Propozycje

Pracownia przy parafii św. Wincentego Pallotiego, ul. Skaryszewska 12 w Warszawie (Praga):
   
Pracownia Działań Twórczych przy Centrum Integracji Kulturalnej - Galeria U JEZUITÓW, ul. Dominikańska 8 w Poznaniu:
  
Warsztaty letnie 2017 

Zespół Szkół Drzewnych, ul. H. Lewandowicz 4 w Garbatce-Letnisko : 

Pracownia przy parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów): 
 



* * *

Ikona Chrystusa Pantokratora
kurs 1-stopnia

marzec - czerwiec 2017

6 sobót, g. 9.00-16.00
 (początek 11 marca)

(zapisy zamknięte)


Zapraszamy na semestralny sobotni kurs ikonopisania 1 stopnia. Będą to zajęcia praktyczne i teoretyczne połączone z modlitwą, wprowadzające w duchowy świat ikony.
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z praktycznymi podstawami warsztatu ikonopisarskiego: przygotowaniem farby temperowej wg tradycyjnych metod, elementami pozłotnictwa, i praktyką pisania ikony.

Kurs obejmuje 6 sobót, zajęcia w godzinach 9.00 - 16.00
(z godzinną przerwą na posiłek w trakcie zajęć)
Kalendarz spotkań:
11 marca, 1 kwietnia, 22
kwietnia, 13 maja, 3 czerwca, 10 czerwca 2017 r.

Liczba miejsc na warsztatach: 16 (grupa minimalna - 12 osób)
Koszt: 760 zł

W ramach opłaty uczestnicy otrzymają wszystkie potrzebne materiały do wykonania jednej ikony.

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 marca 2017 r.  
Pierwszeństwo zapisu mają osoby, które ukończyły przygotowawczy kurs rysunku.

  
Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty poprowadzą: Urszula Żakowska i Urszula Klimowicz




* * *

2-stopnia

marzecczerwiec 2017

 zajęcia: poniedziałki w godz.: 17.00 - 20.30
(początek zajęć 6 marca 2017)
 

Zapraszamy na kurs II stopnia rysunku przygotowującego do pisania ikon. Celem warsztatów jest zdobywanie umiejętności manualnych z rysunku oraz poznania zagadnień i zasad uniwersalnych kanonu ikony.

Na zajęciach II stopnia rysunku będą obejmowały:
 • krótkie wprowadzeń z historii sztuki dotyczące genezy opracowywanych przedstawień
 • zajęcia manualne obejmujące następujące ćwiczenia: wprawki, kompozycje, geometria, proporcje i światłocień.

Przewidziane tematy zajęć rysunkowych:
 • Chrystus Emmanuel
 • Grupa Dessis
 • Matka Boża (ujęcie 3/4 w odwrocie głowy)
 • Wizerunki Matki Bożej bez dzieciątka
 • Wizerunki Matki Bożej z dzieciątkiem
 • przedstawienie Matki Bożej Hodegetrii
 • przedstawienie Matki Bożej Eleussy
Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały.

Terminy zajęć - poniedziałki w godz. 17:00-20:30
6, 13, 20, 27 marca; 3, 10, 24 kwietnia; 8, 15, 22, 29 maja; 5, 12, 19 czerwca 2017r.



Liczba miejsc na warsztatach: 14 (grupa minimalna - 7 osób)
Koszt: 560 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 lutego 2017 r.
 
Zajęcia odbywać się będą w sali św. Judy Tadeusza przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty prowadzi: Elżbieta Cyganek



* * *

Święty Jerzy

styczeń marzec 2017
  
4 spotkania weekendowe
piątek w godz. 17.00- 21.00
sobota w godz. 10.00- 18.00


(początek 20 stycznia 2017)


