych we Lwowie.

Tematem warsztatu będzie ikona św. Archanioła Michała w ujęciu cało postaciowym.
Podczas zajęć poznamy arkana bizantyjskiej szkoły ikonograficznej w ujęciu jednego z czołowych ikonografów ukraińskich.

Zajęcia dedykowane są dla osób, które ukończyły przynajmniej warsztaty ikonopisania 2. stopnia, i które pragną rozwinąć swoje umiejętności w systemie MasterClass.

Będziemy pracować na podobraziach o wym. 28x40 cm - uczestnicy otrzymają je w ramach opłaty za warsztaty.

Zajęcia odbywać się będą od środy do wtorku (z wyjątkiem niedzieli) w godz. 9:00 – 17:00 z przerwą na posiłek
 
 
Liczba miejsc na warsztatach: 15 (grupa minimalna 10)
Koszt: 1600 zł zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia będą się odbywać w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzi: prof. Roman Vasylyk 
* * * 

Złocenie na pulment
w technice na mat i na poler
kurs 1, 2 i 3 stopnia
   
...

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie-Pradze
piątek w godz. 17:30-20:30; sobota w godz. 10:00-18:00

  

Warsztaty pozłotnicze pozwolą poznać technikę złocenia na pulment. Jest to technika tradycyjna, która pozwala wykonanie złoceń zarówno matowych jak i polerowanych. Połączenie jednych i drugich daje bardzo ciekawe, przestrzenne rezultaty.

Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze:

1-stopnia: osoby, które dotychczas nie miały styczności z tą metodą złocenia albo są początkujące. Celem kursu ma być zapoznanie się uczestników z materiałami, sposobem wykonania pulmentu i nakładania go na powierzchnie przeznaczone pod złocenia. Poza tym założeniem kursu jest zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami pozłotniczymi takimi jak: poduszka pozłotnicza, nóż do krojenia złota, pędzel transferowy oraz agat do polerowania złota. W konsekwencji kursanci wykonują złocenia wybranych przez siebie ikon. Złocenia te maja zawierać w sobie powierzchnie matowe i polerowane w postaci ornamentu z elementami puncowania.

2-stopnia: osoby, które ukończyły 1-stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment, wprowadzając w technikę wykonania ornamentów oraz ich pozłoceniu. Ornamenty te będą wykonywane w obrębie tła ikony, według zaproponowanych wzorów. Celem kursu ma być zapoznanie uczestników z zaawansowanymi technikami pozłotniczymi oraz posługiwania się potrzebnymi do tego narzędziami, w tym specjalistycznymi puncami pozłotniczymi.

3-stopnia: osoby, które ukończyły 1 i  2 -stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment. Podobnie jak na 2 stopniu będą wykonywane ornamenty w obrębie tła ikony. Będą to ornamenty wgłębne, rzeźbione przy użyciu różnych dłut. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się również z łączeniami różnego koloru złota.Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni.


Zajęcia odbywać się będą: w piątek w godz. 17:30-20:30; w sobotę w godz. 10:00-18:00

Liczba miejsc na warsztatach: 11 (grupa minimalna 6)
Koszt: ... zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia będą się odbywać w salach parafii księży Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej 12 (Warszawa Praga) 

Warsztaty poprowadzi: Gabriela Janik
 
 
* * *  
w technice tempery:
“Madonny Dawnych Mistrzów”
 
Matka Boża Różańcowa 
z Sanktuarium oo.Jezuitów w Poznaniu (XVII w.) 

19 lutego - 7 maja 2022
 
soboty, w godz. 9:00 - 15:30

UWAGA! Parafia Księży Pallotynów: ul. Przybyszewskiego 30; 60-357 Poznań
 
 

Serdecznie zapraszamy na semestralne warsztaty malarstwa tablicowego z cyklu “Madonny Dawnych Mistrzów” w technice tempery jajecznej.

