Propozycje

DROGA IKONY realizuje swoje warsztaty w trzech pracowniach mieszczących się: w Warszawie na Mokotowie i na Pradze oraz w Poznaniu a także tygodniowe sesje warsztatowe w Domu Rekolekcyjnym oo.Jezuitów w Kaliszu oraz w Szkole Drzewnej w Garbatce-Letnisku.
 
 
Warsztaty LATO-JESIEŃ 2023

 Warsztaty w trybie ZDALNYM z prowadzeniem indywidualnym:


 
Warsztaty STACJONARNE:

KALISZ 
Dom Rekolekcyjny (DFD) oo. Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2:  
 
 
Toruń 
Dom Duszpasterstwa Akademickiego, ul. Piekary 24, Toruń


WARSZAWA-MOKOTÓW
Pracownia przy parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1:    
   


WARSZAWA-PRAGA  
Pracownia przy parafii księży Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej 12:   
 

 
POZNAŃ 
Pracownia Działań Twórczych przy Galerii U JEZUITÓW, ul. Dominikańska 10:
 

CZERWIŃSK N./ WISŁĄ 
Klasztor Ojców Salezjanów : ...
 "Pracownie ikonopisania" - warsztaty pracy indywidualnej
Osoby, które ukończyły kurs ikonopisania 1-stopnia (jest to warunek konieczny) zapraszamy także do skorzystania z zajęć typu "pracownia", polegających na pracy indywidualnej pod opieką prowadzącego, służących podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności zdobytych na kursach podstawowych oraz warsztatach tematycznych. Możliwe jest uczestniczenie w następujących "pracowniach":

a) WARSZAWA-MOKOTÓW: przy parafii św. Szczepana, ul. Szczepana 1:
w poniedziałki, g. 17.00 - 20.45 (początek 4 września 2023)
w środy, g. 10.00 - 13.45 (początek 6 września 2023)
w środy, g. 17.00- 20.45 (początek 6 września 2023) 
w czwartki, g. 17.00- 20.45 (początek 7 września 2023) 
Zapisy: info.drogaikony@gmail.com

b) WARSZAWA-PRAGA: przy parafii św. Wincentego Pallotiego, ul. Skaryszewska 12:
w poniedziałki, g. 17.00 - 20.45 (początek 4 września 2023)
we wtorki, g. 10.00 - 13.45 (początek 5 września 2023)
Zapisy: info.drogaikony@gmail.com

c) POZNAŃ: w Pracowni Działań Twórczych, ul. Dominikańska 10:
w poniedziałki, g. 18.00- 21.00 (początek 9 października 2023)
Zapisy: epifanon@gmail.com* * * 

pod kierunkiem prof. Georga Kordisa
   
20 - 28 października 2023

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
w godz. 9:00-16:30Zapraszamy do udziału w intensywnych ośmiodniowych warsztatach ikonopisania pod kierunkiem prof. George Kordisa.

George Kordis przez wiele lat był adiunktem i wykładowcą sztuki bizantyjskiej Uniwersytetu Ateńskiego  i Szkoły Teologicznej w Atenach w Grecji. Od kilkudziesięciu lat wykłada jako profesor wizytujący w wielu uniwersytetach na całym świecie m.in na Uniwersytecie Notre Dame w USA i w Centrum Sztuki METS w Atenach w Grecji.

Przedmiotem warsztatu jest ikona całopostaciowa św. Józefa (grupa 1 - podstawowa) lub św. Proroka Eliasza (grupa 2 - zaawansowana).

Uczestnicy przez trzy dni będą ćwiczyć rysunek poznając proporcje ludzkiego ciała aby przygotować własny podlinnik do wykonania w kolejnych dniach ikony św. Józefa lub pogłębiać zasady kompozycji ikony aby wykonać ikonę św. Proroka Eliasza.

Zapraszamy osoby po 2-stopniu ikonopisania, które pragną rozwinąć swoje umiejętności i doświadczyć spotkania ze świętymi w ikonie.

Na zakończenie przewidujemy poświęcenie ikon powstałych podczas warsztatu.


Liczba miejsc na warsztatach: 20 (10 w grupie 1 i 10 w grupie 2)
Koszt: 1200 zł + 400 EURO

W ramach opłaty uczestnik otrzyma zagruntowane podobrazie o wym. 50x40 lub 50x25 cm (w zależności od wyboru grupy) oraz zestaw 5 pigmentów.

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc i duże zainteresowanie warsztatem, prosimy o jak najwcześniejsze przysyłanie zgłoszeń.

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto.

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów) od 20 do 28 października 2023 r. w godz. 9.00 – 16.30 z przerwą na posiłek. * * *
Oblicze Chrystusa Pantokratora

kurs 1-stopnia w trybie ZDALNYM

14 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line 
(możliwe także konsultacje bezpośrednie) 

prowadzenie indywidualne
   


Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 1. stopnia w temacie Oblicza Chrystusa Pantokratora, wprowadzające w duchowy i malarski świat ikony. Zajęcia prowadzone są indywidualnie w trybie zdalnym *.

Celem kursu jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy o ikonie oraz nabycie praktycznych podstaw ikonopisarskiego warsztatu: poznanie techniki temperowej i nauka samodzielnego przygotowania farby z suchych pigmentów, poznanie elementów pozłotnictwa oraz nauka “pisania ikony” według zasad tradycyjnego warsztatu.

Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących jak i posiadających już pewne doświadczenie ikonopisarskie, ale chcących uporządkować dotychczas nabytą wiedzę warsztatową. Owocem zdalnego kursu będzie wykonanie przez uczestnika ikony Oblicza Chrystusa, w technice tempery chudej, na gruntowanym podobraziu drewnianym o wym. 30x35 cm.

*Zajęcia można rozpocząć w dowolnym momencie. Polegają one na tym, że uczestnik otrzymuje w rytmie cotygodniowym (lub innym, ustalonym indywidualnie) link do pobrania filmu instruktażowego (długości poszczególnych filmów od 40 do 80 min., w formacie MP4 do odtworzenia na komputerze, tablecie lub smartfonie). Każdy z 14 filmów dotyczy określonego etapu pracy nad ikoną. Efekty swoich działań malarskich uczestnik może konsultować poprzez przesłanie e-mailem zdjęcia swojej ikony w celu otrzymania korekty. Istnieje również możliwość konsultacji osobistej w Pracowni Działań Twórczych w Poznaniu.

 
Zobacz skrót filmów instruktażowych kursu zdalnego 1-stopnia:
Organizator zapewnia wszystkie materiały warsztatowe.  
W ramach opłaty za warsztaty uczestnik otrzyma: 
 • podstawowy zestaw do malarstwa temperowego (zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 suchych pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)
 • zagruntowane podobrazie drewniane o wym. 26x35 cm
 • wzornik (podlinnik) i materiały teoretyczne
 • materiały pozłotnicze (szlagmetal, mikstion akrylowy, szelak - w ilości wymaganej do wykonania pozłoty na ikonie)
Materiały warsztatowe zostaną wysłane przesyłką kurierską (DPD) lub paczkomatem inPost (preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia) po dokonaniu wpłaty.

