czwartek, 11 października 2012

Inicjatywy wykładowe dotyczące ikony 2012 - 2013

Informujemy inicjatywach wykładowych dotyczących teologii, historii i sztuki ikony, które odbywać się będą w Warszawie w semestrze zimowym lub w całym cyklu roku akademickiego 2012/2013.


Zachęcamy do wzięcia udziału w następujących propozycjach:


1. Centrum Duchowości Świeckich przy Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy organizuje cykl wykładowy zatytułowany "Świat Ikony – Piękno zanurzone w tajemnicy", który prowadzi o. Aleksander Jacyniak SJ.

Najbliższe spotkania będą poświęcone tematom:

3. 10. 2012 Ikona przemienienia Pańskiego
7. 11. 2012 Ikona zstąpienia Jezusa do otchłani
9. 01. 2013 Ikona Bożego Narodzenia.

Spotkania będą się odbywały w pierwszą lub drugą środę miesiąca w podziemiach Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przy ul. Świętojańskiej 10 w Warszawie, o godz. 18.00.

Szczegóły tutaj


2. Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej zaprasza na cykl wykładów "Między Pierwszym, Drugim i Trzecim Rzymem. Rzym - Konstantynopol - Moskwa". Tematyka zajęć dotyczyć będzie wzajemnych relacji artystycznych, politycznych, filozoficznych i teologicznych pomiędzy tymi trzema wielkimi stolicami Zachodniej i Wschodniej Europy - Rzymem, Konstantynopolem i Moskwą - oraz pomiędzy kulturami, które sobą reprezentują - łacińską i bizantyńską. Niektóre ze spotkań są pomyślane jako dwugłos, co pozwoli przedstawić tę różnorodną i bogatą problematykę z odmiennych punktów widzenia oraz umożliwi owocną dyskusję.

Program wykładów:

1. 13.11.2012 - ks. prof. Michał Janocha, dr Irina Tatarova, mgr Witali Michalczuk
 - Rzym jako idea: kształtowanie się, transmisja, recepcje
2. 20.11.2012 - ks. prof. Michał Janocha
 - Stary Rzym: historia, struktura, urbanistyka
3. 27.11.2012 - dr Irina Tatarova, mgr Witali Michalczuk
 - Nowy Rzym - Konstantynopol: historia, struktura, urbanistyka
4. 04.12.2012 - dr Irina Tatarova, mgr Witali Michalczuk
 - Trzeci Rzym - Moskwa: historia, struktura, urbanistyka
5. 11.12.2012 - mgr Witali Michalczuk
 - Władza w Pierwszym, Drugim i Trzecim Rzymie (cesarz, imperator, car)
6. 15.01.2013 - dr Irina Tatarova - 
Narodziny sztuki chrześcijańskiej: źródła, kontrowersje, kontekst
7. 22.01.2013 - mgr Bogna Kosmulska, mgr Witali Michalczuk - 
Religia a Rzym: formy religijności
8. 12.02.2013 - mgr Bogna Kosmulska, mgr Witali Michalczuk - 
Religia a władza: cesarz i papież
9. 19.02.2013 - dr Irina Tatarova, mgr Witali Michalczuk - 
Religia a władza: cesarz i patriarcha
10. 26.02.2013 - mgr Witali Michalczuk - 
Religia a władza: car i patriarcha
11. 05.03.2013 - ks. prof. Michał Janocha
 - Sztuka Pierwszego Rzymu
12. 12.03.2013 - dr Irina Tatarova
 - Sztuka Drugiego Rzymu
13. 19.03.2013 - dr Irina Tatarova
 - Sztuka Trzeciego Rzymu
14. 26.03.2013 - mgr Witali Michalczuk
 - Myśl teologiczna: dwie tradycje Kościoła pierwotnego
15. 09.04.2013 - mgr Łukasz Leonkiewicz
 - Między neoplatonizmem a scholastyką. Kształtowanie się teologiczno-filozoficznej myśli bizantyjskiej
16. 16.04.2013 - dr Irina Tatarova
 - Sztuka ikony pomiędzy Konstantynopolem a Moskwą
17. 23.04.2013 - dr Irina Tatarova, mgr Witali Michalczuk
 - Rozłam Kościoła: historia i teologia
18. 07.05.2013 - mgr Bogna Kosmulska, mgr Witali Michalczuk - 
Unie religijne
19. 14.05.2013 - dr Jacek Raszewski
 - Mistra: odrodzenie Bizancjum i narodziny Grecji
20. 21.05.2013 - ks. prof. Michał Janocha, mgr Witali Michalczuk - 
Unia Brzeska
21. 28.05.2013 - dr Irina Tatarova, mgr Witali Michalczuk
 - Tradycje monastyczne Pierwszego, Drugiego i Trzeciego Rzymu
22. 04.06.2013 - ks. prof. Michał Janocha, mgr Witali Michalczuk
 - Tradycje liturgiczne Pierwszego, Drugiego i Trzeciego Rzymu
23. 11.06.2013 - mgr Łukasz Leonkiewicz
 - Tradycja hezychastyczna w Bizancjum i jej współczesna interpretacja
24. 18.06.2013 - ks. prof. Michał Janocha, mgr Witali Michalczuk - 
Idea Trzech Rzymów dzisiaj: polityka, filozofia, apokaliptyka