Tym razem zajmiemy się analizą i plastyczną interpretacją późno-renesansowego obrazu "Matki Bożej Różańcowej” (1631 r.), znajdującego się obecnie w kaplicy Matki Bożej Różańcowej przy kościele oo. Jezuitów w Poznaniu (dawniej kościół oo. Dominikanów). Obraz ten jest ikonograficznym wariantem wizerunku "Matki Bożej Śnieżnej" (XII w.) z rzymskiej Bazyliki Matki Bożej Większej, znanym również pod nazwą Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego) Jest to najbardziej popularne i najczęściej "kopiowane" przedstawienie Bogarodzicy w całym obszarze kulturowym chrześcijaństwa tradycji łacińskiej.

W ramach warsztatów będziemy starali się oddać wiernie wizerunek postaci Marii i Dzieciątka Jezus malując wszystkie elementy obrazu. Przywilejem spotkań jest fakt, że będziemy mogli konfrontować wyniki naszej pracy z oryginalnym obrazem.

Będziemy pracować na podobraziach o wym. 26x40 cm (uczestnicy otrzymają je w ramach opłaty za zajęcia). 
 

Do wzięcia udziały warsztatach wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu do malarstwa temperowego (np. zestaw do ikonopisania) *, tj. 2-3 pędzle z włosia naturalnego, najlepiej sobolowego (kolinsky), podstawowe pigmenty, moździerz ceramiczny, plastikowa paleta malarska.

* Podstawowy zestaw malarski będzie można nabyć dodatkowo w pracowni w cenie 250 zł (3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 suchych pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

Zajęcia składać się będą z 6 spotkań, w soboty w godz. 9:00-15:30 (z półgodzinną przerwą).

Kalendarz spotkań: 
19 lutego
5 i 19 marca
2 kwietnia
7 i 21 maja 

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 7)
Koszt830 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty powyższej kwoty na podane w e-mailu konto.

UWAGA! Ze względu na remonty prowadzone w Pracowni zajęcia odbędą się w adaptowanej pracowni przy parafii Księży Pallotynów: ul. Przybyszewskiego 30; 60-357 Poznań (wjazd na parking wewnętrzny od ul. Opalenickiej i Zbyszyńskiej).

Warsztaty poprowadzi: Halina Sobolewska 
  


* * * 
w technice tempery:
“Madonny Dawnych Mistrzów”
 
Madonna z Dzieciątkiem 
- Filippo Lippi (XV w.) 

1 - 6 sierpnia 2022
 
w godz. 9:00 - 15:30

UWAGA! Parafia Księży Pallotynów: ul. Przybyszewskiego 30; 60-357 Poznań
 
 

Serdecznie zapraszamy na letnie 6-dniowe warsztaty malarstwa tablicowego z cyklu “Madonny Dawnych Mistrzów” w technice tempery jajecznej. Tematem naszych spotkań będzie analiza i plastyczna interpretacja renesansowego obrazu "Madonna z Dzieciątkiem" autorstwa Fra Filippo Lippi (ur. 1406, zm. 8 października 1469 – renesansowy włoski malarz doby quattrocenta, działający głównie we Florencji, mnich zakonu karmelitów).

Obraz namalowany jest na desce w formacie 80 x 52,5 cm w technice tempery. Przedstawia wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem na tle obramowania okiennego i draperii. Matka Boża ubrana została zgodnie z ówczesną modą, w szykowną niebieską szatę. Na głowie ma wyszukaną fryzurę z welonem i perłami. Dzieciątko przedstawione zostało w naturalny sposób. Konwencja wizerunku Marii, którą wypracował Lippi, okazała się nośną. Nawiązywał do niej min. Sandro Botticelli - jego znane powszechnie malarskie wyobrażenia kobiet wiele zawdzięczają sztuce Lippiego. Obraz obecnie znajduje się w Parmie, we Włoszech.

