piątek, 20 stycznia 2012

Finał semestru jesiennego 2011/2012

W dniu 16 stycznia 2012 r. Droga Ikony uroczyście zamknęła kolejny semestr twórczej działalności. Naszym udziałem była radość spotkania z ikonami absolwentów semestralnego kursu ikonopisania 1-stopnia zgłębiających tajemnicę Oblicza Chrystusa typu Pantokrator oraz z ikonami, które powstały w ramach warsztatów tematycznych "Święci Ojcowie i Matki Pustyni" (szczegółowa relacja z zakończonego warsztatu znajduje się niżej na stronie) i warsztatów "Ikona Spotkania Elżbiety i Bogurodzicy". Ponadto kilka osób przedstawiło swoje ikony napisane indywidualnie w ramach pracowni lub samodzielnie w domu.

Ikon nie należy oceniać. Ale najpiękniejsze były… Tak, najpiękniejsze były te, które wewnętrznie przemieniały piszących je ikonografów, te, które rozwijały i umacniały relację z Bogiem, i nadal będą to czynić. Które były te najpiękniejsze? Bóg to wie. Może każda z nich? Taką mam nadzieję, ponieważ wszystkie wyglądały niezwykle.

W otoczeniu ikon wysłuchaliśmy interesującego wykładu pani dr Magdy Żurek na temat sztuki wczesnochrześcijańskiej powstającej na terenie Egiptu. Nasz gość to archeolog i historyk sztuki, a także uczestnik prowadzonych tam prac badawczych. Wykład dotyczył sztuki koptyjskiej odmiennej od ikon synajskich o charakterze bizantyjskim. Prelegentka przybliżyła nam cechy wczesnochrześcijańskiej sztuki koptyjskiej, prezentowała odkrycia w tym obszarze, ilustrując je unikalnymi zdjęciami. Mówiła także o specyfice i warunkach prowadzenia badań archeologicznych na terenie współczesnego Egiptu.

Już 13 lutego 2012 r. rozpocznie się kolejny etap podążań Drogą Ikony, drogą fascynującą, pełną duchowych i estetycznych przygód. Życzmy sobie, aby każda następna ikona była tą najważniejszą, najpiękniejszą, która pozwala doświadczać duchowego, uzdrawiającego piękna.


(Tekst: Mira Chojnowska; Zdjęcia: Anna Przybycińska)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.