Zapraszamy na warsztatowe spotkanie z ikoną św. Jerzego. Święty Jerzy należy do najbardziej znanych świętych, zarówno w Kościele Wschodnim jak i Zachodnim. Mimo, iż zachowały się o nim nikłe dane biograficzne, mamy bardzo liczne i wczesne świadectwa jego kultu. Jerzy prawdopodobnie pochodził z Kapadocji. Jego rodzice byli chrześcijanami, a ojciec zginął śmiercią męczeńską. Jerzy jako ochotnik wstąpił do legionów rzymskich, gdzie osiągnął wysoką pozycję trybuna. W czasie rządów cesarza Dioklecjana był zmuszany do prześladowania chrześcijan. Gdy sprzeciwił się cesarzowi i odmawiał złożenia ofiary bóstwom rzymskim spotkały go bardzo długie i dotkliwe tortury, a w końcu śmierć. Szybko rozprzestrzeniał się jego kult, wkrótce Jerzy stał się m. in. patronem rycerzy i wojska, a także harcerzy i rolników. W ikonografii św. Jerzy przedstawiany jest często w walce ze smokiem. Źródłem tych przedstawień są legendy rozpowszechnione w średniowieczu, które przybyły do Europy podczas krucjat. Według nich św. Jerzy miał obronić miasto przed dręczącym je smokiem. Dzięki temu wdzięczni mieszkańcy porzucili pogaństwo i przyjęli chrzest.

Na warsztatach zajmiemy się ikoną św. Jerzego. W trakcie pisania ikony będziemy poznawać jej historię, symbolikę i teologię.

Zajęcia przeznaczone są dla osób po II stopniu ikonopisania.

Będziemy pracować na podobraziach o wymiarach 30 cm x 40 cm ( lub innych po uzgodnieniu z prowadzącym). Podobrazie zagruntowane i wyszlifowane będą płatne osobno. Podobrazie i złoto będzie można kupić bezpośrednio na warsztatach.
 
Warsztaty obejmą 4 spotkania weekendowe:  piątek w godz. 17.00- 21.00 i sobota w godz. 10.00- 18.00 

Terminy spotkań: 20-21 stycznia, 10-11 luty, 3-4 marca, 10-11 marca
   
Liczba miejsc na warsztatach: 8 
Koszt: 660 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 stycznia 2017 r.  
  
Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty prowadzi: ks. Mateusz Orłowski SJ



* * *

Zwiastowanie Pańskie

kwiecień czerwiec 2017
  
5 spotkań weekendowych
piątek w godz. 16.30- 21.30
sobota w godz. 10.00- 18.00


(początek 7 kwietnia 2017)

  
"Dzisiaj zbawienia naszego początek i odwiecznej objawienie tajemnicy, Syn Boży staje się Synem Dziewicy i Gabriel łaskę zwiastuje. Przeto i my wraz z nim Bogurodzicy zaśpiewajmy: Raduj się, Łaski Pełna, Pan z Tobą!"

Uroczystość „Zwiastowania Pańskiego” w całej swojej głębi dotyka istotnej zmiany, jaka zachodzi w toczącej się historii zbawienia. To święto Wcielenia Bożego Słowa. Do tej pory Bóg był kimś dalekim, kimś kto porozumiewał się z ludźmi przez aniołów, wizje prorockie, przepisy prawa Mojżeszowego. Wszystko to miało przybliżyć człowieka do Boga. W momencie zwiastowania to Bóg sam przybliża się do człowieka, Bóg staje się człowiekiem. Maryjne „fiat” jest przyjęciem daru Zbawienia, jaki Bóg zaplanował wobec całego rodzaju ludzkiego. Od tego momentu głównym starającym się o uwolnienie z grzechów nie jest już sam człowiek, ale Bóg. Człowiek zaś przyjmuje na siebie rolę narzędzia w rękach Boga. Zwiastowanie, które ukazuje Ewangelia, to wypełnienie zapowiedzianego przez proroka Izajasza przyjścia Emmanuela, którego pocznie i porodzi Dziewica. Syn Boży składa dobrowolną ofiarę, przyjmując ciało ludzkie, aby spełniła się wola Boża, zbawienie człowieka...

Na tych warsztatach zajmiemy się medytacją ikonograficzną „Zwiastowania Pańskiego”. Zdobędziemy wiedzę teoretyczną i ikonograficzną na temat ikony Zwiastowania. Zajęcia przeznaczone są dla osób po II stopniu ikonopisania, które chcą doskonalić i pogłębiać swoje umiejętności , zyskać wiedzę na temat nowej symboliki i możliwość wspólnej pracy nad nad ikoną „Zwiastowania ” 


Będziemy pracować na podobraziach w formie dyptyku o wymiarach 40 cm na 55 cm. Podobrazie zagruntowane i wyszlifowane płatne osobno. Podobrazie i złoto będzie można kupić bezpośrednio na warsztatach.