W czasie warsztatów będziemy starali się oddać jak najdokładniej intymną atmosferę obrazu. Skupimy się zarówno na subtelnej kolorystyce, jak i na szczegółach dzieła. Będziemy pracować na podobraziach o wym. 27 x 40 cm.
 
Zajęcia trwać będą od poniedziałku do soboty, w godz. 9:00 - 15:30 (z półgodzinna przerwą)
   
Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 7)
Koszt860 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty powyższej kwoty na podane w e-mailu konto.

UWAGA! Ze względu na remonty prowadzone w Pracowni zajęcia odbędą się w adaptowanej pracowni przy parafii Księży Pallotynów: ul. Przybyszewskiego 30; 60-357 Poznań (wjazd na parking wewnętrzny od ul. Opalenickiej i Zbyszyńskiej).

Warsztaty poprowadzi: Halina Sobolewska 
 


 

* * *  
Mozaika artystyczna 
według metody klasycznej

październik - listopad 2021

środy, w godz. 18:00 - 21:00

(początek 6 października)
Zapraszamy na spotkania z mozaiką artystyczną. Proponowany blok warsztatowy poświęcony będzie tradycyjnej metodzie układania wzoru z tzw. tesserów, czyli małych kostek lub innych nieregularnych elementów uzyskanych z cięcia płytek ceramicznych. Technika ta umożliwia pracę w metodzie bezpośredniej jak i odwróconej.

Pracować będziemy na jednym z wybranych formatów: koło fi 30 cm, kwadrat 30x30 cm, prostokąt 30x40 cm.

Warsztaty adresowane są do osób początkujących jak i z doświadczeniem.

Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały.

Uczestnicy będą mogli pracować nad jednym z zaproponowanych wzorów (około 100 różnych propozycji) lub nad własnym projektem mozaikowym.

Warsztaty składać się będą z 8 spotkań 3-godzinnych, w środy w godz.18:00-21:00
od 6 października do 24 listopada 2021 r.


Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 7)
Koszt550 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań.
     
Warsztaty poprowadzi: Ewa Jankowska-Przepióra* * * 
Mozaika artystyczna 
według metody "witrażowej"

grudzień 2021 - styczeń 2022

środy, w godz. 18:00 - 21:00

(początek 1 grudnia)


 
Zapraszamy na spotkania z mozaiką artystyczną. W tym bloku warsztatowym uczestnicy będą mogli zapoznać się z techniką przypominająca witraż. Polega ona na tym, że opracowany wzór przenosi się na odpowiednio przygotowane gliniane podłoże, które następnie tnie się na poszczególne kawałki w oryginalnych formach. Kawałki te są dwukrotnie wypalane - pierwszym razem, aby nadać im strukturę ceramiczną, drugim, aby po nałożeniu farb uzyskać efekt kolorowego szkliwa.

Warsztaty adresowane są zarówno do osób z doświadczeniem jak i początkujących.

Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały.
 
Warsztaty składać się będą z 7 spotkań 3-godzinnych, w środy w godz.18:00-21:00

Kalendarz spotkań:
grudzień: 1, 8, 15, 22
kwiecień: 5, 12, 19

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 7)
Koszt530 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań.
     
Warsztaty poprowadzi: Ewa Jankowska-Przepióra
 
 

* * * 
Złocenie w technice pulmentowej 
- poler, mat, satyna

15 - 16 października
 
piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00Zapraszamy na weekendowe Warsztaty pozłotnicze 1-stopnia. Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy z zakresu pozłacania na podłożu pulmentowym oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania złoceń na powierzchnia płaskich na ikonie (nimby, tła) w technice na mat, poler i satynę, z zastosowaniem zdobień wklęsłych - puncowania i grawerowania.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
- książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
- podobrazie płaskie 20x24 cm w ozdobnym pudełku - 90 zł
- podobrazie płaskie 20x25 cm - 60 zł

- podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 350 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska
 
 
* * * 
Dekoracje złoceń - ornament wypukły 
  
12 - 13 listopada
 
piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00


Zapraszamy na kolejną edycję weekendowych warsztatów pozłotniczych 2-stopnia.