Koszt uczestnictwa1030 zł
  
            Wypełnij formularz zgłoszenia
 
 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, uczestnik będzie poproszony o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto. 

Warsztaty zdalne poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ  
  


 * * *
Matka Boża "Czuła" (Eleusa)

kurs 2-stopnia w trybie ZDALNYM

13 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line 
(możliwe także konsultacje bezpośrednie) 

prowadzenie indywidualne


 
Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 2-stopnia w temacie ikony Matki Bożej "Czułej" (Eleusy) w ujęciu popiersia, w klasycznej technice temperowej na gruntowanym podobraziu drewnianym. Kurs prowadzony będzie w trybie zdalnym w rytmie indywidualnym każdego uczestnika.

Zajęcia można rozpocząć w każdym momencie. Będą one polegały na tym, że uczestnik w rytmie cotygodniowym (lub też innym, ustalonym indywidualnie) będzie otrzymywać link do pobrania filmu instruktażowego (długości jednostki około 1 godz. w formacie MP4 do odtworzenia na komputerze, tablecie lub smartfonie). Każdy film dotyczył będzie określonego etapu pracy nad ikoną. Efekt swojej pracy na danym etapie uczestnicy będą mogli konsultować poprzez przesłanie e-mailem zdjęcia swojej ikony w celu otrzymania korekty. Jest również możliwość przeprowadzenia konsultacji osobistych na miejscu w Pracowni Działań Twórczych w Poznaniu.

Zobacz skrót filmów instruktażowych kursu zdalnego 2-stopnia:


 

Warsztaty 2-stopnia przeznaczone są dla osób, które ukończyły kurs 1-stopnia (czyli kurs podstawowy) prowadzone przez Pracownię Działań Twórczych - “Droga Ikony” lub posiadają rzetelną wiedzę w zakresie podstaw ikonopisania nabytą w innych ośrodkach.

Do wzięcia udziały warsztatach 2-stopnia wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu malarskiego * z kursu 1-stopnia. 

(* Podstawowy zestaw do malarstwa temperowego można nabyć dodatkowo w cenie 250 zł; zestaw zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

W ramach opłaty za warsztaty każdy uczestnik otrzyma następujące materiały: 
 • zagruntowane podobrazie o wym. 26x35 cm
 • wzorniki (podlinnik oraz 3 kolorowe wydruki)
 • materiały pozłotnicze (szlagmetal, mikstion akrylowy, szelak - w ilości wymaganej do wykonania pozłoty na ikonie)
Materiały warsztatowe zostaną wysłane przesyłką kurierską (DPD) lub paczkomatem inPost (preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia) po dokonaniu wpłaty.

Koszt uczestnictwa: 830 zł
 
            Wypełnij formularz zgłoszenia
 

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto.

Warsztaty zdalne poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ  
  

ikona Jezusa Miłosiernego

warsztaty w trybie ZDALNYM

15 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line

prowadzenie indywidualne
 


Zapraszamy na warsztaty z ikoną Jezusa Miłosiernego
Ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47). 
Obraz Jezusa Miłosiernego powstał z woli samego Jezusa. Wraz z rozpowszechnieniem się orędzia o Bożym Miłosierdziu, które zostało przekazane przez siostrę Faustynę, wizerunek ten szybko stał się jednym z najpopularniejszych i otaczanych kultem obrazów Chrystusa w Kościele Katolickim. Malowanie obrazu Jezusa Miłosiernego nie tylko może pomóc na nowo, osobiście odkryć prawdę o Bożym Miłosierdziu ale także będzie realizacją polecenia Jezusa by przez malowanie tego obrazu nieść prawdę o Miłosierdziu innym. 


Będziemy pracować w technice tempery jajowej na płaskich podobraziach o wymiarach 26 x 50 cm w oparciu o podlinnik przygotowany przez prowadzącego 

Warsztaty obejmą 15 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line. W rytmie cotygodniowym - lub ustalonym indywidualnie - prowadzący będzie udostępniał film instruktażowy z kolejnym etapem pracy. W trakcie tygodnia uczestnicy warsztatów będą mogli przesłać zdjęcia swojej pracy i ewentualne pytania by uzyskać korektę prowadzącego. Filmy instruktażowe zawierać będą wszystkie etapy pracy nad ikoną jak również wyjaśnienie zastosowanych technik malarskich, opis użytych pędzli, pigmentów, etc. Uczestnicy warsztatów będą mieli dostęp do filmów instruktażowych przez 12 miesięcy od rozpoczęcia warsztatów. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób po 2-stopniu ikonopisania
 
Materiały warsztatowe - zagruntowane podobrazie i wzorniki - zostaną wysłane przesyłką kurierską lub paczkomatem inPost po dokonaniu wpłaty. Preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia.
 
Koszt uczestnictwa850 zł
  
 

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto.

Warsztaty zdalne poprowadzi: o.Mateusz Orłowski SJ
 
 
  
  * * * 
ikona Trójcy Świętej

warsztaty w trybie ZDALNYM

rozpoczęcie i tryb indywidualny

16 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line

 


Zapraszamy na warsztatowe spotkanie z ikoną Trójcy Świętej 
Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego». A oni mu rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś». Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: «Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki». Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go: «Gdzie jest twoja żona, Sara?» - Odpowiedział im: «W tym oto namiocie». Rzekł mu [jeden z nich]: «O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna». (Rdz 18, 1-10)

Inspirowana przekazem starotestamentalnym ikona Trójcy Świętej autorstwa Andrieja Rublowa cieszy się w Kościele Katolickim ogromnym uznaniem. Jest uważana zarówno za piękną jak i pełną duchowej głębi. Nie tylko zaprasza w głąb tajemnicy samej Trójcy ale także wyraża ideę jedności człowieka z Bogiem oraz jedność między ludźmi na wzór Trójcy Świętej. Każdy z nas jest zaproszony do włączenia się w relację z Trójcą, to dla nas bowiem zostawione jest wolne miejsce za stołem.  

Na warsztatach namalujemy ikonę Trójcy Świętej głównie w oparciu o ikonę Andrieja Rublowa. W trakcie pracy będziemy poznawać także jej historię, symbolikę i teologię. 