Terminy spotkań: 7-8 kwietnia , 21-22 kwietnia , 12-13 maja , 2-3 czerwca , (jedynie sobota) 10 czerwca 2017 r.
 
piątek, g.16.30 - 21.30; sobota, g. 10.00 - 18.00 (z przerwą obiadową)
   
Liczba miejsc na warsztatach: 8 
Koszt: 780 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com




Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 marca 2017 r.  
  
Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty prowadzi: Joanna Zabagło



* * *

Złocenie na pulment
w technice na mat i na pole
kurs 1-stopnia

17-18 marca 2017

pt. 17.30-20.30
sb. 10.00-18.00


Warsztaty pozłotnicze pozwolą poznać technikę złocenia na pulment. Jest to technika tradycyjna, która pozwala wykonanie złoceń zarówno matowych jak i polerowanych. Połączenie jednych i drugich daje bardzo ciekawe, przestrzenne rezultaty.

Warsztaty te przeznaczone są dla osób, które dotychczas nie miały styczności z tą metodą złocenia albo są początkujące.


Celem kursu ma być zapoznanie się uczestników z materiałami, sposobem wykonania pulmentu i nakładania go na powierzchnie przeznaczone pod złocenia. Poza tym założeniem kursu jest zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami pozłotniczymi takimi jak: poduszka pozłotnicza, nóż do krojenia złota, pędzel transferowy oraz agat do polerowania złota. W konsekwencji, kursanci wykonują złocenia wybranych przez siebie ikon. Złocenia te maja zawierać w sobie powierzchnie matowe i polerowane w postaci ornamentu z elementami puncowania. 
Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com

   

Liczba miejsc na warsztatach: 10 osób (min. ilość uczestników - 6 osób)
Koszt: 290 zł

Zapewniamy profesjonalne zestawy do pozłotnictwa potrzebne do wykonania złoceń, oraz wszystkie materiały, oprócz deski płatnej osobno (koszt deski zagruntowanej, format 25x30 cm lub 20x30cm - ok. 90 zł). Na warsztatach można będzie zakupić książeczkę złota płatkowego (cena uzależniona od aktualnych cen złota, ok. 150 zł).
 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 marca 2017 r.
 
Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty prowadzi: Gabriela Janik

 
* * *

Złocenie na pulment
w technice na mat i na poler (ornament)
kurs 2-stopnia

19-20 maja 2017

pt. 17.30-20.30
sb. 10.00-18.00



Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze 2. stopnia wprowadzające w technikę wykonania ornamentów oraz ich pozłoceniu. Ornamenty te będą wykonywane w obrębie tła ikony, według zaproponowanych wzorów. Celem kursu ma być zapoznanie uczestników z zaawansowanymi technikami pozłotniczymi oraz posługiwania się potrzebnymi do tego narzędziami, w tym specjalistycznymi puncami pozłotniczymi.

Warsztaty te przeznaczone są dla osób, które ukończyły 1-stopień warsztatów pozłotniczych bądź miały styczność z metodą złocenia na pulment.

Zapewniamy profesjonalne zestawy do pozłotnictwa potrzebne do wykonania złoceń.
 
Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com

   
Liczba miejsc na warsztatach: 10 osób (min. ilość uczestników - 6 osób)
Koszt: 290 zł

Zapewniamy profesjonalne zestawy do pozłotnictwa potrzebne do wykonania złoceń, oraz wszystkie materiały, oprócz deski płatnej osobno (koszt deski zagruntowanej, format 25x30 cm lub 20x30cm - ok. 90 zł). Na warsztatach można będzie zakupić książeczkę złota płatkowego (cena uzależniona od aktualnych cen złota, ok. 150 zł).
 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12 maja 2017 r.
 
Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów).

Warsztaty prowadzi: Gabriela Janik


    
* * *
   
2-stopnia

 
marzec - czerwiec 2017

 zajęcia: w poniedziałki w godz. 10.00-14.00
(początek zajęć 6 marca 2017)
 

Zapraszamy na kurs II stopnia rysunku przygotowującego do pisania ikon. Celem warsztatów jest zdobywanie umiejętności manualnych z rysunku oraz poznania zagadnień i zasad uniwersalnych kanonu ikony.

