czwartek, 26 listopada 2015

Chrzest Pański - nowe warsztaty tematyczne

Od grudnia 2015 do marca 2016 r. zapraszamy na kolejne warsztaty tematyczne: ikona Chrztu Pańskiego.


W Kościele Rzymskokatolickim Święto Chrztu Pańskiego obchodzimy w pierwszą niedzielę po Uroczystości Objawienia Pańskiego (potocznie zwanej uroczystością Trzech Króli). W Kościele Wschodnim natomiast Chrzest Pana Jezusa jest Świętem Objawienia Pańskiego, stąd też ikona Chrztu bywa nazywana ikoną Epifanii, lub też ikoną Teofanii.

Chrzest w rzece Jordan stanowi początek publicznej działalności Jezusa, a jednocześnie  jest objawieniem całej Trójcy Świętej. Jest to także wypełnienie misji Jana Chrzciciela, który pierwszy rozpoznał w Jezusie zapowiadanego Mesjasza. Jezus zanurza się w wody Jordanu zapowiadając przyjęcie naszych grzechów na krzyżu. Jest to gest pełen pokory, w którym Bóg staje na równi z grzesznikami. Dla chrześcijan chrzest jest początkiem nowego życia, powtórnymi narodzinami z „wody i Ducha Świętego”.  Chrzest odnawia w nas obraz i podobieństwo Boże, włącza w życie Trójcy Świętej i we wspólnotę Kościoła.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które ukończyły kursy ikonopisania 1 i 2 stopnia. Poprowadzi je ks. Mateusz Orłowski SJ.

Szczegóły i zapisy w zakładce PROPOZYCJE.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.