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia ornamentów wypukłych lanych gruntem na ikonie oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonania złoceń w technice pulmentowej na poler i mat. 

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni:  
- książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
- podobrazie płaskie 20x24 cm w ozdobnym pudełku - 90 zł
- podobrazie płaskie 20x25 cm - 60 zł
- podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 350 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska

 
* * *  
Dekoracje złoceń 
- stosowanie emalii na powierzchni złoconej 
  
26 - 27 listopada
 
piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00

 
Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze "stosowanie emalii na powierzchni złoconej".
 
Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności pozwalających uczestnikom wykonać
samodzielnie złocenie w technice pulmentowej na poler i mat z zastosowaniem zdobień
na powierzchniach płaskich, nie tylko na ikonie.

Podczas zajęć wykonamy zdobienia, wykorzystując techniki takie jak grawerowanie, 
puncowanie oraz nakładanie emalii na wygrawerowanych wcześniej ornamentach.
Technika malowanej emalii doskonale nadaje się do zdobień na ikonach (aureolach, szatach, 
grawerowanych tłach, ramkach). Nasze warsztaty to okazja by przez dwa dni w miłej i twórczej 
atmosferze poznać tajniki nowej techniki zdobniczej, zgłębiając arkana wiedzy w gronie pasjonatów. 

Będziemy pracować na podobraziu o wym. 15 x 20 cm.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni:  
- książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
- podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

 
Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 350 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska 


* * * 
 z cyklu: złote Anioły w mistrzowskim wykonaniu

"Anioł Zwiastowania - Fra Angelico 1450- 1455 r."

10 - 11 grudnia

piątek, godz. 17:30-21:30; sobota, godz. 9:00-20:00
  
 
Zapraszamy na fascynującą podróż do świata włoskiego rzemiosła i sztuki.
Pod okiem mistrza pozłotnictwa, od lat pracującego w Muzeum Narodowym w Poznaniu, będzie można wykonać kopię Anioła autorstwa Fra Angelico złotem w pulmentowej technice pozłotniczej na poler i mat. 

W trakcie zajęć pogłębimy wiedzę na temat włoskiej tradycji pozłotniczej: 
- zapoznamy się i będziemy korzystać z kopii oryginalnych narzędzi z okresu średniowiecza i renesansu 
- poznamy stare traktaty pozłotnicze
- dokonamy analizy najlepszych przykładów złoceń na obrazach Fra Angelico, 

poszukując odpowiedzi na pytanie: jakich narzędzi i technik należy używać by uzyskać tak spektakularne efekty? 

Przez dwa dni w miłej, twórczej atmosferze masz szansę doświadczyć podróży w czasie, poznając tajniki renesansowego warsztatu pozłotniczego oraz zgłębiając arkana wiedzy i umiejętności w gronie pasjonatów. 

Twoja praca może zapoczątkować niezwykłą kolekcję Aniołów.

Będziemy pracować na podobraziu o wym. 15x15 cm.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
- książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen) 
- podobrazie płaskie 15x15 cm - 30 zł


Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 460 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-21:30; sobota, godz. 9:00-20:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska * * * 
 Osadzanie kamieni na powierzchni złoconej

14 - 15 stycznia 2022
  
piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00


Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności pozwalających uczestnikom wykonać samodzielnie złocenie w technice pulmentowej na poler i mat z zastosowaniem zdobień na powierzchniach płaskich, nie tylko na ikonie.

Podczas zajęć wykonamy zdobienia wykorzystując techniki takie jak grawerowanie na gruncie, puncowanie na warstwie gruntu i złota oraz osadzania kamieni szlachetnych i pereł dla podkreślenia kolorystyki i uzyskania efektu szlachetności.

