środa, 18 grudnia 2019

Relacja z warsztatów „Św. Mikołaj Cudotwórca"

 
Same twe dzieła zaprawdę ukazały Cię twej owczarni, jako prawidło wiary, wzór pokory, nauczyciela wstrzemięźliwości.
Dlatego pokorą zyskałeś wielkość, ubóstwem - bogactwo,
Ojcze święty, Mikołaju, błagaj Chrystusa Boga, aby zbawione były dusze nasze.
  


Warsztaty tematyczne „ Święty Mikołaj Cudotwórca” odbywały się w trybie 4 spotkań weekendowych w okresie od 11 października do 7 grudnia 2019 r., w pracowni Drogi Ikony w Warszawie.

Motto powyższe i litania do Świętego Mikołaja rozpoczynały każde warsztatowe spotkanie.
Warsztaty prowadziła Pani Joanna Zabagło, która przygotowała dla uczestniczek obszerne i ciekawe materiały na temat  Świętego Mikołaja biskupa który urodził się w Patra w Azji Mniejszej około 270 roku a zmarł po długich latach błogosławionych rządów 6 grudnia między rokiem 345 a 352 w Mirze Licyjskiej. Jego ciało spoczywa w grobowcu w bazylice w Bari w południowej Italii.

Przygotowane materiały i  omawianie ich na wstępie zajęć warsztatowych pomogły nam nie tylko przybliżyć postać tego wielkiego Świętego ale także zrozumieć wybór tematu ikony.
Podzielę się zdobytymi podstawowymi informacjami o przedmiotowej ikonie.

Gdy popatrzymy na ikonę - czyli religijny obraz przedstawiający Świętego, ale nie w sposób duchowy, nie portretowy, nie cielesny, lecz symboliczny - to widzimy, że święty Mikołaj zawsze prawą ręką błogosławi zaś w lewej trzyma księgę Ewangelii. Tak przedstawia się wszystkich świętych biskupów.

Drugim atrybutem jest omoforion (bizantyjski odpowiednik łacińskiego paliusza). Jest to biały szeroki pas z krzyżem na ramionach, na piersiach i na plecach. Pasy te (omoforiony) tkano z owczej wełny jako symbol owcy, którą pasterz (biskup) bierze na ramiona.
Arcybiskup Miry w Licji (Azja Mniejsza). Za życia zasłynął ze szczodrości wobec swych wiernych oraz łagodności i pokory. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, reprezentujących jeden z najznakomitszych rodów mieszczańskich. Urodził się po bardzo długim czasie oczekiwania na potomstwo. Za zgodą rodziców wybrał sobie stan duchowny. Do stanu duchownego przygotowywał go stryj. Według tradycji Mikołaj był opiekunem m. in. ubogich oraz uczonych, piekarzy, kupców, żeglarzy, złodziei, więźniów, młodych panien. Jest patronem dzieci. W sztuce kościoła wschodniego przedstawiany jest jako starzec z krótką siwą brodą, w stroju biskupa, trzymający ewangelię. Imię Mikołaj to słowiańska wersja greckiego "nike-laos"co oznacza „zwycięzca ludu”.
Z legend i opowieści wyłania się niezwykła postać człowieka o wielkim sercu, który do dziś w tajemniczy sposób przynosi dzieciom prezenty.

Przystępując do pracy nad ikoną, miałyśmy do wyboru 4 wersje  przedstawienia pół postaciowego  Świętego Mikołaja.

Prowadząca pozostawiła nam swobodę wyboru sposobu przedstawienia i ikona każdej z uczestniczek jest w rezultacie „inna w swej kolorystyce,  co można stwierdzić na zdjęciach ukończonych ikon.
Od strony warsztatowej, dla mnie osobiście największy problem stanowiło zgranie kolorystyczne na ikonie. Nieocenione były w tym przedmiocie  wskazówki i pomoc naszej Prowadzącej, szczególnie przy ustalaniu kolorów i zestawieniu barw. Uczestniczenie w tych warsztatach pogłębiło moja wiedzę teoretyczną i ikonograficzną na temat tego wielkiego Świętego.

Jestem bardzo wdzięczna Prowadzącej za wybór tematu, doskonałe przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów - we wspaniałej twórczej (jak zwykle u Joanny Zabagło) atmosferze, a pozostałym uczestniczkom - za wspólną pracę, dyskusje  i życzliwość, co zaowocowało ukończeniem naszych ikon podczas warsztatów.tekst: Jolanta
foto: Joanna Zabagło

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.