Na zajęciach II stopnia rysunku będą obejmowały:
 • krótkie wprowadzeń z historii sztuki dotyczące genezy opracowywanych przedstawień
 • zajęcia manualne obejmujące następujące ćwiczenia: wprawki, kompozycje, geometria, proporcje i światłocień.

Przewidziane tematy zajęć rysunkowych:
 • Chrystus Emmanuel
 • Grupa Dessis
 • Matka Boża (ujęcie 3/4 w odwrocie głowy)
 • Wizerunki Matki Bożej bez dzieciątka
 • Wizerunki Matki Bożej z dzieciątkiem
 • przedstawienie Matki Bożej Hodegetrii
 • przedstawienie Matki Bożej Eleussy
Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały.

Terminy zajęć - poniedziałki w godz. 10:00-14:00
6, 13, 20, 27 marca; 3, 10, 24 kwietnia; 8, 15, 22, 29 maja; 5 czerwca 2017r.

 
Liczba miejsc na warsztatach: 14 (grupa minimalna - 7 osób)
Koszt: 560 zł

Zainteresowani proszeni są o pobranie i elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go e-mailem na adres: info.drogaikony@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w mailu konto. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 lutego 2017 r.

Zajęcia odbywać się będą w sali parafialnej przy Parafii św. Wincentego Pallotiego, ul. Skaryszewska 12 w Warszawie (Praga)

Warsztaty prowadzi: Elżbieta Cyganek
 



* * *

2-stopnia

Bogurodzica
ikona w typie Hodegetria i Eleusa

6-12 lutego 2017 r.
Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy
 

 
Zapraszamy na warsztaty ikonopisania w temacie przedstawień Bagurodzicy - Maryi Bożej Rodzicielki. Ikona Maryjna zajmuje drugie - po ikonie Chrystusa - miejsce w hierarchii ważności obrazu. W teologicznym i symbolicznym znaczeniu przedstawień Bogurodzicy zawarty jest sens ikony jako obrazu objawiającego.

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z podstawami duchowości, estetyki oraz praktyką właściwego wykonywania ikon Maryjnych. Każda osoba w ramach spotkań wykona jedną ikonę, przedstawienie Maryi z Dzieciątkiem, w typie Hodegetria lub Eleusa - w ujęciu popiersia.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które ukończyły kurs podstawowy ikonopisania, tj. 1. stopnień w pracowni "Droga Ikony”, w Pracowni Działań Twórczych (Galeria U Jezuitów) lub w innych ośrodkach ikonopisania.

Uczestnicy powinni być wyposażeni w zestaw podstawowy do ikonopisania (tj. z kursu 1-stopnia: podstawowy zestaw pigmentów, pędzelki, moździerz, paleta malarska).

Organizatorzy zapewniają następujące materiały warsztatowe: zagruntowane podobrazie o wym. 35x30 cm, uzupełniający zestaw pigmentów, materiały pozłotnicze. 
 
Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 10)
Koszt uczestnictwa: 
1350 zł w pok. 1-osob. z pełnym wyżywieniem
1270 zł
w pok. 2-osob. z pełnym wyżywieniem
1000 zł bez noclegów z obiadami

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

            Pobierz formularz zgłoszeniowy - ikona 2-st

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty 650 zł na podane w mailu konto. Pozostała część kwoty będzie rozliczana na miejscu.

Przyjmowanie zgłoszeń do 30 stycznia 2017 r.

Warsztaty odbędą się w
Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC)
ul. Olecka 30
04-984 Warszawa Falenica
  
Zajęcia rozpoczną się 6 lutego o godz. 10.00 i zakończą 12 lutego obiadem o godz. 13.00.

Warsztaty poprowadzą: o.Jacek Wróbel SJ i Joanna Zabagło



* * *


złocenie w technice pulmentowej - poler, mat, satyna
    warsztaty weekendowe

3-4 lutego 2017
piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00

 

Zapraszamy na weekendowe Warsztaty pozłotnicze (kurs podstawowy). Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy z zakresu pozłacania na podłożu pulmentowym oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania złoceń na powierzchnia płaskich na ikonie (nimby, tła) w technice na mat, poler i satynę.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych. Złoto i zagruntowane podobrazie stosowane podczas zajęć będzie można zakupić osobno w pracowni: cena książeczki około 140 złotych; podobrazie płaskie szpongowane 25x30 cm - 90 zł.
 