Wykorzystanie kamieni szlachetnych kontrastujących ze złotym tłem daje efektowne rezultaty. Jest doskonałe do zdobień na aureolach, szatach postaci na ikonach a także na ramach do obrazów.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
- książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
- podobrazie płaskie 20x24 cm w ozdobnym pudełku - 90 zł
- podobrazie płaskie 20x25 cm - 60 zł
- podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 350 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.
  
Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową). 

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska
 


* * *
Srebrzenie i złocenie w technice pulmentowej 
na poler, mat, satyna oraz na mixtion
 


4 - 5 lutego 2022
 
piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00
 

Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze 2-stopnia. Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy z zakresu posrebrzania i pozłacania w technice na pulment i na mikstion oraz łączenia materiałów takich jak różne rodzaje i grubości złota, platyny, srebra w celu uzyskiwania ciekawych efektów estetycznych.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
- książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
- książeczka srebra (25 pł.) - 60 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
- podobrazie płaskie 20x24 cm w ozdobnym pudełku - 90 zł
- podobrazie płaskie 20x25 cm - 60 zł
- podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 350 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


   
* * *  
 
w Czerwińsku nad Wisłą

6 - 16 sierpnia 2022
  
 

Zapraszamy na IX letni Plener ikonopisarski Drogi Ikony. Rozpocznie się obiadem 6 sierpnia i kończy śniadaniem 16 sierpnia. 

Pracujemy i mieszkamy w zespole klasztornym z XII wieku w gościnie u Ojców Salezjanów pod opieką Matki Bożej Czerwińskiej. Standard turystyczny: noclegi w pokojach kilkuosobowych, do dyspozycji łóżko, koc i poduszka – polecamy zabranie śpiworów lub pościeli; łazienki i prysznice wspólne. Kuchnia klasztorna serwuje trzy posiłki dziennie, a w kawiarence mamy kawę i herbatę. 

Dojazd oraz deski, materiały pozłotnicze, malarskie, pigmenty, pędzle etc.– we własnym zakresie. 
Zapewniamy  medium do tempery, miłą atmosferę do pracy oraz dzielenie się wiedzą i umiejętnościami.

Temat: „Maryja Matka Boża” z okazji Roku Jubileuszowego ogłoszonego przez papieża Franciszka 
szczegóły: https://deon24.com/2022/01/02/papiez-franciszek-zawierzamy-nowy-rok-2022-maryi-matce-bozej/

Zapisy wysyłając e-mail na adres: info.drogaikony@gmail.com

Koszt: 1000 zł 

Wpłata zaliczki 100 PLN  w terminie podanym w mailu. 
Zaliczka jest rezerwacją miejsca na plenerze, stanowi opłatę za pierwszą dobę i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w plenerze.

Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych to mało znane cudowne miejsce, które uzyskało tytuł „Pomnika Historii” i odzyskało – utracone po powstaniu styczniowym – prawa miejskie. Położone na uboczu, przy drodze z Warszawy do Płocka, stanowi piękne i doskonałe miejsce do twórczej pracy i wypoczynku. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia – znajdujące się na polskiej drodze św. Jakuba – odwiedzane jest przez pielgrzymki ze względu na słynną ikonę Matki Bożej Czerwińskiej oraz ciekawe zbiory pamiątek misyjnych Salezjanów. Co roku, 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Matki Bożej odbywają się tu dożynki dekanalne i odpust parafialny, a w przeddzień wieczorem uliczkami Czerwińska przechodzi tradycyjna procesja z obrazem MB Czerwińskiej. Codziennie można uczestniczyć w Mszy św. w Bazylice, a na indywidualną modlitwę mamy klasztorną kaplicę MB Ostrobramskiej.

Zapraszamy do wspólnego doświadczenia modlitwy i pracy w gronie pasjonatów.
15 sierpnia zorganizujemy wystawę naszych prac.