Warsztaty obejmą 16 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line

W rytmie cotygodniowym prowadzący będzie udostępniał film instruktażowy z kolejnym etapem pracy. W trakcie tygodnia uczestnicy warsztatów będą mogli przesłać zdjęcia swojej pracy i ewentualne pytania by uzyskać korektę prowadzącego. Filmy instruktażowe zawierać będą wszystkie etapy pracy nad ikoną jak również wyjaśnienie zastosowanych technik malarskich, opis użytych pędzli, pigmentów, etc. Uczestnicy warsztatów będą mieli dostęp do filmów instruktażowych przez 12 miesięcy od rozpoczęcia warsztatów.  

Będziemy pracować w technice tempery jajowej na płaskich podobraziach o wymiarach 33 x 40 cm w oparciu o podlinnik przygotowany przez prowadzącego  

Zajęcia przeznaczone są dla osób po 2. stopniu ikonopisania. 

Materiały warsztatowe - zagruntowane podobrazie i wzorniki - zostaną wysłane przesyłką kurierską lub paczkomatem inPost po dokonaniu wpłaty. Preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia.

Koszt uczestnictwa870 zł

 
 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto.
  
Warsztaty zdalne poprowadzi: o. Mateusz Orłowski SJ

 
* * * 
Święci Archaniołowie

22 - 28 stycznia 2024

Dom Formacji Duchowej w Kaliszu

  
Powstawanie ikony to proces malarsko-duchowy. Każda autentyczna ikona „zstępuje z góry”. Człowiek-ikonopis jest tylko „narzędziem” jej pojawienia się w świecie. Dlatego tygodniowe warsztaty można potraktować jak podróż duchową i osobiste rekolekcje.

Zapraszamy na tematyczne warsztaty ikonopisania "Święci Archaniołowie", w plenerowym otoczeniu urokliwej Garbatki-Letnisko na Mazowszu.

Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego z uczestników ikony św. Archanioła - Michała lub Gabriela, w ujęciu cało postaciowym lub "3/4", w klasycznej technice temperowej na gruntowanym podobraziu drewnianym. Pracować będziemy na podobraziach o wymiarze 26x50 cm lub 30x40 cm (jedno do wyboru).

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które ukończyły kursy ikonopisania 1. i 2. stopnia (czyli cały kurs podstawowy) prowadzone przez Pracownię Działań Twórczych - “Droga Ikony” lub posiadają rzetelną wiedzę w zakresie podstaw ikonopisania nabytą w innych ośrodkach.

Do wzięcia udziału w warsztatach wymagane jest posiadanie własnego zestawu do malarstwa temperowego* (jak z kursu 1-stopnia).

(* zestaw taki można nabyć dodatkowo w cenie 250 zł; zestaw zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

Koszt uczestnictwa: 1750 zł (obejmuje materiały warsztatowe i pobyt w domu rekolekcyjnym - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym)

  
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 850 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

Warsztaty odbędą się w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz.

Zajęcia rozpoczną się w poniedziałek 22 stycznia o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 28 stycznia obiadem o godz. 12:00.
  
Warsztaty poprowadzą: o. Jacek Wróbel SJ


* * * 
Matka Boża "Czuła"
kurs 2-stopnia
*kurs 2-stopnia "PLUS" - przestawienie pół postaciowe

6 - 12 maja 2024
 
Dom Formacji Duchowej w Kaliszu
 
Powstawanie ikony to proces malarsko-duchowy. Każda autentyczna ikona „zstępuje z góry”. Człowiek-ikonopis jest tylko „narzędziem” jej pojawienia się w świecie. Dlatego tygodniowe warsztaty można potraktować jak podróż duchową i osobiste rekolekcje. 
Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 2-stopnia, które odbędą się w domu rekolekcyjnym oo. Jezuitów w Kaliszu.

Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Matki Bożej „Eleusa” (Czuła, Współczującaj) w ujęciu popiersia, w klasycznej technice temperowej na gruntowanym podobraziu drewnianym.

* Osoby, które już wcześniej ukończyły warsztaty 2-stopnia będą mogły realizować program 2-stopień "plus", czyli podjąć prace nad ikoną Bogarodzicy w wersji "do pasa", tj. z całą postacią Dzieciątka na podobraziu o wym. 30x40 cm.

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które ukończyły warsztaty 1-stopnia (kurs podstawowy) prowadzone przez Prcownię Działań Twórczych - “Droga Ikony” lub posiadają rzetelną wiedzę w zakresie podstaw ikonopisanian nabytą w innych ośrodkach.

Do wzięcia udziały warsztatach 2-stopnia wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu do malarstwa temperowego* (z kursu 1-stopnia).

(* zestaw taki można nabyć dodatkowo w cenie 250 zł; zestaw zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

Koszt uczestnictwa: 1750 zł (obejmuje materiały warsztatowe i pobyt w domu rekolekcyjnym - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym)

   
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 850 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

Warsztaty odbędą się w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz.

Zajęcia rozpoczną się w poniedziałek 6 maja o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 12 maja obiadem o godz. 12:00.
  
Warsztaty poprowadzą: o. Jacek Wróbel SJ


* * * 

Oblicze Chrystusa "Mandylion"
kurs 1-stopnia
  
styczeń - luty 2024

Dom Duszpasterstwa Akademickiego, ul. Piekary 24, Toruń

piątek, 17.00-21.00; sobota, 8.00-16.00
(początek 19 stycznia 2024 r.)

   
Zapraszamy na kurs ikonopisania 1 stopnia. Będą to zajęcia praktyczne i teoretyczne połączone z modlitwą, wprowadzające w duchowy świat ikony. 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z praktycznymi podstawami warsztatu ikonopisarskiego: przygotowaniem farby temperowej wg tradycyjnych metod, elementami pozłotnictwa, i praktyką pisania ikony. 

Warsztaty w systemie: 
piątek 17.00 - 21.00 
i sobota 8.00 - 16.00 (z godzinną przerwą na posiłek w trakcie zajęć) 

Kalendarz spotkań:  19 - 20 stycznia, 26 - 27 stycznia, 09 - 10 lutego, 23 - 24 lutego 2024r

Liczba miejsc na warsztatach: 14 (min. 6) 
Koszt: 1100 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: ola.pakalska@wp.pl

W ramach opłaty uczestnicy otrzymają wszystkie potrzebne materiały do wykonania jednej ikony.

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą proszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 


Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu warsztatów z ważnych przyczyn losowych.   

Zajęcia odbywać się będą w sali domu Duszpasterstwa Akademickiego, ul. Piekary 24, Toruń.

Warsztaty poprowadzi: Urszula Klimowicz i Jolanta Wroczyńska  

 
 
* * * 

Ikona Matki Bożej
kurs 2-stopnia
  
luty - kwiecień 2024

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie

soboty w godz. 9:00 - 17:00
(początek 3 lutego 2024 r.)