Wykłady odbywać się będą we wtorki o godz. 17.30 na ul. Jezuicka 4 na Starym Mieście w Warszawie.

Szczegóły tutaj.


3. Studium Chrześcijańskiego Wschodu w roku akademickim 2012/2013 organizuje cykl składający się ze spotkań dwu wykładowych "Światło niestworzone" oraz "Czytanie ikony", którym towarzyszyć będzie modlitwa medytacyjna.

Program spotkań przedstawia się następująco:

I. - 20.10.2012
WYKŁAD INAUGURACYJNY
- Teologia Światła
- Medytacja
ks. dr hab. prof. Michał Janocha, UW
dr Irina Tatarova, UW
o. Maciej Biskup OP

II. - 17.11.2012
- Asceza i walka duchowa w doświadczeniu Ojców Pustyni
- Symbolika kolorów w ikonie
- Medytacja

III. - 01.12.2012
- Filokalia - doświadczenie modlitwy nieustannej
- Tajemnica gestów w ikonie
- Medytacja

IV. - 05.01.2013
- Jak odzyskać pokój serca i umysłu? (duchowość Ojców Pustyni)
- Materia przebóstwiona
- Medytacja

V. - 16.02.2013
- Dar łez
- Oblicza ikony - najważniejsze tradycje ikonograficzne
- Medytacja

VI. - 16.03.2013
- O mocy imienia Boga
- Ikony kościołów przedchalcedońskich
- Medytacja

VII. - 20.04.2013
- Przemienienie - światło Taboru
- Doświadczenie światła w ikonie
- Medytacja

VIII. - 18.05.2013
- O zdobywaniu Ducha Świętego
- Sztuka romańska a tradycja ikony
- Medytacja

IX. - 15.06.2013
- "Piękno zbawi świat" (Panel)
WERNISAŻ WYSTAWY IKON,


Wykłady odbywać się będą przy klasztorze św. Józefa OO. Dominikanów,
 Warszawa -Służew, ul. Dominikańska 2, w godzinach od 14.30 do 17.45, medytacja od godz. 18.00 do 18.45.

Szczegóły tutaj.


4. Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na dwa wykłady w tematyce ikony i jej kulturowego kontekstu powadzone przez mgr Łukasza Leonkiewicza :

I. "Ikona – historia i współczesność"

Wykład obejmie następujące zagadnienia:
1. Podstawowe wiadomości o ikonach.
2. Początki ikony VI-VII w. Ikonoklazm VIII-IX w.
3. Okres macedoński w ikonografii. Epoka Komnenów.
4. Spotkanie Zachodu z ikoną w XIII w.
5. Renesans Paleologów i wpływ hezychazmu na ikonografię.
6. Ikony na Płw. Bałkańskim i w Gruzji.
7. Szkoła kreteńska w ikonografii.
8. Ikony w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
9. Ikona ruska XI-XVII w.
10. Ikona rosyjska XVIII – XIX w.
11. Ikona w XX wieku.

Szczegóły tutaj.

II. "Święta Góra Atos – myśl, sztuka, obyczaje"

Wykład obejmie następujące zagadnienia:

1. Mitologia, historia, czasy starożytne.
2. Historia życia monastycznego – cenobityzm, anachoretyzm. Początek monastycyzmu na Górze Atos.
3. Wędrówka po monasterach – Monastery Ksiropotamu, św. Pantelejmona, Ksenofontos, Dochiariu.
4. Historia atoskich monasterów – Konstamonitu, Zografu, Chilandar, Esfigmen.
5. Historii ciąg dalszy – monastery Watoped, Pantokrator, Stawronikita.
6. Monastery Iwiron, Filoteu, Karakalu.
7. W drodze do Wielkiej Ławry.
8. Skity Kawsokaliwion, Katounakia, Św. Anny i inne.
9. „Góra Przemienienia”.
10. Monastery św. Pawła, św. Dionizego, św. Grzegorza.
11. Zawieszenia na skale – Simonopetra.

Szczegóły tutaj.

Lokalizacja kursów będzie dostępna dla wszystkich Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na konto Słuchacza.


5. Muzeum Ikon i Studium Ikonograficzne, Pracownia św. Andrzeja Apostoła
zapraszają na cykl wykładowy "Świat Ikony", prowadzony przez Ks. dr Henryka Paprockiego oraz
Ks. dr Piotra Nikolskiego.

Inauguracja cyklu  dnia 18 października. O godz. 17.00. Molebien, modlitwa na rozpoczęcie dobrego dzieła, po której będą wykłady:

Źródła ikony- ks. dr Henryk Paprocki,
Kształtowanie teologii i artystycznego języka ikony.- ks. dr Piotr Nikolski

Program na rok przedstawia się następująco:

18.X. Inauguracja.
Źródła ikony
Kształtowanie teologii  i artystycznego języka ikony. Sztuka wczesnochrześcijańska a ikona.

22.XI
Przedstawienia w Starym Testamencie i świecie grecko-rzymskim.
Ikona Trójcy Świętej w świetle prawosławnej teologii trynitarnej. Kształtowanie typu ikonograficznego na przestrzeni wieków od katakumb do Rublowa.

13.XII.
Historia dogmatu kultu ikony.
Ikona Zbawiciela w świetle dogmatu chalcedońskiego i praktyki modlitwy Jezusowej

31.I.
Interpretacja dogmatu kultu ikony
Ikony Matki Bożej a prawosławna pobożność maryjna.

21.II.
Ikona i jej antynomie
Rok liturgiczny w ikonie cz. 1

21.III.
Ikona i sztuka
Rok liturgiczny w ikonie cz. 2

25.IV.
Teologia piękna – Boski Archetyp
Ikona Sądu Ostatecznego w świetle eschatologii Kościoła Wschodniego.

23.V.
Granice dogmatyczne ikony
Człowiek przebóstwiony – ikony świętych.

20.VI. Zakończenie roku.
Kult ikony, ikona a liturgia
Ikonostas i układ świątyni prawosławnej, ikona w liturgii.


Zajęcia będą się odbywały w  Muzeum Ikon ul. Lelechowska 5.
którego integralną częścią jest prawosławna kaplica im. św. Grzegorza Peradze.

Szczegóły tutaj.
Źródło informacji: Urszula Żakowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.