Liczba miejsc na warsztatach: 12 (grupa minimalna 7)
Koszt: 290 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

            Pobierz formularz zgłoszeniowy - pozłotnictwo-weekend

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.


Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych, ul. Dominikańska 8 w Poznaniu:
3 lutego, w piątek, w godz. 17:30-20:30 oraz 4 lutego, w sobotę, w godz. 10:00-18:00 (z 1-godzinną przerwą).

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska
   




* * *
 
Bogurodzica
ikona w typie Hodegetria i Eleusa

kurs 2-stopnia

luty - czerwiec 2017
 wtorki, w godz. 18.00-21.00

(początek zajęć 21 lutego)
 

 
Zapraszamy na warsztaty ikonopisania w temacie przedstawień Bagurodzicy - Maryi - Bożej Rodzicielki. Ikona Maryjna zajmuje drugie - po ikonie Chrystusa - miejsce w hierarchii ważności obrazu. W teologicznym i symbolicznym znaczeniu przedstawień Bogurodzicy zawarty jest sens ikony jako obrazu objawiającego.

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z podstawami duchowości, estetyki oraz praktyką właściwego wykonywania ikon Maryjnych. Każda osoba w ramach spotkań wykona jedną ikonę, przedstawienie Maryi z Dzieciątkiem, w typie Hodegetria lub Eleusa - w ujęciu popiersia.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które ukończyły kurs podstawowy ikonopisania, tj. 1. stopnień w pracowni "Droga Ikony”, w Pracowni Działań Twórczych (Galeria U Jezuitów) lub w innych ośrodkach ikonopisania.

Organizatorzy zapewniają następujące materiały warsztatowe: podobrazie, dodatkowy zestaw pigmentów oraz materiały pozłotnicze. Uczestnicy powinni być wyposażeni we własny zestaw podstawowy do ikonopisania (z kursu 1-stopnia).
 
Liczba miejsc na warsztatach: 16 (grupa minimalna 12)
Koszt: 650 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

            Pobierz formularz zgłoszeniowy - ikona 2-st

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbywać się będą we wtorki (14 spotkań), w godz. 18.00-21.00 w Pracowni Działań Twórczych, ul. Dominikańska 8 w Poznaniu.

Rozpoczęcie zajęć 21 lutego 2017 r. 

Warsztaty poprowadzi: o.Jacek Wróbel SJ




* * *
 
Pismo łacińskie
cz. 2 - Rotunda
 
marzec-kwiecień 2017
środy, w godz. 18.00-21.00

(początek zajęć 8 marca)
 

     
W roku szkolnym 2016 / 2017 zapraszamy na cykl czterech kursów kaligrafii łacińskiej CZARNA LITERA, poświęconych odmianom pisma gotyckiego. Będą to Textura Quadrata i Rotunda w pierwszym semestrze, Fraktura i Bastarda w drugim semestrze.


Kolejny, drugi cykl zajęć  CZARNA LITERA poświęcony będzie zaokrąglonemu  krojowi pisma o nazwie Rotunda (z łaciny - okrągła), którym posługiwali się skrybowie  południowej Francji, Hiszpanii i Włoch. Inne nazwy tego pisma to Gotycka Rotunda,  Półgotyk, Okrągły Gotyk. Łacińska nazwa to  ‘littera bononiensis’.  W porównaniu do Gotyku, używanego przez skrybów północnej Europy, Rotunda  charakteryzuje się większą dynamiką, zamiłowaniem do łukowych pociągnięć i szerokich liter, jest pismem czytelnym, najczęściej pisanym w dużej skali. Rotunda jest nam znana głównie z traktatów prawniczych i ksiąg liturgicznych o wielkich rozmiarach,  często przeznaczonych dla śpiewu.

Rotundzie towarzyszą inicjały pięknie zdobione misternym, delikatnym filigranem, który zachwyca koronkowymi splotami cieniutkich linii i charakterystycznych motywów roślinnych. Pomocą i wzorem będzie dla nas piętnastowieczne Antifonarium. Zaczniemy od ćwiczeń płaskim pędzlem podstawowych pociągnięć oraz  minuskuł Rotundy w dużej skali,  potem zmienimy narzędzie na stalówkę i zmniejszymy skalę pisma. Będziemy ćwiczyć pisanie alfabetu w kole i próbować opanować niektóre majuskuły, które nie należą do najłatwiejszych..