   
Zapraszamy na  sobotni kurs ikonopisania 2 stopnia. Będą to zajęcia praktyczne i teoretyczne połączone z modlitwą. Każdy uczestnik w ramach zajęć wykona jedną ikonę –  przedstawienie półpostaciowe Matki Bożej z dzieciątkiem w typie Eleusy lub Hodogetrii.

W ramach opłaty za kurs uczestnicy otrzymują podobrazie, uzupełniający zestaw pigmentów oraz materiały pozłotnicze. Prosimy przynieść na zajęcia podstawowy zestaw malarski z kursu 1-stopnia.

Kurs przeznaczony jest dla osób po 1-stopniu ikonopisania.

Kurs obejmuje 6 sobót, zajęcia w godzinach 9.00 - 17.00 
(z godzinną przerwą na posiłek w trakcie zajęć) 

Kalendarz spotkań: 3, 17 lutego; 2, 16 marca; 6, 20 kwietnia 2024 r.

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com 


Liczba miejsc na warsztatach: 18 (min. 12) 
Koszt: 980 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzi: Urszula Klimowicz i Jolanta Wroczyńska  
 
 
   
 * * * 

Elementy pejzażu - draperie - partie cielesne
w malarstwie ikonowym
   
wrzesień 2023 - styczeń 2024

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie

soboty w godz. 8:30-12:30 
(początek 30 września)Otwieramy zapisy do grupy sobotniej prowadzonej przez Joannę Piaskowską. Zapraszamy osoby które chcą rozpocząć naukę malarstwa ikonowego i te, które mają już ukończone kursy pejzażu, draperii, ciała w malarstwie ikonowym.

Celem warsztatów jest nauka świadomej kompozycji, rysunku i pracy z kolorem przy opracowywaniu  pejzażu, elementów szat, partii cielesnych, półpostaci i całych postaci charakterystycznych dla malarstwa ikonowego.

 1. „Elementy pejzażu w ikonografii”

Osoby początkujące rozpoczną swoją naukę od:

 • prowadzenia pędzlem wszelkiego rodzaju linii, zmieniania grubości linii w kierunku od jej początku do końca oraz w drugą stronę,
 • nakładania tempery równą warstwą, w granicach konturu, bez szczelin, zacieków, i nagromadzeń farby i nieregularnych śladów pędzla – poznanie klasycznych technik „odborki” i „zaliwki”,
 • przedstawiania równoległościanu w klasycznym rzucie, pozwalającym widzieć jego trzy krawędzie (jako wstęp do opracowania góry i architektury),
 • rysowania gór w różnych ujęciach,
 • nauka wyświetleń, rytmu i uzyskiwania kształtu przez wyświetlenie na przykładzie dachówek i kopuł, opracowanie prostych elementy architektonicznych i złożonych budowli spotykanych w kompozycjach ikonowych,
 • prowadzenia kaligraficznych linii przy okazji malowania roślinności, podporządkowywanie linii ruchowi obserwowanemu w naturze,
 • graficznego przedstawiania rytmicznego ruchu fal, przedstawiania takich akwenów jak: morze zamknięte ze wszystkich stron z drobnymi falami, źródło i potok z niego wypływający, wodospad, wiry i woda opływająca wyspy i przylądki, meandrująca rzeka.
 1. Draperie w ikonografii

Osoby, które mają już ukończony kurs pejzażu będą pracować nad draperiami ćwicząc rozwijanie poczucia rytmu i proporcji, pewnej ręki, kaligrafii, myślenia przestrzennego i pojmowania konstrukcji. Ćwiczenia kolorystyczne będą polegały na opracowywaniu  fragmentów szat prowadzących do nauki swobodnego „drapowania” materiału za pomocą pędzla: rozciągania, układania fałd, "podwieszania", "podwiewania",  narzucania im dowolnego położenia. Po opanowaniu tych umiejętności uczniowie spróbują „układać” tkaninę na sylwetce człowieka, zgodnie z  zasadami anatomii i równowagi statycznej i dynamicznej.

 1. Partie cielesne w malarstwie ikonowym

Osobom, które opanowały już poprzednie umiejętności proponujemy kurs partii cielesnych obejmujący naukę rysunku i malowania partii cielesnych na ikonach, czyli stóp i dłoni w różnych ustawieniach, części twarzy, zaczynając od nosa, uszu, ust, oczu poprzez włosy i brody tak,  aby w drugiej części kursu samodzielnie malować twarze w różnych ujęciach, np.: en face, en trois quarts, z głową wyprostowaną i pochyloną oraz różnych postaci, np.: twarze kobiece, aniołów, twarz Emmanuela i Pana Jezusa, twarze młodzieńców i starców.

 1. „Absolwenci trzech poprzednich kursów

 Osoby będą pracować nad półpostaciami i całymi postaciami, w rysunku i w kolorze.Proszę mieć na uwadze, że oprócz ćwiczeń w czasie zajęć nieodzowna będzie systematyczna, samodzielna praca w domu – tylko pod tym warunkiem można opanować program i osiągnąć zamierzone efekty.


W cenie kursu: (4 sklejki A4 dla osób początkujących), 1 arkusz papieru czerpanego A2, taśma wodna, zestaw kolorowych wydruków, dostęp do pigmentów.


Warsztaty obejmą 12 spotkań, które będą odbywać się: w soboty w godz. 8:30 - 12:30 (z przerwą)


Terminy spotkań: 30 września, 7, 14  października, 4, 18, 25 listopada, 2, 9, 16 grudnia 2023 r., 13,20,27 stycznia 2024 r.


Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu warsztatów z ważnych przyczyn lub zdarzeń losowych.


Liczba miejsc na warsztatach: 10 (min 7)


Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 900 zł

W cenie kursu: zestaw pigmentów, 4 sklejki  A4, 1 arkusz papieru czerpanego A2, taśma wodna, zestaw kolorowych wydruków, dostęp do pigmentów będących na wyposażeniu pracowni.

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com

Nabór na warsztaty podlega kwalifikacji. O jej wynikach poinformujemy mailowo.


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzi: Joanna Piaskowska

Absolwentka Studiów Arteterapii APS, uczestniczka: w latach 2015 – 2017 kursów organizowanych przez warszawską pracownię Drogi Ikony, w latach 2017-2019 kursów prowadzonych przez Stowarzyszenie Ecclesia w Krakowie,  w 2017r. warsztatów Teodourosa Papadoulosa, w 2019r. warsztatów ojca Antoniego Gunina,  kursu rysunku u Teodory Bozhikowej,  słuchaczka 4 letniego studium ikonograficznego w Atelier św. Eliasza w Warszawie.
 

 
* * * 

Elementy kaligrafii i kompozycji tekstu w malarstwie ikonowym


wrzesień - listopad 2023

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie-Mokotowie

soboty 13:00 - 16:00 
(początek 30 września)


 Zapraszamy na kurs „Elementy kaligrafii i kompozycji tekstu w malarstwie ikonowym”. Celem kursu jest nauka tworzenia podpisów ikon i kompozycji tekstu pojawiającego się na księgach (kodeksach i  zwojach) w malarstwie ikonowym.

