wtorek, 10 czerwca 2014

Ikony - ręką dziecka i nie tylko - uczynione

W dniu 8 czerwca 2014 r. odbyło się otwarcie niecodziennej wystawy ikon zatytułowanej „Ku prawdziwemu pięknu”. Otwarcia wystawy dokonał Jego Ekscelencja Jewhen Popowicz - Biskup pomocniczy Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Cerkwi Greckokatolickiego w Polsce z udziałem duchowieństwa i licznie zebranych miłośników sztuki sakralnej. Ekspozycja prezentowana została w sali parafialnej przy cerkwi greckokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Giżycku.Wystawę zorganizowała, przy współpracy parafian, s. Olena Mańkut SNMP, absolwentka warsztatów ikonopisarskich prowadzonych przez Drogę Ikony. Zaprezentowane zostały na niej ikony powstałe podczas warsztatów ikonograficznych prowadzonych przez siostrę Olenę w latach 2010 - 2014, w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku, Zespole Szkół w Pozezdrzu, przy Parafii Trójcy Świętej w Giżycku oraz w Klasztorze Opieki Matki Bożej Sióstr Służebnic NMP w Kruklankach.

Autorami prac są dzieci, młodzież i dorośli oraz prowadząca warsztaty. Spośród 40-tu uczestników warsztatów- 32 to uczniowie Szkół podstawowych i Gimnazjum. Najmłodsza z nich Ania Izdebska, mieszkanka Olsztyna, swoją pierwszą ikonę namalowała w wieku 7 lat w Klasztorze Sióstr Służebnic NMP w Kruklankach.
 

Ikony eksponowane na wystawie

Pierwsza grupa młodych artystów rozpoczęła swą pracę nad ikoną we wrześniu 2010 roku w sali parafialnej istniejącej przy cerkwi. Zajęcia ikonopisarskie były kontynuowane i miały dwojaki charakter: warsztatów albo rekolekcji z pisaniem ikon. Niektórzy uczestnicy warsztatów brali udział w nich wielokrotnie i wykonali po kilka ikon. Do takich osób należą: Agata Szełemej, uczennica ІІ klasy Gimnazjum w Giżycku oraz Karolina Szumlańska, uczennica III klasy Gimnazjum w Bystrym. Obie uczennice prezentowały po cztery swoje ikony.

Wystawa ikon gromadzi 67 eksponatów. Większość z nich została wykonana techniką tempery z zastosowaniem żółtka na zagruntowanej desce. Tematyka ikon są wizerunki Jezusa Chrystusa (typ ikonograficzny Mandylion i Pantokrator), Bogurodzica w swych wizerunkach (Eleusy, Hodegetrii, Pneumatofory i Matki Boża Ostrobramskiej) oraz wizerunki Archanioła Gabriela i świętych: Jozafata, Jana Chryzostoma, Jana Damasceńskiego i proroka Eliasza. 
Ekspozycja odznacza się również walorami edukacyjnymi, gdyż w pomieszczeniu rozmieszczono plansze z podstawowymi informacjami dotyczącymi warsztatu ikonopisania, kanonu w ikonie, roli ikonopisa w tworzeniu ikony oraz jej symboliki i znaczenia w chrześcijańskim świecie.
Wystawę ikon dopełnia inna wystawa prac malarskich pt. „Okiem przyrody”, autorstwa Marty Pietnoczka licealistki z Giżycka. Technika wykonania prac jaka stosowała Marta to: akwarela, akryl i tusz.

Obie wystawy wzbudziły zainteresowanie widzów i podziw kunsztem malarskim młodych artystów. Niewątpliwie tytuł wystawy „Ku prawdziwemu pięknu..” odzwierciedla tęsknotę człowieka za ideałem oraz wartościami, które uszlachetniają człowieka. Do nich należą dobro, prawda i piękno jako trzy wartości najwyższe. Ikona prezentuje nie tyle materialne, co przede wszystkim duchowe piękno, uczestnicząc zarazem w Pięknie absolutnym, w Bogu.
 


Autorzy ikon wraz z s. Oleną

Każdy artysta, choćby ten najmłodszy, przez swój akt twórczy ukazuje podobieństwo natury człowieka do dzieła Stwórcy, gdyż „na obraz i podobieństwo” zostaliśmy stworzeni. Ponadto dzięki swojej pracy pomnaża talenty, dzieląc się nimi z odbiorcami jego dzieł.
Wystawa potrwa do 19 czerwca. Dostępna jest po Mszach świętych.


Tekst i zdjęcia: s. Olena Mańkut SNMP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.