Zwieńczeniem 5-spotkaniowych warsztatów będzie wykonanie pracy końcowej - tekstu napisanego Rotundą w kole lub tekstu z filigranowym  lub innym  inicjałem w stylu Rotundy.

Warsztaty przeznaczone są dla osób początkujących oraz średnio zaawansowanych w sztuce kaligrafii.

Każdy uczestnik będzie pracował w swoim własnym tempie, przy wsparciu i wskazówkach prowadzącej. Wiedza i umiejętności przyswojone na ścieżce  koncentracji i wytrwałych ćwiczeń pozwolą w dalszym etapie na posługiwanie się pięknym pismem o indywidualnych cechach i tworzenie własnych projektów.

Organizatorzy zapewniają niezbędne materiały warsztatowe
 
Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 8)
Koszt: 380 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia składają się z 5 spotkań 3-godzinnych: 8 III, 15 III, 22 III, 29 III, 5 IV.

Odbywać się będą w środy, w godz. 18.00-21.00 w Pracowni Działań Twórczych, ul. Dominikańska 8 w Poznaniu.

Rozpoczęcie zajęć 8 marca 2017 r. 


Warsztaty poprowadzi: Barbara Wilińska



* * *

techniki złoceń
kurs 1-stopnia
 
luty - marzec 2017
czwartki, w godz. 18.00-21.00

(początek zajęć 23 lutego)

 
Zapraszamy na warsztaty pozłotnicze 1-stopnia: techniki pozłotnicze. Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy z zakresu złoceń w różnych technikach oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania pozłoty na ikonie, ramie do obrazu i gipsowym odlewie. Spotkania będą obfitowały w liczne przykłady i technik pozłotnictwa oraz będą okazją do ich zastosowania podczas szeregu ćwiczeń, w trakcie których uczestnicy poznają praktycznie historię pozłotnictwa oraz zostaną wprowadzeni w podstawy materiałoznawstwa.

Podczas wielogodzinnych ćwiczeń będzie można zdobyć umiejętność złocenia płatkami złota na poler i mat w technikach historycznych i współczesnych: na pulment, złocenie na mikstion, złocenie mieszane, na mordant, na lakier, na assist, złocenie i srebrzenie proszkiem na poler, złocenie na instacol. Program zajęć zawiera również: pracę z różnymi rodzajami złota, poznanie technik historycznych i współczesnych kładzenia gruntu i ucierania pulmentu, postarzanie złoceń przez patynowanie i przecieranie, zapoznanie się z narzędziami stosowanymi do złoceń, poznanie problematyki renowacji złoceń oraz zabezpieczanie złoceń i srebrzeń lakierami.

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję, dla poszerzenia swojego doświadczenia i wiedzy, do odwiedzenia Pracowni Konserwacji Ram i Pozłotnictwa Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Zajęcia zakończą się wykonaniem samodzielnej pracy pozłotniczej zawierającej dwie techniki złoceń.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych oraz materiałów warsztatowych. Złoto stosowane podczas zajęć będzie można zakupić osobno w pracowni (cena 1 książeczki złota - 25 płatków - ok. 140 zł).
 
Liczba miejsc na warsztatach: 12 (grupa minimalna 7)
Koszt: 550 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

            Pobierz formularz zgłoszeniowy - pozłotnictwo-1-st

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia składają się z 6 spotkań 3-godzinnych: 23 II, 2 III, 9 III, 16 III, 23 III, 30 III. 

Odbywać się będą w czwartki, w godz. 18.00-21.00 w Pracowni Działań Twórczych, ul. Dominikańska 8 w Poznaniu.

Rozpoczęcie zajęć 23 lutego 2017 r. 

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


* * *

św. Jan Chrzciciel - Poprzednik
 
10 - 16 lipca 2017
Garbatka-Letnisko



Zapraszamy do udziału w plenerowych warsztatach ikonopisania  temacie ikony św. Jana Chrzciciela, zwanego w tradycji wschodniej Poprzednikiem. Ikonografia św. Jana Chrzciciela stanowi bogate źródło chrześcijańskiej teologii oraz liturgii, a sama postać św. Jana uważana jest za kluczową w rozumieniu kontynuacji Objawienia i przejścia od Starego do Nowego Testamentu za sprawą wcielenia Syna Bożego...