Podczas warsztatów będziemy malować temperą jajeczną, na wysokiej jakości papierze czerpanym. Warsztat obejmuje 18h nauki podzielonych na 6 trzygodzinnych spotkań.

Tematyka kursu:

 • podpisy na ikonach Matki Bożej i Pana Jezusa (ich znaczenie, kaligrafia, rozmieszczenie);
 • znaczenie i  aranżacja podpisów na różnych ikonach;
 • kompozycja tekstu na księdze mającej postać zwoju i kodeksu;
 • przybliżenie budowy i zastosowania różnych czcionek;

W cenie kursu: zestaw wydruków ze wzorami, 2 deseczki i 1 arkusz papieru czerpanego.


Spotkania będą się odbywać w soboty w godz. 13:00 - 16:00.

Terminy spotkań : 30 września, 7, 14 października, 4, 18, 25 listopada 2023 r.

 
Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 450 zł zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia będą się odbywać w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzi: Joanna Piaskowska* * * 

Złocenie na pulment
w technice na mat i na poler
kurs 1, 2 i 3 stopnia
   
3 - 4 listopada 2023

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
piątek w godz. 17:00-21:00; sobota w godz. 10:00-18:00

  

Warsztaty pozłotnicze pozwolą poznać technikę złocenia na pulment. Jest to technika tradycyjna, która pozwala wykonanie złoceń zarówno matowych jak i polerowanych. Połączenie jednych i drugich daje bardzo ciekawe, przestrzenne rezultaty.

Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze:

1-stopnia: osoby, które dotychczas nie miały styczności z tą metodą złocenia albo są początkujące. Celem kursu ma być zapoznanie się uczestników z materiałami, sposobem wykonania pulmentu i nakładania go na powierzchnie przeznaczone pod złocenia. Poza tym założeniem kursu jest zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami pozłotniczymi takimi jak: poduszka pozłotnicza, nóż do krojenia złota, pędzel transferowy oraz agat do polerowania złota. W konsekwencji kursanci wykonują złocenia wybranych przez siebie ikon. Złocenia te maja zawierać w sobie powierzchnie matowe i polerowane w postaci ornamentu z elementami puncowania.

2-stopnia: osoby, które ukończyły 1-stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment, wprowadzając w technikę wykonania ornamentów oraz ich pozłoceniu. Ornamenty te będą wykonywane w obrębie tła ikony, według zaproponowanych wzorów. Celem kursu ma być zapoznanie uczestników z zaawansowanymi technikami pozłotniczymi oraz posługiwania się potrzebnymi do tego narzędziami, w tym specjalistycznymi puncami pozłotniczymi.

3-stopnia: osoby, które ukończyły 1 i  2 -stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment. Podobnie jak na 2 stopniu będą wykonywane ornamenty w obrębie tła ikony. Będą to ornamenty wgłębne, rzeźbione przy użyciu różnych dłut. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się również z łączeniami różnego koloru złota.Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni


Zajęcia odbywać się będą: w piątek w godz. 17:00-21:00; w sobotę w godz. 10:00-18:00

Liczba miejsc na warsztatach: 11 (grupa minimalna 6)
Koszt: 440 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony w Warszawie (Mokotów) przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1.

Warsztaty poprowadzi: Gabriela Janik

 * * * 

Sgraffito na powierzchni złoconej
   
8 - 9 grudnia 2023

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
piątek w godz. 17:00-21:00; sobota w godz. 10:00-18:00Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze w technice Sgraffito.

Celem kursu jest poznanie tej zdobniczej techniki i próby jej wykorzystania w procesie tworzenia ikony. Była to technika popularna w okresie renesansu i baroku ale stosowano ją również w XIX wieku. Wykorzystywana przede wszystkim do tworzenia ram.

Podczas pracy powstają subtelne, świetliste ornamenty w wyniku misternego wydrapywania obranego wzoru w kontrastującej kolorowej warstwie malarskiej położonej na złoconej powierzchni.

Warsztaty oparte są o dwie techniki: złocenia na pulment i wspomnianego wyżej sgraffito.
Warsztaty dedykowane są przede wszystkim dla osób, które chcą poznać drugą z technik. Dlatego dobrze byłoby gdyby uczestnicy mieli już pewne doświadczenie w złoceniu na pulment.

Złocenia wykonane podczas kursu będą na deskach lipowych z zaprawą kredowo-klejową.

Technika ta może być stosowana do zdobień w różnych partiach ikon:  tło, ramy, aureole.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni


Zajęcia odbywać się będą: w piątek w godz. 17:00-21:00; w sobotę w godz. 10:00-18:00

Liczba miejsc na warsztatach: 11 (grupa minimalna 6)
Koszt: 440 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony w Warszawie (Mokotów) przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1.

Warsztaty poprowadzi: Gabriela Janik

* * * 

19 - 20 stycznia 2024

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
piątek w godz. 17:00-21:00; sobota w godz. 10:00-18:00Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze w technice "na asyst"..

Asyst jest to dekoracja wykonana w formie złotych kresek na kolorowej podmalówce. Metoda ta jest często stosowana w malarstwie ikonowym. Zdobienia tego typu były wykonywane przy użyciu różnych technik i materiałów.

Na kursie uczestnicy mają możliwość poznania kilku metod zarówno historycznych jak i bardziej współczesnych. Niektóre z nich są  oparte na klejach i spoiwach pochodzenia naturalnego: wygotowane piwo (tzw. susło), guma arabska, czosnek inne na spoiwach czy klejach akrylowych (np.mixtion akrylowy). W jednych złote kreseczki wykonuje się złotą farbą z dodatkiem prawdziwego złota lub złota mineralnego w pozostałych na wcześniej położony klej kładziemy płatki złota.

Do wykonania takich zdobień potrzebne będą przede wszystkim dobre  cienkie pędzle sobolowe lub syntetyczne o ostrej końcówce. Metoda ta wymaga dużo cierpliwości i skupienia ale efekt końcowy powinien wynagrodzić poświęcony trud.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni


Zajęcia odbywać się będą: w piątek w godz. 17:00-21:00; w sobotę w godz. 10:00-18:00

Liczba miejsc na warsztatach: 11 (grupa minimalna 6)
Koszt: 440 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony w Warszawie (Mokotów) przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1.

Warsztaty poprowadzi: Gabriela Janik 

* * * 

Złocenie na pulment
w technice na mat i na poler
kurs 1, 2 i 3 stopnia
   
9 - 10 lutego 2024

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
piątek w godz. 17:00-21:00; sobota w godz. 10:00-18:00

  

Warsztaty pozłotnicze pozwolą poznać technikę złocenia na pulment. Jest to technika tradycyjna, która pozwala wykonanie złoceń zarówno matowych jak i polerowanych. Połączenie jednych i drugich daje bardzo ciekawe, przestrzenne rezultaty.

Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze:

1-stopnia: osoby, które dotychczas nie miały styczności z tą metodą złocenia albo są początkujące. Celem kursu ma być zapoznanie się uczestników z materiałami, sposobem wykonania pulmentu i nakładania go na powierzchnie przeznaczone pod złocenia. Poza tym założeniem kursu jest zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami pozłotniczymi takimi jak: poduszka pozłotnicza, nóż do krojenia złota, pędzel transferowy oraz agat do polerowania złota. W konsekwencji kursanci wykonują złocenia wybranych przez siebie ikon. Złocenia te maja zawierać w sobie powierzchnie matowe i polerowane w postaci ornamentu z elementami puncowania.

2-stopnia: osoby, które ukończyły 1-stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment, wprowadzając w technikę wykonania ornamentów oraz ich pozłoceniu. Ornamenty te będą wykonywane w obrębie tła ikony, według zaproponowanych wzorów. Celem kursu ma być zapoznanie uczestników z zaawansowanymi technikami pozłotniczymi oraz posługiwania się potrzebnymi do tego narzędziami, w tym specjalistycznymi puncami pozłotniczymi.

3-stopnia: osoby, które ukończyły 1 i  2 -stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment. Podobnie jak na 2 stopniu będą wykonywane ornamenty w obrębie tła ikony. Będą to ornamenty wgłębne, rzeźbione przy użyciu różnych dłut. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się również z łączeniami różnego koloru złota.Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni


Zajęcia odbywać się będą: w piątek w godz. 17:00-21:00; w sobotę w godz. 10:00-18:00

Liczba miejsc na warsztatach: 11 (grupa minimalna 6)
Koszt: 440 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony w Warszawie (Mokotów) przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1.

Warsztaty poprowadzi: Gabriela Janik


* * * 

Odczytywanie greckich napisów
na ikonach
   
15 grudnia 2023 i 1 marca 2024

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie
piątki w godz. 18:00 - 19:30

  

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które mają doświadczenie ikonopisarskie i chcą nauczyć się rozumienia napisów na ikonach bizantyjskich. Po uzyskaniu podstawowej wiedzy, nauczeniu się alfabetu i poznaniu skrótów odczytywanie informacji zawartych na ikonach stanie się całkiem możliwe. 

Proponujemy dwie lekcje greki starożytnej po 1,5 godziny:
Lekcja 1: wprowadzenie, alfabet, bizantyński krój liter, znaki diakrytyczne, ligatury.
Lekcja 2: wspólne czytanie i tłumaczenie napisów (skrótów i epitetów) na wybranych ikonach Chrystusa, Bogurodzicy i świętych.

Uczestnicy dostaną skrypty/kserokopie, w sali będzie projektor i tablica. Należy przynieść ze sobą zeszyt/notatnik i długopis.
Po pierwszej lekcji słuchacze mają dwa miesiące na ćwiczenia w domu, aby przygotować się do drugiej lekcji - czytania i tłumaczenia.


Zajęcia odbywać się będą w piątki w godz. 18:00 - 19:30 w dniach: 15 grudnia 2023  i 1 marca  2024


Liczba miejsc na warsztatach: 15 (grupa minimalna 7)
Koszt: 180 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony w Warszawie (Mokotów) przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1.

Warsztaty poprowadzi: Igor Wieremiejuk - wykładowca, filozof, ikonograf

 
 
* * * 

Ikona Chrystusa "Pantokrator"
kurs 1-stopnia

marzec – kwiecień 2024

Pracownia Drogi Ikony w Warszawie-Pradze

piątki 17:30 - 21:00; soboty 9:00 - 17:30
(początek 8 marca)
 


Zapraszamy na kurs ikonopisania 1 stopnia. Będą to zajęcia praktyczne i teoretyczne połączone z modlitwą, wprowadzające w duchowy świat ikony. 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z praktycznymi podstawami warsztatu ikonopisarskiego: przygotowaniem farby temperowej wg tradycyjnych metod, elementami pozłotnictwa, i praktyką pisania ikony. 

W ramach opłaty uczestnicy otrzymają wszystkie potrzebne materiały do wykonania jednej ikony.

Warsztaty w systemie: 
piątek 17.30 - 21.00 
i sobota 9.00- 17.30 (z godzinną przerwą na posiłek w trakcie zajęć) 

Kalendarz spotkań:  8 - 9 marca, 22 - 23 marca, 12 - 13 kwietnia, 26 - 27 kwietnia 2024r.


Liczba miejsc na warsztatach: 18 (grupa minimalna 12)
Koszt: 980 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zajęcia będą się odbywać w salach parafii księży Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej 12 (Warszawa Praga).

Warsztaty poprowadzą: Urszula Klimowicz i Ewa Krygiel

  
* * * 
Oblicza Chrystusa Pantokratora
kurs 1. stopnia

październik 2023 - styczeń 2024

wtorki, w godz. 18:00 - 21:00
(początek 10 października) 

Pracownia Działań Twórczych w PoznaniuZapraszamy na tygodniowe warsztaty ikonopisania 1-go stopnia wprowadzające w duchowy i malarski świat ikony. Będą to zajęcia praktyczne połączone z modlitwą. Poznamy czym jest obraz sakralny na przykładzie ikony Oblicza Chrystusa w typie Pantokrator, stanowiącej źródło całej ikonografii chrześcijańskiej.

Celem spotkań jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy o ikonie oraz nabycie praktycznych podstaw ikonopisarskiego warsztatu: poznanie techniki temperowej i nauka samodzielnego przygotowania farby z suchych pigmentów, poznanie elementów pozłotnictwa oraz nauka “pisania ikony” według zasad tradycyjnego warsztatu.

Warsztaty przeznaczone są zarówno dla osób początkujących jak i posiadających już pewne doświadczenie ikonopisarskie. Owocem semestralnych zajęć będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Oblicza Chrystusa w technice tempery chudej na gruntowanym podobraziu drewnianym. Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały warsztatowe.

Zajęcia składać się będą z 14 spotkań 3-godzinnych.

Liczba miejsc na warsztatach: 16 (grupa minim. 8)
Koszt: 980 złPo otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto.


Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań: wtorki, w godz. 18:00-21:00. Zakończą się 30 stycznia 2024 r.