Na warsztatach podejmiemy pracę nad wariantem frontalnym-półpostaciowym przedstawień św. Jana Chrzciciela, ukazywanego jako Proroka i Zwiastuna (Poprzednika) ogłaszającego przyjście Zbawiciela.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które ukończyły warsztaty ikonopisania 2-stopnia.

Pracować będziemy na podobraziach o wymiarach 41x30 cm. Każdy uczestnik w ramach opłaty za warsztaty otrzyma jedno zagruntowane podobrazie oraz materiały teoretyczne.

Wszystkie inne materiały malarskie i pomocnicze - pigmenty, pędzle, paletę, moździerz i inne - uczestnik przywozi z sobą.

W ramach programu warsztatów przewidziane jest wykonywanie pozłoty techniką studyjną (szlakmetal na mikstion akrylowy - zapewnia je organizator). Dla chętnych istnieje możliwość wykonania pozłoty prawdziwym złotem w technikach na mikstion tłusty lub pulment, jednakże pod warunkiem samodzielnego uprzedniego zaopatrzenia się w potrzebne materiały.

Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 14)
Koszt warsztatów z pobytem i wyżywieniem: 1150 zł

Możliwe są również następujące warianty udziału w warsztatach:
bez noclegów + pełne wyżywienie: 1010 zł
bez noclegów + obiad: 880 zł
bez noclegów i bez wyżywienia: 750 zł

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (pokoje 3-osobowe, 2 łazienki w korytarzu) oraz wyżywienie w szkolnej stołówce (dobre, domowe jedzenie). Opcjonalnie, istnieje możliwość noclegów w kwaterach prywatnych na terenie Garbatki. Szczegółowych informacji udzielamy na prośbę zainteresowanych.


W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

            Pobierz formularz zgłoszeniowy

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 750 zł na podane w e-mailu konto.

Warsztaty odbędą się w ośrodku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko, ul. H. Lewandowicz 4; 26-930 Garbatka Letnisko. (Sprawdź na mapie)

Zajęcia rozpoczną się w poniedziałek, 10 VII, o godz. 10:00 i zakończą w niedzielę, 16 VII, obiadem o godz. 13.00.
Zjazd uczestników w niedzielę, 9 VII, w godz. 17:00 - 21:00 (dla osób, które wybrały nocleg w internacie)

Warsztaty poprowadzą: o.Jacek Wróbel SJ i Przemysław Juszczak



* * *

św. Michał Archanioł
 
17 - 23 sierpnia 2017
Parafia św. Szczepana w Warszawie

(zapisy zamknięte) 

Zapraszamy do udziału w intensywnych, sześciodniowych warsztatach ikonopisania pod kierunkiem mistrza i nauczyciela ikonografii z Grecji. - Theodorosa Papadopoulosa. Poznajcie krok po kroku, jak w starożytnej, greckiej technice powstaje ikona św. Michała Archanioła.
Odkryjcie na nowo tradycję ikony, jej teologię i ducha modlitwy – niezwykłe miejsce spotkania z Bogiem.

Zapraszamy osoby po kursie podstawowym (1-go stopnia) i zaawansowane, które pragną rozwinąć swoje umiejętności.
Warsztaty prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.
 
Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 14)
Opłata za kurs wynosi 300 EUR + 660 PLN i obejmuje większość materiałów, w tym zagruntowaną deskę, pigmenty i pędzle.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o jak najwcześniejsze zgłoszenia.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:
język polski - Urszula Klimowicz: info.drogaikony@gmail.com
język angielski - Anna Przybycińska: aprzybyc@outlook.com

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na powyższy adres.

            Pobierz formularz zgłoszeniowy

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbywać się będą w pracowni Drogi Ikony przy Parafii św. Szczepana, ul. św. Szczepana 1 w Warszawie (Mokotów) od 17 do 23 sierpnia w godz. 9:00-16:30. Niedziela 20 sierpnia 2017 będzie dniem wolnym.

Warsztaty poprowadzi: Theodoros Papadopoulos


linka