  

Warsztaty poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ


* * * 
Matka Boża z Guadalupe


październik - grudzień 2023

czwartki, w godz. 18:00 - 21:00
(początek 12 października) 


Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu

 
 
Zapraszamy na ikonopisarskie i malarskie spotkania z Matką Bożą, mówiącą do nas dawniej i dziś w swoim obrazie z Guadalupe. Podczas zajęć przyjrzymy się niezwykłej historii płaszcza Juana Diego z wizerunkiem Maryi, poznamy ukryte w nim symbole i stworzymy własny obraz - ikonę naszej Matki z Guadalupe. 

Pracować będziemy podczas 12 spotkań, na podobraziach o wymiarach 30x50 cm, w oparciu o własne pigmenty* oraz zasoby pracowni.

* Podstawowy zestaw malarski będzie można nabyć dodatkowo w pracowni w cenie 250 zł (3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 suchych pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)


Liczba miejsc na warsztatach: 14 (grupa minimalna 8)
Koszt: 900 zł

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań.

Warsztaty poprowadzi: Maja Bromber


* * * 
w technice tempery:
“Madonny Dawnych Mistrzów”
 
Madonna z Dzieciątkiem (XVI w.)
Vincenzo di Biagio Catena 

październik - grudzień 2023
 
soboty, w godz. 9:00 - 15:30
(początek 14 października)

Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu
 
 

Serdecznie zapraszamy na tygodniowe warsztaty malarstwa tablicowego z cyklu "Madonny Dawnych Mistrzów" w technice tempery jajecznej.

Tym razem tematem zajęć będzie "Madonna z Dzieciątkiem" autorstwa włoskiego artysty renesansowego Vincenzo di Biagio Catena (XVI w.).

Obraz przedstawia Marię siedzącą na minimalistycznym tronie, trzymającą w objęciach Dzieciątko Jezus. Kompozycja obrazu jest spokojna i niedramatyczna. Postacie i tron umieszczone są centralnie. W tle, po prawej i lewej stronie, widoczny jest krajobraz. Dzieciątko Jezus przedstawione jest nago, co symbolizuje niewinność i prawdę. Wzrok ma skierowany w dal , na wizję swojego przyszłego ukrzyżowania. Maria ubrana jest w czerwoną suknię i niebieską tunikę. Dziewica czule obejmuje syna, chcąc nawiązać z Nim kontakt wzrokowy. 

Sposób przedstawienia duchowości obrazu poprzez pełne miłości spojrzenie matki na dziecko, jest typowy dla sztuki renesansu. Obraz jest pogodny i pozbawiony zbytniej wyrazistości, aby uzyskać bardzo formalny, poważnie religijny ton.
   

W czasie zajęć skupimy się na dokładnym przedstawieniu obu postaci, subtelnych karnacjach i kształtach. Kluczowe będzie namalowanie światłocieni zarówno twarzy, jak i draperii. Ciekawostką będzie namalowanie po bokach, renesansowego krajobrazu w perspektywie powietrznej.
 
Dzieło znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Będziemy pracować na podobraziach o wym. 40x33 cm (uczestnicy otrzymają je w ramach opłaty za zajęcia). 
 
Do wzięcia udziały warsztatach wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu do malarstwa temperowego (np. zestaw do ikonopisania) *, tj. 2-3 pędzle z włosia naturalnego, najlepiej sobolowego (kolinsky), podstawowe pigmenty, moździerz ceramiczny, plastikowa paleta malarska.

* Podstawowy zestaw malarski będzie można nabyć dodatkowo w pracowni w cenie 250 zł (3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 suchych pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

Zajęcia składać się będą z 6 spotkań, w soboty w godz. 9:00-15:30 (z półgodzinną przerwą).

Kalendarz spotkań: 14 X, 28 X, 4 XI, 18 XI, 2 XII, 16 XII.

Liczba miejsc na warsztatach: 12 (grupa minim. 8)
Koszt890 zł

  
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań.

Warsztaty poprowadzi: Halina Sobolewska 


* * * 
Mozaika artystyczna 
według metody "witrażowej"

grudzień 2023 - styczeń 2024

środy, w godz. 18:00 - 21:00
(początek 13 grudnia) 

Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu
 

 
Zapraszamy na spotkania z mozaiką artystyczną. W tym bloku warsztatowym uczestnicy będą mogli zapoznać się z techniką przypominająca witraż. Polega ona na tym, że opracowany wzór przenosi się na odpowiednio przygotowane gliniane podłoże, które następnie tnie się na poszczególne kawałki w oryginalnych formach. Kawałki te są dwukrotnie wypalane - pierwszym razem, aby nadać im strukturę ceramiczną, drugim, aby po nałożeniu farb uzyskać efekt kolorowego szkliwa.

Warsztaty adresowane są zarówno do osób z doświadczeniem jak i początkujących.

Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały.
 
Warsztaty składać się będą z 7 spotkań 3-godzinnych, w środy w godz.18:00-21:00

Kalendarz spotkań:
13, 20 grudnia
3, 10, 17, 24 i 31 stycznia

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 7)
Koszt570 zł 


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań.
     
Warsztaty poprowadzi: Ewa Jankowska-Przepióra
 

 
 * * *
Złocenie w technice pulmentowej 
- poler, mat, satyna

6 - 7 października 2023 

piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00

Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu
 

 
Zapraszamy na weekendowe Warsztaty pozłotnicze. Ich celem jest zdobycie wiedzy z zakresu pozłacania na podłożu pulmentowym oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania złoceń na powierzchnia płaskich na ikonie (nimby, tła) w technice na mat, poler i satynę, z zastosowaniem zdobień wklęsłych - puncowania i grawerowania.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Książeczkę złota (25 płatków) oraz zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni.

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 420 zł


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


 
* * * 
Złocenie w technice pulmentowej 
- poler, mat, satyna
oraz 
Dekoracje złoceń: ornament wypukły 
  
24 - 25 listopada 2023
 
piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00

Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu


  
Zapraszamy na weekendowe Warsztaty pozłotnicze. Ich celem jest zdobycie wiedzy z zakresu pozłacania na podłożu pulmentowym oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania złoceń na powierzchnia płaskich na ikonie (nimby, tła) w technice na mat, poler i satynę, z zastosowaniem zdobień wklęsłych - puncowania i grawerowania.

Osoby, które już brały udział w warsztacie podstawowym z pozłotnictwa, będą mogły nauczyć się innych technik zdobienia złoceń jak tworzenie ornamentów wypukłych lanych gruntem na ikonie.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Książeczkę złota (25 płatków) oraz zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni.

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 420 zł

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


* * * 
Złocenie w technice pulmentowej 
- poler, mat, satyna
oraz 
Dekoracje złoceń: 
osadzanie kamieni na powierzchni złoconej

8 - 9 grudnia 2023
  
piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00

Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu


 
Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności pozwalających uczestnikom wykonać samodzielnie złocenie w technice pulmentowej na poler i mat z zastosowaniem zdobień na powierzchniach płaskich, nie tylko na ikonie. Podczas zajęć wykonamy zdobienia wykorzystując techniki takie jak grawerowanie na gruncie, puncowanie na warstwie gruntu i złota.

Osoby, które już brały udział w warsztacie podstawowym z pozłotnictwa, będą mogły nauczyć się innych technik zdobienia złoceń jak osadzanie kamieni szlachetnych i pereł na powierzchni złoconej dla podkreślenia kolorystyki i uzyskania efektu szlachetności.

Wykorzystanie kamieni szlachetnych kontrastujących ze złotym tłem daje efektowne rezultaty. Jest doskonałe do zdobień na aureolach, szatach postaci na ikonach a także na ramach do obrazów.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Książeczkę złota (25 płatków) oraz zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni.

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 420 zł


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.
  
Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową). 

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska

 
* * *
z cyklu: złote Anioły w mistrzowskim wykonaniu

"Anioł Zwiastowania - Fra Angelico 1450- 1455 r."

12 - 13 stycznia 2024

piątek, godz. 17:30-21:30; sobota, godz. 9:00-20:00
 
Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu

 
Zapraszamy na fascynującą podróż do świata włoskiego rzemiosła i sztuki.
Pod okiem mistrza pozłotnictwa, od lat pracującego w Muzeum Narodowym w Poznaniu, będzie można wykonać kopię Anioła autorstwa Fra Angelico złotem w pulmentowej technice pozłotniczej na poler i mat. 

W trakcie zajęć pogłębimy wiedzę na temat włoskiej tradycji pozłotniczej: 
- zapoznamy się i będziemy korzystać z kopii oryginalnych narzędzi z okresu średniowiecza i renesansu 
- poznamy stare traktaty pozłotnicze
- dokonamy analizy najlepszych przykładów złoceń na obrazach Fra Angelico, 

poszukując odpowiedzi na pytanie: jakich narzędzi i technik należy używać by uzyskać tak spektakularne efekty? 

Przez dwa dni w miłej, twórczej atmosferze masz szansę doświadczyć podróży w czasie, poznając tajniki renesansowego warsztatu pozłotniczego oraz zgłębiając arkana wiedzy i umiejętności w gronie pasjonatów. 

Twoja praca może zapoczątkować niezwykłą kolekcję Aniołów.

Będziemy pracować na podobraziu o wym. 15x15 cm.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Książeczkę złota (25 płatków) oraz zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni.

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 480 zł


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-21:30; sobota, godz. 9:00-20:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska 

 
   * * *  
Mała forma witrażowa 

20 stycznia 2024

w godz. 10:00-16:00
  
Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu
 
 
Zapraszamy na warsztaty wykonywania witrażu. Na zajęciach każdy dowie się, czym jest witraż, gdzie jest używany i jak należy go wykonać. Nauczmy się wycinać kolorowe szkło witrażowe za pomocą odpowiedniego noża, owijać poszczególne elementy taśmą witrażową oraz lutować je specjalną lutownicą. Nauczymy się wielu różnych drobiazgów ze sztuki witrażowej, aby móc samodzielnie wykonać i cieszyć się pięknym witrażem, który będziemy mogli umieścić we własnym domu lub obdarować nim osobę, która jest nam droga.
 
Każdy uczestnik wykona małą formę witrażową o wymiarach około 20 x 20 cm.

Podczas zajęć uczestnicy będą posługiwali się profesjonalnymi narzędziami warsztatowymi.


Liczba miejsc na warsztatach: 8 (grupa minimalna 6)
Koszt: 450 zł

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w sobotę 20 stycznia 2024 r. w godz. 10:00 - 16:00 w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań.

Warsztaty poprowadzą: Andrzej i Swietłana Slauk


* * *  
 
w Czerwińsku nad Wisłą

1 - 10 sierpnia 2023
  
 

Zapraszamy na X letni Plener ikonopisarski Drogi Ikony, który w tym roku rozpocznie się obiadem 1 sierpnia (wtorek) i zakończy obiadem 10 sierpnia (czwartek). Nastąpiła zmiana w dotychczasowym terminie ze względu na inne grupy i w tym roku nie mamy możliwości przyjazdu ani dzień wcześniej, ani pozostania dzień dłużej!

6 sierpnia, w niedzielę, zrobimy w wirydarzu wystawę naszych prac, dlatego każdy uczestnik powinien zabrać ze sobą co najmniej jedną skończoną ikonę do pokazania.

Pracujemy i mieszkamy w zespole klasztornym z XII wieku w gościnie u Ojców Salezjanów pod opieką Matki Bożej Czerwińskiej. Standard turystyczny: noclegi w pokojach kilkuosobowych, do dyspozycji łóżko, koc i poduszka – polecamy zabranie śpiworów lub pościeli; łazienki i prysznice wspólne. Kuchnia klasztorna serwuje trzy posiłki dziennie, a w kawiarence mamy kawę i herbatę. 

Dojazd oraz deski, materiały pozłotnicze, malarskie, pigmenty, pędzle etc.– we własnym zakresie. Zapewniamy medium do tempery, miłą atmosferę do pracy oraz dzielenie się wiedzą i umiejętnościami.

Temat: „Wierzę w Kościół Chrystusowy” to tegoroczne hasło duszpasterskie przypomina nam, że jesteśmy Kościołem jako rzeczywistością Bosko-ludzką, którą tworzymy razem ze Świętymi. Na ikonę można wybrać sobie patrona - Świętego, który wg nas najbardziej przysłużył się Kościołowi Chrystusowemu i jest nam po prostu bliski.

Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych to mało znane cudowne miejsce, które uzyskało tytuł „Pomnika Historii” i odzyskało – utracone po powstaniu styczniowym – prawa miejskie. Położone na uboczu, przy drodze z Warszawy do Płocka, stanowi piękne i doskonałe miejsce do twórczej pracy i wypoczynku. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia – znajdujące się na polskiej drodze św. Jakuba – odwiedzane jest przez pielgrzymki ze względu na słynną ikonę Matki Bożej Czerwińskiej oraz ciekawe zbiory pamiątek misyjnych Salezjanów. 

Codziennie można uczestniczyć w Mszy św. w Bazylice, a na indywidualną modlitwę mamy klasztorną kaplicę MB Ostrobramskiej. Zapraszamy do wspólnego doświadczenia modlitwy i pracy w gronie pasjonatów.

Zapisy wysyłając e-mail na adres: info.drogaikony@gmail.com

Koszt całego pleneru: 1100 zł
Pobyty jedno-trzydniowe po 130 zł za dobę.

Wpłata zaliczki 100 PLN w terminie podanym w mailu. Zaliczka jest rezerwacją miejsca na plenerze, stanowi opłatę za pierwszą dobę i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w plenerze.